Modulaire en circulaire belevingsrecreatie

Modulaire bouw en de circulariteit van producten zijn steeds grotere gespreksonderwerpen wanneer er gekeken wordt naar het ontwikkelen van nieuwe belevingsrecreatie. Bij Precofab zijn dit kernwaarden bij het ontwerpen, bouwen en inrichten van nieuwe accommodaties en hopen zij een voorbeeldfunctie te zijn voor de rest van de sector.

Een circulair interieur? Circulair ontwerpen, produceren en ondernemen? En dat ook nog eens Modulair gebouwd? Het klinkt allemaal erg ingewikkeld, en tegelijkertijd realiseren we ons allemaal steeds meer hoe belangrijk het is dat we onze wereld zo goed mogelijk achterlaten aan onze kinderen. Wat zijn de grootste voordelen van deze twee trends in de recreatiebouw?

Circulaire producten

De grootste voordelen van circulaire producten in de recreatiesector zijn het behoud van waarde, de hoge kwaliteit, geen grondstofverspilling en minder milieubelasting waardoor het een positieve bijdrage levert aan de maatschappij. “Bij Precofab gaan we in de circulariteit van onze producten niet alleen het enkelvoudige gebruik van grondstoffen tegen maar ook het overtollige afvalprobleem wordt tegengegaan. Wij kiezen er bij onze producten namelijk ook voor om reststoffen opnieuw in te zetten om zo verspilling te voorkomen en kan iedere accommodatie teruggebracht worden naar de oorspronkelijke grondstof”, vertelt Christian, productmanager van Precofab.

Precofab Rondo

Modulair bouwen

Ook het modulair bouwen zien we vaker terugkomen in de bouw van, met name, vakantiewoningen. De bouwtijd is hiermee sneller en men is minder afhankelijk van ingehuurde specialisten. “Modulaire bouw houdt bij ons in dat wij in onze fabriek modules maken die op elke gewenste locatie bevestigd kunnen worden tot één geheel en zijn dan ook direct gebruiksklaar. Wij leveren dankzij modulaire bouw rendabele (recreatie-)woningen en gebouwen die volledig naar ieders wens ingedeeld kunnen worden”, laat Christian weten.

Rendement

Christian vertelt over hun assortiment in ecologisch verantwoorde prefab-belevingsrecreatie: “Wij produceren en leveren standaard vier typen belevingsrecreatie bestaande uit de ‘Natural Bungalow & Tent’, ‘Tourable Facilities’, ‘Rondo’ en de ’Tiny Houses’. Dankzij onze flexibele dienstverlening kunnen wij ook een op maat gemaakte oplossing ontwerpen. En het rendement is ook zeer interessant. Met onze ‘Natural Bungalow & Tent’ kan bijvoorbeeld al een gemiddeld jaarlijks rendement van 20% behaald worden. Met de ‘Tourable Facilities’ ligt dit zelfs op zo’n 43%!”

Compleet met interieur

De ‘Natural Bungalow & Tent’ klinkt erg innovatief en dat is het ook. Samen met Designer Yuri Koster van Yuri Design is het ontwerp ontstaan die unieke elementen verbindt. “Vakanties zijn kostbaar en hier horen mooie herinneringen bij. Met een ‘Natural Bungalow & Tent’ wordt er een andere beleving van recreatie gecreëerd voor gasten die niet te vergelijken valt”, zegt Christian.

Net als bij de rest van de belevingsrecreatie oplossingen van Precofab, wordt hier ook speciaal gedacht aan het interieur. “Onze ‘Natural Bungalow & Tent’ is een recreatieverblijf, waarbij de slaapkamers als uitgeklapte tent in verbinding staan met de bungalow die als basis geldt. Zo ontspant de gast overdag in het comfort van een bungalow en overnacht met de romantiek van het kamperen in een tent. Deze accommodatie wordt standaard door ons voorzien van een compleet interieur, keuken en badkamer. De bedden zijn vast gemonteerd in de tent en zijn op maat gemaakt. Geheel naar wens van de klant”, geeft Christian nog aan.

Over Precofab

Precofab is een One-Stop-Shop. Dit betekent dat zij niet alleen produceren, maar ook monteren, afbouwen, afwerken en de inrichting volledig kunnen verzorgen. Doordat zij multidisciplinair samenwerkingen zoeken kunnen zij altijd een volwaardig product van hoge kwaliteit opleveren. Meer informatie www.precofab.nl

De markt voor Recreatief Vastgoed is bijzonder veelkleurig. De NVM maakt sinds enkele jaren een rapport over de vakantiewoningen. Maar er is nog een recreatief marktsegment; de verkoop van recreatiebedrijven. De babyboomers, vaak de pioniers in de sector, kijken uit naar hun pensioen. Lang niet altijd is er bedrijfsopvolging in de familie of directe omgeving. Er werden recent 6 campings overgenomen door Franse ketens.

