Zwembad verwarmen met behulp van de zon en SunDisc

Referentie van zwembad ‘ons Polderbad’ over SunDisc:

Hierbij het verslag van de stichting Vlister Openlucht Baden die 2 zwembaden exploiteert in de kernen Stolwijk en Haastrecht in de gemeente Krimpenerwaard.

Het onderhoud van deze baden wordt geheel verzorgd door vrijwilligers. Het water in deze baden werd reeds gedurende ca 20 jaar verwarmd via collector matten, ook door bovengenoemde vrijwilligers aangelegd. Deze matten waren aan vervanging toe wegens slijtage en verminderd rendement.

SunDisc collectoren

Na verschillende leveranciers van collector systemen benaderd te hebben, zijn we uiteindelijk met SunDisc in contact gekomen. Na een eerste gesprek en een advies omtrent ons bad in Stolwijk, kwam ook de vraag of ons bad voorzien was van een afdeksysteem. Omdat dit niet het geval was, kregen we het advies om daar in eerste instantie naar te informeren bij een door SunDisc genoemde leverancier van afdeksystemen. Dit is volgens hen een heel goede combinatie van verwarmen en isoleren. Naar aanleiding hiervan hebben we besloten tot aanschaf van zowel SunDisc collectoren als ook de combinatie met een afdeksysteem.

Waarom wij voor SunDisc gekozen hebben

De reden waarom we o.a. hebben gekozen voor SunDisc, is dat we de aanleg zelf wilden realiseren. Om zodoende, als stichting, op de kosten van het gehele project te besparen. Tezamen met vrijwilligers. Immers hadden we ook de eerder gemonteerde collector matten zelf aangelegd.

Na een door ons aangeleverde plattegrond tekening van het dak, waarop de collectoren aangebracht zouden worden, kregen we een detail tekening waarop alle diameter aan- en afvoerleidingen aangegeven waren. Na een bezoek van mensen van SunDisc aan ons bad, hebben we besloten om met hen in zee te gaan.

Het aanleggen is ons overigens uitstekend afgegaan.

Het eerste seizoen zit er inmiddels op en het resultaat van de investering is inmiddels duidelijk. Het gasverbruik is van 36.000 m3 naar 6.000 m3 gedaald (mede geholpen door de mooie zomer). De overige 6000 m3 zijn grotendeels gebruikt voor het verwarmen van douchewater en de kassa ruimte.

De wintermaanden van 2018/2019 hebben we benut om ook ons bad in Haastrecht van SunDisc collectoren te voorzien.

Als hierboven al genoemd hebben we verschillende vormen van verwarmen onderzocht. O.a de vlakke plaat, als ook de heat pipe en afgedekte solar bol collector. Deze vielen af. Op de vraag waarom we niet op een warmtepomp zijn overgegaan, kan ik zeggen dat onze ervaring met zonnenergie, het prijs verschil en de kosten voor elektra een grote rol hebben gespeeld. Daarnaast was de geluidsoverlast van de warmtepomp een issue. In ons dorp zijn er een aantal ‘groene woningen’ gebouwd waar omwonenden klaagden over deze geluidsoverlast. Daar ons bad midden in die zelfde bebouwing ligt en we als stichting wilden besparen op verbruikskosten, heeft bovenstaande de doorslag gegeven om tot aanschaf van het SunDisc systeem over te gaan.

Tot dusver met als resultaat een zeer positief effect op de energiebalans.

J. Molenaar
Stichting Vlister Openlucht Baden

Een systeem als dat van de collectoren van SunDisc is van een opvallend design. Door de ronde sferische vorm heeft de collector van zichzelf al een hellingshoek van 15 graden. Hierdoor is een bevestiging op een hellend oppervlak, richting het zuiden, niet noodzakelijk. Door de sferische vorm, alsmede door de vrije opstelling van de collectoren, wordt er van de vroege ochtend tot in de late avond zonlicht opgevangen. Het benodigde oppervlak is afhankelijk van de afmeting van het te verwarmen bassin en het al of niet afdekken van het bad. In Nederland kan men met een afgedekt bad al volstaan met 30% van het zwembadoppervlak.

Sundisc zonnecollectorHet speciaal voor SunDisc ontwikkelde besturingssysteem zorgt er voor dat het hoge collectorrendement wordt overgedragen op het zwembad. Het besturingssysteem meet nauwkeurig de temperatuur in de collector en dat van het water in het bassin, hierdoor kan ook een maximumtemperatuur worden aangegeven. De duurzaamheid van de collectoren en een verminderd energieverbruik, zijn voor velen voldoende reden om te kiezen voor zwembadverwarming middels zonne-energie. Of je het gebruik van zonne-energie mag koppelen aan bezoekersaantallen blijft natuurlijk moeilijk. Alles is afhankelijk van de altijd weer op komst zijnde nieuwe zomer. Maar feit is dat er maximaal gebruik wordt van die gratis energiebron: de zon.

Wat SunDisc helder voor ogen staat is dat bewegen en socialiseren betaalbaar en beschikbaar moet blijven door de kosten van conventionele energie bronnen aan te pakken. Het mooie van zwembaden is dat vraag- en aanbod van energie dicht bij elkaar liggen. Op het moment dat het mooi weer is, is het zwembad op temperatuur gebracht door de collectoren en kunnen ze een buffer opbouwen voor een periode van slechter weer, want helaas kennen we die ook in Nederland. Uit de praktijk blijkt dat het rendement gemiddeld genomen 45% bedraagt van mei tot en met september. In het voorjaar zien we de temperaturen met wel 3 graden per dag stijgen, in deze pieken is het rendement meer dan 80%. Over het gehele seizoen is het zwembad gemiddeld 5 tot 7 graden warmen dan een onverwarmd bad.

Zeer recent hebben in Nederland een respectabel aantal baden gekozen voor deze manier van verwarmen. In Heiloo heeft het systeem zich inmiddels ruimschoots terug verdiend, ergo binnen 5 jaar tijd. Recent aangelegd zijn: de gemeente Amsterdam, de UT Twente alsmede stichting Laren, Almen, Hengelo en Vorden. Daarnaast worden deze zonnecollectoren sinds vele jaren gebruikt op campings in binnen- en buitenland en bij de particulier met een privé zwembad.

Dit unieke concept voor het duurzaam verwarmen van zwembaden is geschikt voor elk type bad, de afmeting speelt geen enkele rol. De collectoren zijn onderhoudsvrij, storm- en vorstbestendig en gemakkelijk te verplaatsen bij een eventuele dak renovatie.

Een 100% Nederlands product, Europees gecertificeerd.
SunDisc Solar Systems, een verantwoorde stap naar een duurzame toekomst.

Voor meer informatie:
www.sun-disc.nl