Nieuw brancherapport geeft inzicht in opmars van de vakantieparkenketens

Pleisureworld inventariseert de complete Nederlandse én Europese markt van vakantieparkenketens in een nieuw verschenen brancherapport.

De markt van verblijfsrecreatie is enorm in beweging. Vakantieparken zijn big business: nieuwe ontwikkelingen en overnames door ketens zijn aan de orde van de dag. In het nieuwe brancherapport verblijfsrecreatie ‘De opmars van de vakantieparkenketens: kans of bedreiging?’ inventariseert en analyseert Pleisureworld het complete Europese aanbod van vakantieparkenketens en maakt hiermee inzichtelijk waar de ontwikkelkansen liggen.

Inzicht in aanbod vakantieparkenketens en hun positie in de markt

In totaal zijn in het nieuwe brancherapport ongeveer 120 vakantieparkenketens in kaart gebracht: zo’n 40 Nederlandse ketens en 80 in overig Europa. De inventarisatie van het aanbod aan vakantieparkenketens in Europa geeft onder andere inzicht in de eigendomssituatie, omvang en verdienmodellen. Een verdiepende analyse gaat in op ketenprofielen en de marktpositie per keten.

Branherapport opmars vakantieparkenketens terhills cottage lounche sets terras

De opmars van de vakantieparkenketens: kans of bedreiging?

Het nieuwe brancherapport verblijfsrecreatie gaat verder dan alleen een analyse van vakantieparkenketens in Nederland en Europa. Het rapport geeft een overzicht van trends, gaat in op de ketenvorming in Nederland. Daarnaast komen er experts aan het woord over de voor- en nadelen van het aansluiten bij een keten. Mede-auteur en trendwatcher Hans van Leeuwen benoemt de actuele ontwikkelingen en de publicatie is rijk aan praktijkvoorbeelden. Tot slot blikt Pleisureworld in het rapport vooruit op ‘het vakantiepark van de toekomst’.

Uniek inzicht in de diffuse markt van vakantieparken

De uitgebreide inventarisatie van maar liefst 120 vakantieparkenketens geeft een uniek inzicht in een diffuse markt waarin de ontwikkelingen momenteel haast niet bij te houden zijn. Veel ketens zijn actief over landsgrenzen. Buitenlandse bedrijven betreden de Nederlandse markt en vice versa. In dit brancherapport maakt Pleisureworld voor het eerst de volledige Europese markt van vakantieparkenketens inzichtelijk en verschaft daarmee een onmisbaar overzicht voor verblijfsrecreatiebedrijven, investeerders, ontwikkelaars, destinatiemarketeers en overheid.

Mede auteur Sandra Reusen benoemt haar belangrijkste conclusies: “De markt lijkt gedomineerd door een aantal grote spelers en die zullen ongetwijfeld nog niet klaar zijn met hun groei. Toch heeft het ons verrast hoeveel ontwikkelingskansen er nog uit rapport naar voren komen. Het lijkt erop dat we nog maar aan het begin staan van de ontwikkelingen in de georganiseerdheid van vakantieparken.”

Over het brancherapport verblijfsrecreatie: opmars van de vakantieparkenketens

Het brancherapport verblijfsrecreatie is een uitgave van Pleisureworld en is verschenen in het najaar 2021 onder de titel ‘De opmars van de keten: kans of bedreiging? – Inventarisatie van vakantieparkenketens in Nederland en Europa’. Auteurs Hans van Leeuwen en Sandra Reusen geven in dit rapport voor het eerst een compleet inzicht in het aanbod van vakantieparkenketens in Nederland én Europa. Het rapport kost € 395,-. De publicatie is te bestellen via NRIT Media.

Over Pleisureworld

Pleisureworld is al 40 jaar actief in de branche van toerisme, recreatie en vrije tijd en dé inspiratiebron voor dag- en verblijfsrecreatie in binnen- en buitenland. Ons doel is het inspireren en verbinden van recreatieondernemers, toeleveranciers en toeristische organisaties. Als adviseur leveren wij praktisch toepasbaar bedrijfsadvies op maat en bieden wij oplossingen op strategisch niveau.

Duizenden recreatieondernemers hebben reeds actief deelgenomen aan onze kennisen netwerkevenementen en studiereizen in binnen- en buitenland. Ook biedt Pleisureworld cursussen en workshops waaronder “Innovatie in Marketing” en “Verover de Recreatiemarkt”. Met onze blogs, achtergrondartikelen en periodieke publicatie van de 111 WereldTrends voorzien wij de branche van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen in de markt.