Op de website Funda in Business is ‘Toerisme en Dagrecreatie’ een aparte categorie. Daar worden begin april 59 bedrijven aangeboden. Daarnaast zijn er ondernemers die liever kiezen voor een zogenaamde ‘stille verkoop’ of worden de bedrijven zonder tussenkomst van een platform of makelaar verkocht. We vragen vastgoedexpert Henk-Jan Kruidenier naar zijn visie op de huidige markt…

De markt voor recreatiebedrijven is enorm in beweging.

Er worden veel bedrijven aangeboden en er vinden meer transacties plaats dan we de laatste jaren zagen. Nieuw is wel de sterke opkomst van Franse ketens die in hoog tempo Nederlands marktaandeel veroveren. Het aantal transacties is weliswaar (nog) gering, maar gezien het beperkt aantal grote spelers of ketenbedrijven op deze deelmarkt is de invloed van betekenis.

Het lijkt er dus op dat op dat de totale recreatiemarkt zich positief doorontwikkelt zonder overspannen toestanden. Dit is een wezenlijk verschil met de jaren 2006 tot 2009 toen veel bedrijven voor zodanig hoge prijzen werden verkocht dat de jaren erna dezelfde bedrijven noodgedwongen moesten verkopen tegen aanzienlijk lagere prijzen.

Vóór de crisis zorgde de uitpondmarkt voor een prijs opstuwend effect, iets wat nu in veel mindere mate een rol speelt. Weliswaar is er groeiende belangstelling vanuit projectontwikkelaars voor de binnenlandse markt van recreatief vastgoed. De eisen aan de locatie maken echter dat de vraag zich beperkt tot de toeristische A locaties aan het water, de Veluwe of het Zuid Limburgse landschap. De traditionele recreatieontwikkelaar beperkt zich allang niet meer tot enkel het uitponden. Deze wil ook voor langere termijn goede keuzes maken, waarbij spreiding ook een locatiekeuze kan zijn.”

Kleinschalige bedrijven – vaak emotionele motieven

In de categorie kleinschalige recreatiebedrijven speelt dat de vraag veelal vanuit woongenot wordt gestuurd. De combinatie met kleinschalige recreatie blijft zo altijd belangstelling houden bij een grote groep kopers. De invloed van televisieprogramma’s zoals Bed & Breakfast dragen hier ongetwijfeld aan bij.

Bij de prijsontwikkeling spelen dan ook veel vaker emotionele motieven een rol. Vanuit de exploitatie zijn prijzen vaak niet te onderbouwen en toch weten opvallend veel toetreders hier een financiering voor te vinden ondanks terughoudendheid bij banken.

Behoefte aan onderscheidend vermogen in recreatief vastgoed

Hoewel conjuncturele ontwikkelingen van invloed zijn op de recreatiebranche zien we dat transactieprijzen over de langere periode redelijk stabiel gebaseerd zijn op X keer de kasstroom. Daarin ontwikkelt recreatief vastgoed zich anders dan bijvoorbeeld agrarisch vastgoed. Ook hier zien we dat investeringen in gebouwen en bedrijfsmiddelen voortdurend kapitaal vergen.

Toch is de agrarische grondprijs geleidelijk gestegen naar een een zodanig niveau dat we allang niet meer uit kunnen gaan van de stelling dat recreatiegrond twee keer de agrarische waarde is. Grond is dan ook een schaars goed geworden in de agrarische sector die de afgelopen decennia een enorme sanering heeft ondergaan. Dit terwijl de toeristische bedrijvigheid toeneemt.

De ondernemer zal in toenemende mate moeten blijven investeren in onderscheidend vermogen om zijn gast te blijven uitdagen. Iets wat bij de aankoop van een recreatiebedrijf goed voor ogen moet worden gehouden.

Met dank aan: NVM. De NVM publiceert jaarlijks een rapport met daarin een overzicht van de markt voor vakantiewoningen. www.nvm.nl

De dynamiek in de markt voor recreatiewoningen blijft toenemen. Een vakantiewoning, waar je de waan van alledag even heerlijk van je af kunt zetten, raakt steeds meer in trek. NVM constateert in haar publicatie ‘De Nederlandse markt voor recreatiewoningen’ dat de vraag blijft stijgen.

Er komt heel wat kijken bij de aanschaf van zo’n tweede woning, stelt NVM-voorzitter Ger Jaarsma. “Een NVM-aankoopmakelaar kan hierbij adviseren en ontzorgen.

