Uit Recreatief Totaal

“Watersport is niet voor bootjesmensen alleen”

Geplaatst op: 6 juni 2021

Zodra we binnenlopen in het kantoor van Rob Vrolijks zien we dat we hier met een echte watersportman van doen hebben. Grote sfeerfoto’s van prachtige havens in Nederland decoreren de wanden van zijn kantoor. Havenontwikkelingen waar hij zelf aan meegewerkt heeft, vertelt hij. Op mijn eerste vraag wat voor boot hij zelf bezit, meldt hij een Jeanneau-zeiljacht te hebben liggen in de jachthaven van Bruinisse en samen met een vriend een deelsloep te hebben gekocht om over de singels van Breda te kunnen toeren.

Rob Vrolijks runt al meer dan 25 jaar Projectbureau Vrolijks, een adviesbureau gevestigd in Breda wat zich met name bezighoudt met vraagstukken rondom havens, watersportvoorzieningen, vaargebieden en vaarverbindingen. Een bureau dat overheden en watersportbedrijven helpt bij hun plannen voor de toekomst.

Betweterige watersporters

Gevraagd naar de rode draad in zijn advieswerk komt hij direct ter zake. Te vaak – vindt hij – worden havenontwerpen, watersportvisies of vaarverbindingen ontwikkeld met een blauwe bril. “Zij kleurden het water blauw”, zoals hij dit zelf met enige ironie uitdrukt. De ervaren traditionele watersporter staat centraal, maar alle andere watersportdoelgroepen worden vergeten. “Watersport is niet voor bootjesmensen alleen. Watersportontwikkelingen moeten ook een meerwaarde hebben voor de omgeving. Niet de haven is belangrijk, maar wat deze haven doet voor de omgeving en voor de lokale economie.” Zijn samenwerkingspartners zijn vooral landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, gespecialiseerde makelaars/taxateurs, andere toeristische adviseurs, civieltechniekers en milieuadviesbureaus.

Bootaanleg kade terras

Als voorbeeld van een goed uitgewerkt concept, noemt Rob het Scheldekwartier in Antwerpen. Een ontwikkeling waar zijn bureau mede aan heeft mogen bijdragen. Een voorheen verloederde hoek van de Antwerpse haven, die nu een sfeervolle plek is voor watersporters én oeverrecreanten en inmiddels bruist van de activiteit. Maar ook Alphen aan de Rijn en Amersfoort hebben aantrekkelijke kades gekregen voor watersporter én niet watersporter na interventie van Rob. “Waar het fout is gegaan is bijvoorbeeld in Arnhem. Een plan voor een haven als connectie met de Rijn sneuvelde.”

Met zijn jarenlange advieservaring heeft Rob inmiddels handboeken gemaakt ‘Havens al la Carte’ en ‘Ligplaatsen a la carte’. “Want de ontwikkeling van Marina Port Zélande is natuurlijk van een heel andere orde dan die van een kleinschalige havenkom in een dorpskern.” Zijn ‘checklists’ zijn een bruikbaar middel om beleidsmakers te helpen bij de planvorming. Vragen als ‘voor wie’, ‘waar’, ‘waarom daar’ en is het überhaupt haalbaar komen daarbij aan de orde.

Op de vraag wat Rob de Nederlandse watersportsector zou willen meegeven, antwoord hij geestdriftig: “innovatiedrang”. Om in dezelfde zin te benadrukken “én ontzorgen van de (potentiële) watersporter”. “Waar campings inmiddels de inhaalslag hebben gemaakt van gedateerde recreatieterreinen naar vakantieparken voor elke mogelijk denkbare doelgroep lopen de jachthavens hier nog vele jaren achter.” “Een transitie is hard nodig” stelt Rob. “Het gaat niet om nog meer vaarverbindingen of peperdure sluizen, maar veeleer om het aanboren van nieuwe doelgroepen.”

Tot slot van het vraaggesprek komen trends en noviteiten aan bod die Rob vanuit zijn jarenlange ervaring graag wil meegeven. Rob is heilig overtuigd dat de peer-to-peer-economie de toekomst heeft. Nu nog liggen boten te vaak stil en ongebruikt in een box, terwijl dit kapitaal in potentie een enorme boost aan de sector kan geven. En ook combi-functies van verblijfsrecreatie op en aan het water verdienen de aandacht. Er zijn nog te vaak beperkingen vanuit de ruimtelijke ordening. Ook hier is nog volop werk aan de winkel.


Rob Vrolijks
Eigenaar van Projectbureau Vrolijks | www.vrolijks.nl en auteur van o.a. het boek “Waterkaart Verklaard”, “Riviercruises impuls voor stedelijke economie” en de publicaties “Business behind the boat” en “Havens á la Carte”.

Uw nieuws op de website

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal? Laten het ons weten via [email protected] of via deze handige upload module. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de lancering van een nieuw product, bedrijfsovername, de opening van uw nieuwe locatie, of wat te denken van het winnen van een award.