Dagrecreatie

Groene Heuvels krijgt meer ruimte voor ontwikkeling

Geplaatst op: 2 augustus 2023

Op recreatiegebied de Groene Heuvels wordt de komende jaren flink geïnvesteerd waardoor het gebied aantrekkelijker wordt voor recreanten uit de omgeving. Ook ontstaat er meer ruimte voor evenementen. Gebiedseigenaar Leisurelands maakt voor de ontwikkelingen 600.000 euro vrij. Leisurelands en de gemeente Beuningen en gemeente Wijchen sluiten een convenant onder welke voorwaarden de groei kan plaatsvinden.

Leisurelands, organisator MOJO concerts, gemeente Beuningen en gemeente Wijchen zijn in 2019 na gaan denken over de ontwikkeling van gebied Het Broek. Een onderdeel van deze ontwikkeling is het verbeteren van de recreatiemogelijkheden op recreatiegebied de Groene Heuvels. Leisurelands ontwikkelde in samenwerking met organisator van Down the Rabbit Hole, MOJO concerts, een plan om het festival duurzaam te borgen voor de toekomst. Leisurelands en MOJO concerts kunnen daardoor investeren in het gebied en een forse verbetering doorvoeren voor dagrecreanten. In 2022 en 2023 zijn de plannen besproken met omwonenden, betrokken partijen en beide gemeenten.

Ruimte voor evenementen

In de plannen zit meer ruimte voor evenementen. Zo is er ruimte voor nog één muziekevenement van meerdere dagen met campingmogelijkheid en één kleiner muziekevenement van een enkele dag. Naast deze twee muziekevenementen worden op de Groene Heuvels sportevenementen of bijeenkomsten met een meer lokaal karakter mogelijk. Door het plan kan er bijvoorbeeld ook de start van een triatlon plaatsvinden of een winterfair worden georganiseerd.

Transformatie voor de dagrecreant
Voor de dagrecreanten staat er ook veel op het programma. In het plan is voorzien om de Groene Heuvels om te toveren tot een belevingsgebied waar het leuk en verrassend is om te recreëren of te wandelen. Er worden in het landschap elementen toegevoegd met een sprookjesachtige sfeer waardoor een wandeling echt een beleving wordt. Ook komt er een nieuwe kiosk en 2 toiletgebouwen in dezelfde bijpassende sfeer. Theater ’t Konijnenhol blijft gratis te gebruiken voor mensen in de omgeving. Ook voor kinderen en buitensporters komen er meer speeltoestellen en faciliteiten. De eerste werkzaamheden voor de nieuwe inrichting starten al deze zomer.

Een duurzamer gebied

Een deel van de investering gaat naar verduurzaming van het gebied. Zo wordt gewerkt aan de verbetering van het leefgebied van verschillende planten en bomen en wordt daarmee de biodiversiteit vergroot. Daarnaast wordt het gebied aangepast zodat evenementen zo duurzaam mogelijk kunnen plaatsvinden. Denk hierbij aan het aanleggen van vaste stroom om uitstoot van dieselgeneratoren te verminderen. Ook worden vervoersbewegingen van vrachtwagens die rioolwater afvoeren voorkomen door de aanleg van een vast riool.

Een gezamenlijk convenant

In het proces is veel gesproken met omwonenden en betrokken partijen. Het uitgangspunt is om overlast, bijvoorbeeld door verkeer, waar mogelijk te beperken. Zowel gemeente Wijchen als gemeente Beuningen hebben zich uitgesproken voor het belang van leefbaarheid en veiligheid in de omgeving. Leisurelands, gemeente Beuningen en gemeente Wijchen maakten als onderdeel van het nieuwe plan afspraken over hoe en onder welke voorwaarden evenementen kunnen plaatsvinden. Hier zitten bijvoorbeeld afspraken in over een stapsgewijze groei en evaluatiemomenten met de buurt. Wethouder Gerrits: ‘We hebben met deze afspraken het belang van de omwonenden zo goed als mogelijk geborgd. We houden hiermee een stevige vinger aan de pols’. Wethouder Versluijs: ‘Evenementen hebben een grote meerwaarde voor onze gemeenten en de regio. We zijn blij dat we hier constructieve afspraken over hebben kunnen maken’.

De raad aan zet

De plannen zijn nog niet definitief. Het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage tot en met 27 juli voor belangstellenden en zij kunnen een reactie geven. Na deze periode worden alle reacties beoordeeld en waar mogelijk verwerkt in de plannen om uiteindelijk ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeenteraad van Beuningen. Ook de gemeente Wijchen moet zich nog buigen over de aanvraag voor de camping van Down the Rabbit Hole die georganiseerd wordt op Wijchens grondgebied.

Bron: Leisurelands, Header foto: Bart Heemskerk

Uw nieuws op de website

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal? Laten het ons weten via [email protected] of via deze handige upload module. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de lancering van een nieuw product, bedrijfsovername, de opening van uw nieuwe locatie, of wat te denken van het winnen van een award.