Vraag naar recreatiewoningen groeit sterk

De markt voor tweede woningen in Nederland groeit de laatste jaren sterk. In 2017 werden in totaal maar liefst 4.330 recreatiewoningen verkocht. Een stijging van 15% ten opzichte van het jaar ervoor. Dit blijkt uit onderzoek dat Bureau Stedelijke Planning voor de NVM heeft uitgevoerd. Wat is er ook fijner dan van tijd tot tijd de waan van alledag even achter je te kunnen laten en heerlijk te genieten in je eigen vakantiewoning in een mooi natuurgebied, aan de kust of in de bossen? Lekker wandelen, fietsen en genieten van de natuur en van elkaar.

Zeeland populair, meer recreatiewoningen

Volgens NVM-voorzitter Ger Jaarsma is met name Zeeland de laatste jaren populair. Daar worden bovendien meer recreatiewoningen gebouwd dan in andere regio’s. “De vraag naar recreatiewoningen neemt er toe, terwijl het aanbod snel afneemt. Alleen in het hogere segment staat nog voldoende te koop. Van alle recreatiewoningen in de prijsklasse boven de 500.000 euro wordt bijna de helft in Zeeland aangeboden.” Al blijven de Waddeneilanden de duurste regio: met een gemiddelde transactieprijs van € 351.888 in 2017, kosten de recreatiewoningen daar ruim het dubbele van het Nederlands gemiddelde.

Investering voor recreatiewoning

Een recreatiewoning is niet alleen een heerlijke plek voor jezelf, maar ook om te verhuren aan anderen. Steeds vaker wordt de tweede woning dan ook gezien als een goede investering. Volgens Jaarsma zijn dan met name de woningen tussen 250.000 en 500.000 euro interessant, afhankelijk van de ligging. “De totale vraag neemt in die prijsklasse ook het sterkst toe. Dit geldt zeker voor de aantrekkelijke gebieden, zoals de Zeeuwse kust.” Koop je een recreatiewoning als investering, dan moet je goed kijken naar verhuurmogelijkheden, de kwaliteit van het huis en de locatie, de financiering en de jaarlijkse kosten.

Recreatiewoning op vakantiepark

Het is ook mogelijk om een woning in een vakantiepark te kopen. Daarbij is het volgens Jaarsma goed om te kijken naar de kwaliteit van het park en de woningen. Steeds vaker worden verouderde vakantieparken namelijk gesaneerd of getransformeerd. Projecten zoals het Vitale Vakantieparken-programma op de Veluwe werpen duidelijk hun eerste vruchten af volgens Jaarsma. Dit programma heeft als doel om divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken te realiseren op de Veluwe. “Ook andere provincies zoals Noord-Brabant en Zeeland bereiden beleid voor om verouderd aanbod te saneren of te transformeren. Met name de grote spelers in de markt voor recreatiewoningen investeren fors. Zo heeft Landal GreenParks voor de komende jaren 300 miljoen euro gereserveerd, grotendeels voor kwaliteitsinvesteringen.”

Trends

In het exclusieve topsegment, zoals we dat zien in Zeeland, is permanente bewoning toegestaan. Wonen en recreëren komen in die kleinschalige luxe projecten samen. “Deze trend wordt steeds sterker zichtbaar in twee verschijningsvormen”, weet Jaarsma. “Enerzijds zien we een toename van vakantieparken bij bijvoorbeeld de Efteling, de Beekse Bergen en Slagharen. Anderzijds bieden vakantieparken steeds vaker dagattracties en nieuwe faciliteiten aan. ‘Waterpret-investeringen’ zijn een duidelijke waarneembare trend en ‘family entertainment centres’ zien we vaker als onderdeel van resorts.”

Toekomst van de recreatiewoning

De toekomst van de recreatiewoning ziet er dus goed uit. Al verwacht de NVM wel dat het aanbod in met name het lagere segment blijft dalen en de gemiddelde transactieprijs hierdoor zal stijgen. Jaarsma pleit dan ook voor meer nieuwbouw. Ook transformatie en herontwikkeling van bestaande parken is volgens de NVM-voorzitter belangrijk. “NVM-makelaars kunnen daarbij een uitstekende adviserende rol hebben, omdat zij weten wat de vraag in de markt is en wat de trends zijn. Daarnaast adviseren NVM-makelaars consumenten bij de aankoop van een recreatiewoning.”

Met dank aan: NVM. De NVM publiceert jaarlijks een rapport met daarin een overzicht van de markt voor vakantiewoningen. www.nvm.nl