Eigen baas over eigen terrein door meten met GPS – Surveyour

Digitale maatvoering voor de recreatiebranche

We leven in een tijdperk waarin technologische ontwikkelingen je om de oren vliegen. In alle uithoeken van de wereld worden nieuwe ontwikkelingen gecreëerd en in vrijwel alle sectoren werkt men met de slimste apparaten. Ook de recreatiesector neemt steeds meer stappen om slimmer te werk te gaan. Bij recreatiepark de Kiekduun zien ze de essentie van het meebewegen met de tijd. Zij besloten een slimme GPS-meetset van Surveyour aan te schaffen. “We willen eigen baas zijn over ons terrein”, zo vertelt eigenaar van het park, Floris Oud.

Makkelijk in gebruik

Het is de eerste keer dat recreatiepark de Kiekduun gaat meten met GPS en vooraf is er een demoafspraak geweest met Surveyour. Tijdens deze demo werden o.a. de functionaliteiten en opties van de GPS-meetstok getoond. Floris kwam na afloop tot de volgende conclusie: “Ik vind het belangrijk dat de medewerkers van de technische dienst gebruiksvriendelijk, maar ook professioneel gereedschap hebben. Na de demo van Surveyour was ik direct overtuigd dat deze GPS-meetset voldoet aan die criteria. Dat gaf dan ook de doorslag om voor een systeem van Surveyour te kiezen.”

Chalets, Kabels & Leidingen

Al een behoorlijke tijd staan er wat ontwikkelingen op de planning bij de Kiekduun zoals het maken van een betrouwbare plattegrond met daarop de boven- en ondergrondse infrastructuur. Zo wil de technische dienst de kabels en leidingen digitaal inmeten. Tot op het heden bestaat er geen plattegrond van het park en dat leverde regelmatig lastige situaties op. “Vroeger groeven we meterslange sleuven om lekkages in de leidingen op te sporen. Daarbij kwam het geregeld voor dat we een andere leiding of kabel raakte. Dat resulteerde in nevenschaden die in mijn ogen makkelijk voorkomen hadden kunnen worden. Met de GPS-rover van Surveyour kunnen we een plattegrond maken die goed in kaart brengt waar alle leidingen en kabels liggen. Hierdoor weten we direct waar we wel en niet kunnen graven en zullen we sneller lekkages aan het licht brengen”, aldus Floris.

Als eenmaal alle infrastructuur is ingemeten, zijn locaties van bijvoorbeeld afvoeren, lasmoffen en andere storingsgevoelige verbindingen direct op centimeterniveau opgespoord.

Ook kan men de bestaande bebouwing gemakkelijk en snel inmeten en hierdoor kunnen de nieuw geplande chalets in een rechte lijn met de huidige chalets geplaatst worden.

Digitaal inmeten GPS - SURVEYOUR

MadNes festival

De Kiekduun organiseert ieder jaar een evenement: het MadNes Festival. Melle Oud, hoofd technische dienst, is een belangrijk persoon in het verwerkelijken van dit evenement.

Hij legt uit hoe de meetapparatuur van Surveyour een rol gaat spelen tijdens de voorbereiding van dit festival: “Wij zijn ons ervan bewust dat een omgeving voortdurend verandert en al helemaal hier aan het strand. Door de continu verandering van de duinhoogtes, brengen we vanaf nu het hele terrein 3D in kaart. De organisatie van zo’n feest vereist daarom een goede voorbereiding. Met de GPS-rover van Surveyour kunnen we een overzicht van de omgeving creëren en op basis daarvan een ontwerp maken.”

Al met al streeft recreatiepark de Kiekduun naar een zo onafhankelijk mogelijk handelen. “Door Surveyour kunnen we meten wanneer we willen zonder rekening te houden met andere partijen. Ik vind dat heel belangrijk, omdat we dan eigen baas over ons terrein blijven”, aldus Floris.

Snel & Slim

Surveyour gaf ook een handson-training om de technische dienst van de Kiekduun extra handvaten te bieden voor het gebruik van de GPS-meetset. Na afloop reageerde Melle met het volgende: “We zijn goed gestart; het systeem is makkelijk in gebruik en het ziet er professioneel uit.” Tijdens de training waren er ook praktijkvoorbeelden. Dit was een afwisseling van lastige- en algemene meetomstandigheden. Zo werd de meetset zelfs onder een boom en tussen twee chalets geplaatst om te laten zien dat daar digitaal meten met GPS ook mogelijk is. Melle keek verbaasd en zei: “In de eerste instantie leek dit een locatie waar de GPS-ontvanger niet genoeg satellieten zou kunnen ontvangen. Echter hadden we prima ontvangst en verliep het meten soepel. Ook beaam ik de schuinmeetfunctie, omdat hier veel tijd en moeite mee bespaard kan worden.

Meer info over Surveyour? www.surveyour.eu

Op 2 en 3 oktober vindt in Jaarbeurs Utrecht de zestiende editie van Vakbeurs Openbare Ruimte plaats. Hoewel de naam misschien anders doet vermoeden, is de beurs ook voor professionals uit de recreatiesector zeer interessant. Hetgeen zich ook laat zien in het toenemend aantal bezoekers uit die sector.

Alles wat een terreinbeheerder nodig heeft

“Recreatieve terreinen zijn weliswaar geen openbare terreinen, het zijn wel degelijk gebieden die met verstand van zaken moeten worden ingericht en beheerd”. Aan het woord is Amaya Alvarez, projectmanager van de beurs. “In feite biedt ons evenement alles wat een terreinbeheerder nodig heeft. Hij of zij kan er honderden producten vinden, zoals verlichting, bestrating, halfverharding, banken, prullenbakken, speeltoestellen, valdempende ondergronden en alle vormen van groenvoorziening, maar kan zich ook laten informeren over het aanleggen en onderhouden van buitenruimten. Want ook in de recreatiesector wordt er gekeken hoe om te gaan met actualiteiten zoals het veranderende klimaat, biodiversiteit en circulariteit”, aldus Alvarez.

Groeiend bewustzijn

Amaya Alvarez ziet het als een belangrijke taak om het jaarlijkse evenement bij zoveel mogelijk mensen bekend te maken. “We zijn in een tijdperk aanbeland waarin er gelukkig een groeiend bewustzijn is van het plezier en de voordelen van een gezonde en prettige leefomgeving. En dat geldt zowel voor openbare leefomgevingen als voor recreatieve gebieden. Met onze Vakbeurs Openbare Ruimte faciliteren wij het samenkomen van alle belangrijke stakeholders. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen van die kans gebruik maken!”.

Extra veel activiteiten op de beurs

De beurs is komende editie voor het eerst om 9:00 uur op beide beursdagen. Er zijn extra veel activiteiten, zoals De Groene Stad, een Lichtontwerp Atelier en de Klimaattuin. De toegang tot de beursvloer is gratis, net zoals het bijwonen van alle inhoudelijke sessies. Ook kunnen bezoekers de hele dag gratis koffie, thee en fris krijgen. Meer informatie en het registreren voor een bezoek kan via de website www.openbareruimte.nl.