Uit Recreatief Totaal

Zonnige energie in de recreatiesector

Geplaatst op: 11 juli 2019

In 2018 kwam ongeveer 20 procent van het opgesteld vermogen bij bedrijven van zonneparken (veldopstellingen), in 2017 was dat nog 9 procent. Dat jaar telde ons land 22 parken met zonnepanelen. In 2018 waren dat 65 parken. In Noord-Nederland zijn de meeste zonneparken te vinden. Het grootste vermogen aan zonneparken staat opgesteld in West-Nederland.

Ook steeds meer in de recreatiesector

Ook de recreatiesector gaat mee in de trend naar verduurzaming van de energiebehoefte. Dat uit zich in verschillende vormen. Op gebouwen kun je natuurlijk, net als bij gewone woonhuizen, zonnepanelen plaatsen. Een nadeel daarvan is vooralsnog de weinig esthetische vorm van de huidige zonnepanelen. Er wordt dan ook gezocht naar plaatsing en locaties die niet direct in het zicht liggen.

Enkele voorbeelden:

Bij Center Parcs bois aux daims (Frankrijk) is een parkeerterrein uitgerust met zonnepanelen. Deze zijn gemonteerd op een overkapping. Daarmee realiseert het park een dubbel voordeel; een grote oppervlakte aan energiewinst – en schaduwplekken voor auto’s.

Recreatiepark Klepperstee opende in 2012, als een van de eerste bedrijven in de recreatiesector, een groot park met zonnecollectoren. Daarmee kreeg de anderhalve hectare grond die in het bestemmingsplan niet als ‘recreatie’ kon worden aangemerkt, toch nog een nuttige bestemming. De energie-opbrengst is ruim meer dan benodigd voor het park zelf.

Investeringen aantrekkelijk

De overheid maakt de plaatsing van zonnepanelen aantrekkelijk door verschillende regelingen. (Bron: MKB servicedesk)

De Energie Investerings Aftrek (EIA)

Investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie mag je aftrekken onder de EIA. Bovenop de gebruikelijke afschrijving mag je 54,5 procent van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA)

Investeer jij tussen de 2.300 en 306.931 euro in zonnepanelen voor je bedrijf? Dan kun je eenmalig aanspraak maken op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Zonnepanelen vallen onder de middelen waar je volgens deze regeling in mag investeren.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Als je meer dan 15 KwP aan zonne-energie opwekt of meer dan 100 vierkante meter voor zonthermie hebt ingericht, kom je in aanmerking voor de SDE+. Voor deze regeling kun je een aanvraag indienen via het e-loket van RVO.nl. Op is op en de subsidie op zonnepanelen is populair. De regeling wordt daarom in fases opengesteld.

Uw nieuws op de website

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal? Laten het ons weten via [email protected] of via deze handige upload module. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de lancering van een nieuw product, bedrijfsovername, de opening van uw nieuwe locatie, of wat te denken van het winnen van een award.