Sportvistoerisme; meer dan een nichemarkt

De groei van het aantal sportvistoeristen aan Nederland is spectaculair. Dat valt af te leiden aan de verkoop van VISpassen aan buitenlanders. Vooral sportvissers uit Duitsland hebben ons land ontdekt. “Gespecialiseerde verblijfsrecreatie kan hier een heel leuke bezetting in het voor- en naseizoen mee realiseren”, aldus Robert de Wilt van Sportvisserij Nederland. 

Vooral veel Duitsers 

Het aantal Duitsers dat in het bezit is van de VISpas lag op 1 augustus op 49.665. In 2018 werden er over het hele jaar 42.558 VISpassen in Duitsland verkocht. (in 2016: 31.63) De VISpas is het bewijs van lidmaatschap van een bij Sportvisserij Nederland aangesloten hengelsportvereniging. Volgens De Wilt bezoeken Duitse sportvissers ons land vaak meerdere dagen en die hebben dus accommodatie nodig. 

Een van de oorzaken van de grote belang belangstelling uit Duitsland is regelgeving ter plekke die het verbiedt om gevangen vissen weer terug te zetten. Deze moeten dus worden gedood. Dat stuit steeds meer vissers tegen de borst. Ook moeten vissers in Duitsland een examen afleggen voordat zij een vispas kunnen aanvragen. Vissen is daar a.h.w. gelijkgesteld met de jacht. Vandaar de belangstelling voor ‘vissen in Nederland.’

Duitsers zijn veruit de grootste buitenlandse doelgroep. De verkoop neemt ook in andere landen toe. In 2016 waren er nog 41.620 buitenlandse VISpashouders. De tussenstand op 1 augustus 2019 staat al op 61.871. 

Nederland is een bijzonder visland

“Nederland heeft enkele eigenschappen die het land bijzonder interessant maken voor vissers.” Vertelt De Wilt. Hij somt de bijzondere pluspunten op:

  • Er is in Nederland veel viswater in alle soorten en maten
  • De variatie aan vissen die je kunt vangen is groot – zowel zoet- als zoutwatervissen. Nederland is bijvoorbeeld het snoekparadijs van de wereld.
  • Met één VISpas, die gemiddeld slechts € 35 per kalenderjaar kost, kun je in circa 90% van alle binnenwateren vissen. Dat is voor buitenlanders makkelijk online te regelen. Voor zeevissen is zelfs helemaal geen VISpas nodig.
  • Regio’s die in het buitenland al enige bekendheid genieten als visbestemming zijn o.a. de Amsterdamse grachten, het Groene Hart, de polders van Noord-Holland, het Benedenrivierengebied, de Zeeuwse kust en Rijnmond/Rotterdam.

Markt met groeipotentie

Er zijn al enkele accommodaties in Nederland die zich al jaren toeleggen op de doelgroep sportvissers. Gezien de sterk groeiende belangstelling uit het buitenland, staat de ontwikkeling van het sportvistoerisme naar Nederland  eigenlijk nog in de kinderschoenen. Sportvisserij Nederland is in 2017 gestart met de website www.fishinginholland.nl, waarop in drie talen (nl/du/en) informatie wordt gegeven over sportvissen in Nederland. Daar staan op de interactieve kaart tot nu toe nog maar 15 verblijfsaccommodaties op waar de toeristen terecht kunnen! De totale marktomvang, als je ook het zeevissen meetelt, is volgens Sportvisserij Nederland meer dan 100.000 buitenlandse vistoeristen in 2018. Over Nederlanders die in eigen land op visvakantie gaan, zijn geen actuele gegevens beschikbaar, maar dit gaan mogelijk ook om eenzelfde orde van grootte. 

Volgens De Wilt is vooral het naseizoen een aantrekkelijke periode om te gaan vissen; “Net voor de winter willen veel vissoorten een reserve opbouwen en bijten ze graag. Er zijn zelfs vissoorten die in de herfst en winter makkelijker te vangen zijn. Op zee heb je weer te maken met vissen die bepaalde periodes van het jaar langs de kust trekken. Wie zich op de doelgroep sportvissers wil richten, doet er wel verstandig aan om zich in de hengelsport te verdiepen. Of contact op te nemen met de lokale hengelsportvereniging of regionale hengelsportfederatie.” Naast spreiding in de tijd noemt De Wit ook nog de mogelijkheid om met vistoerisme de toeristen te spreiden in de ruimte; “Elk gebied heeft zijn eigen karakteristieke vismogelijkheden. Zo kun je helpen met het beter spreiden van toeristen over Nederland.” Naast verhuur van accommodaties kan de toeristische sector ook profiteren van uitgaven aan bootverhuur, visgidsen, horecabestedingen of het bieden van complete visarrangementen.

Doelgroepen

Onderzoek van het Mulier Instituut uit 2017 geeft een beeld van de factoren die een locatie geschikt maken voor de doelgroep. Bij Sportvisserij Nederland wijst men er op dat je de sportvissers ook weer verder kunt segmenteren.

Vissen recreatie verblijfsrecreatie kansen vliegvissen

Waarom vist de sportvisser?

De belangrijkste reden voor aangesloten sportvissers om te vissen is dat zij het vissen beschouwen als een leuke activiteit en iets dat ze voor het plezier doen (81%). Dit is onder de 5-20-jarigen liefst 90 procent. Dat betekent dat 19 procent een andere reden heeft om te vissen. Naast het plezier, vist ongeveer twee derde vanwege de natuur en de rust (69% houdt van de natuur, 66% om tot rust te komen en 64% om buiten bezig te zijn). Bij jongere sportvissers spelen vaker de sociale aspecten een rol als reden om te vissen.

Viswater

De drie belangrijkste aspecten van viswater zijn de rust, de bevisbaarheid vanaf de oever en het natuurschoon, met respectievelijk 79, 79 en 78 procent. De hoeveelheid vis en het aantal vissoorten worden ook als belangrijke aspecten gezien (respectievelijk 68 en 64%). Voor wedstrijdvissers is de hoeveelheid vis erg belangrijk.


Praktisch inspelen

De website www.fishinginholland.nl werd in 2018 200.000 keer geraadpleegd, en groeit in 2019 weer hard door. De bezoekersaantallen liggen in 2019 gemiddeld zelfs op ruim het dubbele van 2018. Zo had de website in juli 2019 bijna 50.000 unieke bezoekers – ruim 60% daarvan Duitsers. Voor een plaatsing van je accommodatie op de populaire overzichtskaart wordt een bijdrage gevraagd van € 50,- per jaar (prijsniveau aug-2019). Daarin kun je je bedrijf optimaal presenteren en heel wat informatie kwijt in drie talen – en wordt er direct doorgelinkt naar de website van de ondernemer. Deelnemende ondernemers ontvangen bovendien een pakket Fishing in Holland folders (50 per taal – in Duits, Engels, Nederlands en Pools) om mee te geven aan buitenlandse vistoeristen op hun accommodatie. Daarin worden o.a. de visvoorwaarden in Nederland uitgelegd en is praktische informatie te vinden over verschillende vissoorten. 

www.fishinginholland.nl/voorzieningen/jouw-bedrijf-ook-op-deze-kaart.html