Uit Recreatief Totaal

Interview met Geert Dijks, directeur HISWA-RECRON. Het belang van watersport en vrije tijd

Geplaatst op: 8 maart 2022

Geert Dijks (54) is sinds januari 2020 directeur van de HISWARECRON. De ondernemersvereniging HISWA-RECRON is de fusie-organisatie van HISWA Vereniging, de ondernemersorganisatie voor jachtbouw en watersport waar Geert ruim twintig jaar werkzaam voor was – de laatste vijf jaar als directeur – én RECRON, de branchevereniging voor recreatieondernemers.

Hij viel direct ‘met z’n neus in de boter’. Direct na zijn aantreden begon de coronacrisis, die tot op heden voortduurt. Zijn lobby-kwaliteiten kon hij direct op ’t hoogste niveau in de strijd werpen. En niet zonder resultaat. Waar tal van sectoren de deuren moesten sluiten, kon een groot deel van de achterban van HISWA-RECRON haar bedrijfsvoering – zij het in aangepaste vorm – de afgelopen twee jaar voortzetten. Ik spreek Geert Dijks aan het begin van 2022 op het HISWA-RECRON-kantoor in Leusden. We kennen elkaar sinds onze studietijd in Breda en zijn zelfs ooit samen per fiets naar Texel afgereisd voor vakantiewerk in de recreatie, maar daarna heb ik hem niet meer kunnen bijbenen. Tijd om bij te praten.

Geert, hoe heb jij de hectiek van afgelopen twee jaar ervaren.  Zo’n hectische start als allereerste directeur van HISWA-RECRON had je vast niet voorzien?

Ik herinner me nog dat ik op 12 maart 2020 op de 65e editie van de HISWA Amsterdam Boat Show stond. Rutte hield een persconferentie die ik op mijn mobieltje volgde. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen konden geen doorgang meer vinden, was zijn boodschap aan onze sector. Het was duidelijk, we konden de deuren sluiten. Direct besloot ik een crisisteam op te tuigen. Een team wat nu twee jaar later nog steeds functioneert. Op het hoogtepunt van de crisis telde het vijftien mensen.

Tegelijkertijd hadden we natuurlijk te maken met het feit dat we een nieuwe organisatie waren. De fusie-club bestond amper twee maanden. Wat we op papier hadden voorbereid, moest zich in de praktijk nog bewijzen, maar juist in deze crisistijd bleek dat we een ijzersterk team hadden. Onze kerntaken belangenbehartiging, netwerken en het zijn van een kennisbank kwamen goed uit de verf.

Geert Dijks Hiswa-Recron

Hoe heeft HISWA-RECRON geacteerd om de belangen van de watersport- en recreatiesector zo goed mogelijk te dienen? Andere brancheorganisaties in en buiten de toeristische sector lijken daar meer moeite mee te hebben gehad.

Ik ben blij dat we campings, bungalowparken en jachthavens grotendeels open hebben kunnen houden. Daar kwam de kracht van onze ledenorganisatie naar boven. Enerzijds hadden we op lokaal en regionaal niveau onze regiomanagers en ondernemers die als spreekbuis naar de lokale overheden en de Veiligheidsregio’s functioneerde. Anderzijds hadden we op nationaal niveau een goede ingang bij de betrokken ministeries. Onze argumentatie hadden we op orde. Omdat we in onze achterban leden hadden met brede deskundigheid, konden we samen met leden gedegen protocollen opstellen voor alle deelsectoren, die voldeden aan de hoogste eisen qua veiligheid en gezondheid. 

En of één crisis nog niet genoeg was, afgelopen zomer kwamen daar ook nog eens de overstromingen bij, die veel watersportondernemers in Zuid-Nederland raakten. Wat hebben jullie voor hen kunnen doen afgelopen jaar en wat moet er nog gebeuren?

Als iets me boos maakt, is hoe tot op de dag van vandaag omgesprongen wordt met de ondernemers daar. Daar is het laatste woord ook nog niet over gezegd. De schade die zij geleden hebben, verdient compensatie. En daarmee zeg ik niet dat ondernemers zelf niets hoeven bijdragen, maar de balans is nu volledig scheef.  

