Zwembad verwarmen met behulp van de zon en SunDisc

Referentie van zwembad ‘ons Polderbad’ over SunDisc:

Hierbij het verslag van de stichting Vlister Openlucht Baden die 2 zwembaden exploiteert in de kernen Stolwijk en Haastrecht in de gemeente Krimpenerwaard.

Het onderhoud van deze baden wordt geheel verzorgd door vrijwilligers. Het water in deze baden werd reeds gedurende ca 20 jaar verwarmd via collector matten, ook door bovengenoemde vrijwilligers aangelegd. Deze matten waren aan vervanging toe wegens slijtage en verminderd rendement.

SunDisc collectoren

Na verschillende leveranciers van collector systemen benaderd te hebben, zijn we uiteindelijk met SunDisc in contact gekomen. Na een eerste gesprek en een advies omtrent ons bad in Stolwijk, kwam ook de vraag of ons bad voorzien was van een afdeksysteem. Omdat dit niet het geval was, kregen we het advies om daar in eerste instantie naar te informeren bij een door SunDisc genoemde leverancier van afdeksystemen. Dit is volgens hen een heel goede combinatie van verwarmen en isoleren. Naar aanleiding hiervan hebben we besloten tot aanschaf van zowel SunDisc collectoren als ook de combinatie met een afdeksysteem.

Waarom wij voor SunDisc gekozen hebben

De reden waarom we o.a. hebben gekozen voor SunDisc, is dat we de aanleg zelf wilden realiseren. Om zodoende, als stichting, op de kosten van het gehele project te besparen. Tezamen met vrijwilligers. Immers hadden we ook de eerder gemonteerde collector matten zelf aangelegd.

Na een door ons aangeleverde plattegrond tekening van het dak, waarop de collectoren aangebracht zouden worden, kregen we een detail tekening waarop alle diameter aan- en afvoerleidingen aangegeven waren. Na een bezoek van mensen van SunDisc aan ons bad, hebben we besloten om met hen in zee te gaan.

Het aanleggen is ons overigens uitstekend afgegaan.

Het eerste seizoen zit er inmiddels op en het resultaat van de investering is inmiddels duidelijk. Het gasverbruik is van 36.000 m3 naar 6.000 m3 gedaald (mede geholpen door de mooie zomer). De overige 6000 m3 zijn grotendeels gebruikt voor het verwarmen van douchewater en de kassa ruimte.

De wintermaanden van 2018/2019 hebben we benut om ook ons bad in Haastrecht van SunDisc collectoren te voorzien.

Als hierboven al genoemd hebben we verschillende vormen van verwarmen onderzocht. O.a de vlakke plaat, als ook de heat pipe en afgedekte solar bol collector. Deze vielen af. Op de vraag waarom we niet op een warmtepomp zijn overgegaan, kan ik zeggen dat onze ervaring met zonnenergie, het prijs verschil en de kosten voor elektra een grote rol hebben gespeeld. Daarnaast was de geluidsoverlast van de warmtepomp een issue. In ons dorp zijn er een aantal ‘groene woningen’ gebouwd waar omwonenden klaagden over deze geluidsoverlast. Daar ons bad midden in die zelfde bebouwing ligt en we als stichting wilden besparen op verbruikskosten, heeft bovenstaande de doorslag gegeven om tot aanschaf van het SunDisc systeem over te gaan.

Tot dusver met als resultaat een zeer positief effect op de energiebalans.

J. Molenaar
Stichting Vlister Openlucht Baden

Energie inzichtelijk maken, dat is de eerste stap in de energietransitie. SunDisc heeft hier een ideaal systeem voor: DAS.

energie inzichtelijk maken met DAS van sundisc solar systems

Meetgegevens zoals SunDisc deze inzichtelijk maakt middels ons Data Aquisitie Systeem. Oftewel kortweg DAS

In een volgend nieuwsbericht zullen we het technische gedeelte van het DAS systeem nader toelichten.

Noem het ‘bevlogenheid’

SunDisc wil een aantal gemonitorde baden ondersteunen. Dit doen ze middels het DAS systeem. Hiermee voorziet Sundisc de zwembaden van inzichtelijke informatie. Denk hierbij aan: o.a. temperatuur verloop, rendementen en terugverdientijden.

Het wordt op deze manier voor de betreffende baden inzichtelijk wat het systeem uiteindelijk aan energie genereert. Ook kunnen ze ‘meekijken’ waar er eventueel nog verbeterpunten zijn. Met ‘de betreffende baden’ bedoelen we de besturen van zwembaden en/of het technisch bad personeel. Wat naast gegenereerde energie ook inzichtelijk wordt, is of er energie verloren gaat. Dit zou overmatig gebruik van suppletiewater kunnen zijn, bijvoorbeeld veroorzaakt door lekkages. Aan het einde van het seizoen bespreekt SunDisc deze gegevens met hen op locatie.

Ervaring met energie inzichtelijk maken

energie inzichtelijk maken met DAS van sundisc solar systems

SunDisc wil deze ervaringen delen met zoveel mogelijk zwembaden. Met maar één doel en dat is zwembaden behoeden voor sluiting. Want door solar energie oftewel zonne-energie te gebruiken, kunt u een belangrijke stap maken naar een verantwoord energiebeleid.

Een voorbeeld van de mogelijkheden die afdekking i.c.m. zonne-energie biedt, wordt duidelijk in de grafiek ‘meerjarig gasverbruik’. Voor aanvang van het seizoen 2012 is het bad afgedekt. En in 2014 heeft men gekozen voor solar energie.  Dit zwembad heeft gekozen voor een thermostaat setting van 22,5°C.  Is deze hoger, dan zal ook de gemiddelde temperatuur stijgen.

Daling van het gasverbruik en meer comfort

Door te kiezen voor de hierboven genoemde combinatie is het gasverbruik gedaald naar minder dan 10% van het historisch gebruik. Ook het comfort is toegenomen doordat de gemiddelde bassin temperatuur hoger ligt. Immers bij een hoge buitentemperatuur is het aangenaam als de bassintemperatuur ook hoger is. Zie hiervoor ook de grafiek temperatuurverloop. Het betreft hier de jaren 2017 en 2018.

Als u geïnteresseerd bent in een nadere uitleg over energie inzichtelijk maken met DAS, neemt u dan gerust contact op met SunDisc Solar Systems B.V.