Eerste Kennisdag Circulaire Speelruimte

De eerste Kennisdag Circulaire Speelruimte met als inhoudelijke kennispartner OBB Speelruimtespecialisten wordt op 16 mei 2019 gehouden op de evenementenboerderij De Boerinn nabij Woerden.

Deze dag bestaat uit een plenaire lezing, actieve workshops onder leiding van deskundigen en een kennismarkt waar speelvoorzieningenleveranciers hun circulaire producten presenteren. Deze dag is bedoeld voor speelruimteambtenaren (beleid, beheer, ontwerp, inkoop) en (een selectie van) circulaire speelruimte leveranciers.

Het doel van de Kennisdag Circulaire Speelruimte is samen ontdekken: Wat en Hoe kunnen we circulair zijn in speelruimte? Met de deelnemers uit het werkveld zal de dag resulteren in 24 speerpunten vanuit 8 verschillende invalshoeken. Dat is het startpunt voor aangepast denken en werken en om te komen tot een circulaire toekomst in 2050.

OBB Speelruimtespecialisten zet zich al meer dan 20 jaar in voor spelende kinderen en vindt het de hoogste tijd dat het hele vakgebied spelen-sporten-ontmoeten circulair gaat denken en werken.

OBB is er daarom trots op dat het Platform Openbare Ruimte en uitgever NWST van Stad+Groen de Kennisdag Circulaire Speelruimte omarmd hebben. Daardoor kunnen nog meer gemeenten en leveranciers kennis delen, samenwerken en elkaar stimuleren echt te gaan nadenken over circulariteit en speelruimte. Van de deelnemende bedrijven wordt verwacht dat ze een inhoudelijke bijdrage leveren om het kennisniveau te verhogen, van gemeenten (opdrachtgevers) wordt verwacht dat zij meedenken en mee zoeken naar praktische werkvormen.

Dagprogramma
Kennisdag Circulaire Speelruimte

De dag start met een plenair deel waar Yolanda Musson van gemeente Almere als gevraagd deskundige komt uitleggen wat circulair is en wat daarbij komt kijken. Vervolgens kan u kiezen uit een van de 8 werksessies. De werksessie wordt ingeleid door een ervaringsdeskundige in het kernonderwerp en door iemand die de speelkant ervan belicht. Daarna volgen werkvormen om te komen tot de 3 kernpunten voor dat kernonderwerp.

Een kernpunt kan daarbij van alles zijn: van gewoon doen tot nader onderzoek gewenst. Dit is aan de deelnemers.

Aan het eind van de dag is er weer een plenair deel waar deze kennis wordt gedeeld en de dagvoorzitter zal de aanzet geven voor een aardig gesprek met elkaar en een op de dag samengesteld panel dat de opbrengst van de dag kan weergeven.

De werksessies.

De werksessies worden 2 keer gehouden: om 11.00 en om 13.00 uur. Iedereen kan 2 werksessies bezoeken.

Circulaire speelmarkt.

Rondom het programma is er tijdens koffie, lunch en borrel de mogelijkheid om in gesprek te gaan met bedrijven en gemeenten die al drukdoende zijn met planvorming en experiment en ook zeker al resultaten zien. Zo kan gelijk gekeken worden wat er al mogelijk is. De standhouders worden echt geselecteerd op hun circulaire verhaal en er zal een variatie zijn in producten (toestellen en ondergronden) en sectoren (groen, verhardingen/beton en water).

Praktische informatie

Tijdens de kennisdag zal er een goede mix van inkopende partijen (overheden) en verkopende partijen zijn.

  • Als deelnemer werkzaam bij een (semi)overheid: € 100 per persoon e-mailadres bij een overheid maximaal 2 persoon per instantie.
  • Als deelnemer ZZP-er: € 200 per persoon beperkt ruimte voor ZZP-ers / bedrijven die geen inhoudelijke bijdrage leveren op de kennismarkt
  • Als pitcher van een product/bedrijf op de kennismarkt: € 300 per bedrijf maximaal 1 persoon per bedrijf verwacht wordt dat u een actief deelnemer in de workshops bent.

Locatie

  • Evenementenboerderij De Boerinn
  • Adres: Mijzijde 6
  • Postcode: 3471 GM Kamerik. (Dit is nabij Woerden.)

Er zal voor vervoer vanaf het NS-station Woerden worden gezorgd.  

Meer info: