Stemt de Gelderse politiek voor een vitaal platteland in Gelderland?

20 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Op 12 maart organiseren LTO-Noord, Gelders Particulier Grondbezit, Leisurelands, Nationaal Park de Hoge Veluwe en RECRON een Gelderse verkiezingsdebat over het belang en de waarde van een vitaal platteland. Deze organiserende partijen vragen aan de Gelderse politieke partijen om zich in te zetten voor een samenhangend provinciaal beleid voor het buitengebied: natuur, landschap, cultureel erfgoed, landbouw, recreatie en ondernemen. Tijdens het verkiezingsdebat wordt hier scherp op ingegaan.

Natuur, agrarische activiteiten, recreatie en ondernemen vinden naast- en door elkaar een plekje in het buitengebied. Deze verwevenheid vraagt om een natuurlijke, integrale benadering en om evenwichtig beleid. Kunnen we de politiek overtuigen/beïnvloeden van het belang van een samenhangend beleid voor een vitaal buitengebied?

Politici van 9 Gelderse partijen gaan op 12 maart in debat met vertegenwoordigers van de organiserende partijen, agrariërs, particulier landbezitters en recreatieondernemers. Ze gaan in op vragen over de leefbaarheid en vitaliteit van het landelijk gebied. Waar lopen ondernemers in de praktijk tegenaan? Wat zijn de gevolgen? En hoe is het op te lossen? We zullen zien dat de visies van de Gelderse partijen op diverse punten fundamenteel verschillen.

Er valt dus echt iets te kiezen op 20 maart a.s., want het vitale platteland/buitengebied in Gelderland is een verantwoordelijkheid van ons allemaal!

Stemt de Gelderse politiek voor een vitaal platteland in Gelderland?