Eerdere uitgaven van Pleisureworld zijn onder andere:

– Kansen in de bungalowsector (2010 & 2012)

– 129 TRENDS in Recreatie- en Toerisme (2013)

– 132 TRENDS in Camping- en Bungalowsector (2013)

– Toegankelijkheid & Zorg in Recreatie & Toerisme (2014)

– Family Entertainment Centers in Nederland (2015)

– Handboek innovatie in marketing (2016)

Studiereis Dubai 2022

Op de hoogte blijven van de nieuwste trends en innovaties wereldwijd? Pleisureworld organiseert onder andere een Studiereis naar Dubai van 13 t/m 17 maart 2022. Tijdens deze reis wordt u meegenomen langs diverse innovatieve leisurespots. Interesse? Bekijk dan eens het programma, of meld u direct aan via het aanmeldformulier.

Eind november verscheen het jaarlijkse trendrapport 2019. Het rapport onderscheid zich door een goede onderbouwing met gedegen cijfermateriaal. Wij keken naar de conclusies van enkele deelsectoren in de recreatiesector. 

De Dagrecreatie

Nederland heeft zo’n 150 attractieparken die tezamen een omzet van 470 miljoen euro behalen. In de branche werken 9.475 personen die 4.075 arbeidsjaren genereren.

In de EMEA-zone groeide het bezoek aan de top 20 themeparks met 4,4 procent naar 65,4 miljoen bezoeken. De top 20 waterparken werden bezocht door 10,2 miljoen bezoekers en groeiden met 6,7 procent fors door.

Door de steeds sneller veranderende consumententrends, wordt de levenscyclus van een attractie steeds korter. Dit leidt tot een uitdagende spagaat voor dagrecreatiebedrijven en vraagt ongekende innovatiekracht van het management.

Minder festivals

De 425 musea die in 2018 waren aangesloten bij de Nederlandse Museumvereniging wisten in totaal 31,9 miljoen bezoeken te realiseren, 2,8 procent meer dan in 2017. Deze groei kwam volledig voor rekening van het buitenlands bezoek. Bezoeken aan professionele podiumkunstvoorstellingen groeiden in 2017 licht met 1 procent naar 18,5 miljoen. Na een jarenlange groei is het aantal festivals in Nederland in twee jaar tijd met ruim 10 procent teruggelopen. Na tien jaar groeiende bezoekcijfers kregen Nederlandse bioscopen in 2018 iets minder bezoekers over de vloer.

De Verblijfsrecreatie

Begin 2019 telde Nederland 1.390 huisjesterreinen, 2.739 kampeerterreinen en 906 groepsaccommodaties. Deze bieden gezamenlijk zo’n 1,1 miljoen slaapplaatsen aan.

Het aantal gasten op huisjesterreinen is afgelopen jaar met ruim 2 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Ten opzichte van 2017 konden de campings bijna 10 procent meer gasten welkom heten, vooral het aantal buitenlandse gasten groeit de laatste jaren sterk. Alle groepsaccommodaties bij elkaar ontvingen in 2018 ruim 5 procent meer gasten.

Recreatie en Toerisme op het water

HISWA Vereniging (watersport) rapporteerde in haar conjunctuurmeting over 2018 een omzet groei van 4,8 procent onder de aangesloten leden. Dat is een flinke opsteker na 2017 toen de omzet met 1,0 procent groeide.

Wereldwijd groeit de cruisemarkt jaar op jaar met stabiele cijfers. In 2018 gingen 28,2 miljoen vakantiegangers op cruise, in 2009 waren dat er nog maar 17,8 miljoen. Voor 2019 verwacht CLIA 30 miljoen passagiers op de 272 schepen van aangesloten leden. De Nederlandse cruisemarkt zit alweer enige jaren in de plus. Na een mooie groei in 2017 (+5,9 procent) groeide het aantal passagiers in 2018 met 2,2 procent naar 113 duizend.

Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd

Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2019 is te bestellen op nritmedia.nl. Het rapport biedt naast een actueel (statistisch) overzicht van vraag en aanbod een toegespitst inzicht van relevantie trends, innovaties en ontwikkelingsrichtingen binnen de vrijetijdssector.