Algemeen

Verhoging laag btw-tarief naar 9% slecht nieuws voor duizenden banen in gastvrijheidssector

Geplaatst op: 12 oktober 2017

Het verhogen van het lage btw-tarief naar 9% leidt tot een verlies van meer dan 10.000 banen in de gastvrijheidssector. Het kabinet Rutte III heeft een herziening van het belastingstelsel aangekondigd en verhoging van het lage btw-tarief naar 9% maakt daar helaas onderdeel van uit. RECRON heeft altijd vurig gepleit voor behoud van het lage btw-tarief van 6% om economische groei en werkgelegenheid te stimuleren.

“Bij verhoging van dit tarief zullen gastvrijheidsbedrijven genoodzaakt zijn hun prijzen te verhogen, waardoor hun omzet sterk onder druk komt te staan”, aldus Adri van der Weyde – voorzitter RECRON. Volgens een onderzoek dat het onafhankelijke onderzoeksinstituut NYFER in 2015 deed, zou 1% stijging al tot minder vraag en een daling van de werkgelegenheid leiden, zelfs als consumenten als gevolg van lagere loon- en inkomstenbelasting netto meer te besteden hebben. Dit kabinet kiest zelfs voor een stijging van 3%. “Iedere procent verhoging raakt onze sector hard. RECRON vindt dit geheel niet op zijn plaats, zeker nu onze sector – die hard getroffen is in de crisis – net weer opkrabbelt”, aldus Adri van der Weyde.

De gastvrijheidssector, waaronder recreatiebedrijven, draagt sterk bij aan de Nederlandse economie met ruim 75 miljard euro aan bestedingen (2016). Daarbij is de sector met ruim 640.000 banen goed voor 6,4 procent van het totaal aantal banen in Nederland, vooral in regio’s waar vaak weinig andere werkgelegenheid is. Het is daarbij vooral een belangrijke banenmotor voor diverse doelgroepen. Het kabinet moet zich realiseren dat verlies van banen in deze sector werkgelegenheidsproblemen zal veroorzaken voor de doelgroepen in de leefbare buitengebieden.

RECRON behartigt de collectieve en individuele belangen van professionele bedrijven in de toeristische en recreatieve sector.

Uw nieuws op de website

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal? Laten het ons weten via [email protected] of via deze handige upload module. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de lancering van een nieuw product, bedrijfsovername, de opening van uw nieuwe locatie, of wat te denken van het winnen van een award.