Genoeg over deze noodsituaties. Laten we vooruitkijken. Jij bent o.a. ook lid van de Nationale Raad voor Toerisme, Recreatie, Horeca en Vrije Tijd Gastvrij Nederland. Het enige wat in het regeerakkoord is opgenomen over toerisme is: ‘toerisme krijgt een volwaardige plek in het economisch beleid, met spreiding als inzet’. Voor veel ondernemers lijkt dit een vrij schamel resultaat. Hoe kijk jij daar tegenaan?

Doordat de sector nu een volwaardige plek heeft binnen het economisch beleid, krijgen we de mogelijkheid deel te nemen aan het héle beleidsvormingstraject. Van begin tot eind. Deze structuur is belangrijk om wezenlijke veranderingen te kunnen doorvoeren. Het vergt tegelijkertijd van ons dat we meer capaciteit vrijmaken om onze sectorbelangen op deze wijze geborgd te krijgen samen met collega branches.

Je zit ook in de Raad van Advies voor Toegankelijke Recreatie. In Nederland lopen zo’n anderhalf miljoen mensen met een matige of ernstige handicap rond. Gelijktijdig is het recreatieaanbod hier veelal – en zeker niet in die mate – op afgestemd. Kun je ons een richting geven hoe die kloof overbrugd kan worden?

HISWA-RECRON is zeer nauw betrokken bij de Stichting Keurmerk Milieu Veiligheid en Kwaliteit, waarbinnen de duurzaamheidskeurmerken Green Key en Blauwe Vlag zijn ontwikkeld. Wij denken dat een aanvullend toegankelijkheidskeurmerk bijdraagt aan het ontsluiten van dit marktsegment en zetten daar de komende jaren op in. Dat doen we ook via MKB toegankelijk waar we bij zijn aangesloten.

Waar gaat HISWA-RECRON zich de komende tijd verder op richten?

HISWA RECRON telt ruim 2.350 leden en 150 partners en dit aantal groeit gestaag, zeker in de dagrecreatieve hoek. We hebben zo’n 150 belangrijke lobbydossiers onder handen. We hebben deze dossiers onderverdeeld in vijf thema’s: duurzaamheid, leefomgeving, wet- en regelgeving, kwaliteit en positionering. Die zijn onze leidraad voor onze agenda voor de komende drie tot vijf jaar. Het thema duurzaamheid loopt dwars door alle bedrijfsgroepen heen. Als je het hebt over de leefomgeving heb je het o.a. natuur, toegankelijkheid en fiets-, wandel- en vaarroutenetwerken, maar ook de stikstofproblematiek. Wet- en regelgeving is en blijft immer actueel en een kerntaak. We moeten bewaken dat er ondoordachte extra heffingen, zoals OZB voor stacaravans worden opgelegd. Kwaliteit is een vierde pijler, waar we als HISWA-RECRON écht aan hechten. Het lidmaatschap staat ergens voor en zien onze leden als erkende ondernemers, die voldoen aan hoge kwaliteitsmaatstaven.

‘Kwaliteit op alle fronten’

Tot slot is positionering een belangrijk thema. Het gaat daarbij om positionering naar de consument, naar (toekomstige) werknemers, naar de overheid en naar de pers. Zo ontwikkelen we de websites hiswa.nl en recron.nl naar sterke consumentenportalen. Hiswa.nl brengt de hele keten in beeld. Of je nu een boot wilt kopen of huren, een ligplaats wilt vinden, vaarles wilt nemen of je boot wilt verkopen. Hiswa.nl is de place to be. Voor komend voorjaar hebben we het initiatief genomen om samen met SBS het Tv-programma ‘Welkom op het Water’ te produceren. Dat gaan we ook met recron.nl doen. Het zijn sterke merken met een hoge rating en we doen dit met en voor onze leden.

Tot slot als laatste vraag, heb jij zelf nog kunnen recreëren. Ik weet dat je een prachtige zeilboot hebt.

Uiteraard! Het water op is de allerbeste en een gezonde manier om je te ontspannen! En zo kan ik ook nog via het water op bezoek bij leden.

Uw nieuws op de website

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal? Laten het ons weten via [email protected] of via deze handige upload module. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de lancering van een nieuw product, bedrijfsovername, de opening van uw nieuwe locatie, of wat te denken van het winnen van een award.