Natuurvriendelijk verlichten van je recreatiebedrijf

De consument wordt steeds kritischer op de duurzaamheid van de bedrijven die bezocht worden. Het zorgt er voor dat ook ondernemers steeds meer aandacht besteden aan een groene en natuurinclusieve bedrijfsvoering. De kennis om de juiste maatregelen te nemen is echter niet altijd op het bedrijf aanwezig. We vroegen Ernst-Jan Damen van Duurzaamhout.nl, die deze kennis wel in huis heeft, om enkele adviezen te delen voor natuurvriendelijke maatregelen.

Maatregelen rond verlichting

Damen: “Op camping Bakkum zijn recent diverse maatregelen genomen rond de verlichting van het park. Deze camping bevindt zich midden in het Noord-Hollands Duinreservaat en het is ook de wens van het management om de parkinrichting zo natuurvriendelijk en duurzaam mogelijk te maken.”

De maatregelen die hier genomen zijn: 

  • De oude metalen verlichtingspalen werden vervangen door duurzaam Europees hout. 
  • Voor de lampen zelf werd gekozen voor de nieuwste led-technologie; met lampjes van slechts 1 watt. Dat zorgt voor een lager energieverbruik; goed voor het milieu, maar ook kostenbesparend. 
  • Een vakantiepark moet altijd de balans zoeken tussen duurzaamheid en de noodzakelijke voorzieningen. Zo is er altijd functionele verlichting nodig waardoor gasten in het donker de route, en het sleutelgat van hun caravan kunnen vinden. Deze verlichting is naar beneden gericht om lichtvervuiling van de omgeving zoveel mogelijk te beperken. 
  • Vooral nachtdieren als vleermuizen ondervinden hinder van de verlichting. Daarom is er gebruik gemaakt van amber licht, waar vleermuizen minder last van hebben. 
  • Watertappunt en verlichting geïntegreerd in één houten zuil.

Ook de gasten op het park weten de maatregelen te waarderen.

De resultaten:

Door het nieuwe verlichtingsplan is het wat donkerder op het park en ook de lichtkleur van de vleermuisvriendelijke lampen zorgt voor een andere sfeer. Het was natuurlijk de bedoeling dat de matregelen er voor zorgen dat de nachtdieren minder worden verstoord; en dat is gelukt. Wat vinden de gasten er van? Damen: “Ook de gasten op het park weten de maatregelen te waarderen. Het is nu weliswaar iets donkerder, maar de sfeer wordt ervaren als vriendelijker, toch nog veilig en passend bij de omgeving. Het gebruik van mooie duurzame materialen zorgt er ook voor dat de natuurlijke uitstraling van het park wordt versterkt. Dat spreekt de meeste bezoekers gewoonweg meer aan.”

Het kostenplaatje:

Damen denkt ook mee in de kosten-baten analyse van de investering: “De kosten voor een natuurvriendelijke verlichting zijn vergelijkbaar met de gangbare modellen van dezelfde kwaliteit. Voor de afschrijving van de materialen gaan wij uit van een periode van 15 jaar. Bijkomend voordeel is dat door het gebruik van energiezuinige oplossingen er ook aanzienlijk wordt bespaard op de energiekosten.”

duurzaamhout.nl Natuurvriendelijk verlichten recreatiebedrijf hek

duurzaamhout.nl Natuurvriendelijk verlichten recreatiebedrijf hek
duurzaamhout.nl Natuurvriendelijk verlichten recreatiebedrijf hek

Nog meer maatregelen voor een duurzame uitstraling

Zonder er al te diep op in te gaan, neemt Camping Bakkum nog veel meer maatregelen om de duurzame uitstraling van haar bedrijf te verbeteren. Teamleider technische dienst Van der Tuin noemt nog specifiek de afrastering: “We passen op onze drie campings duurzaam hout toe in de vorm van kastanje- en eikenhouten hekwerken. Dat is niet alleen duurzaam, maar geeft ook een mooi en sfeervol beeld. Je ziet het vaak terug op foto’s. Het zorgt er voor dat de beleving van een natuurlijke duin- en strandomgeving niet verstoord wordt.”

Met dank aan: Ernst Jan Damen van Duurzaamhout.nl. Duurzaamhout heeft ervaring met diverse (duurzame) houten voorzieningen op recreatiebedrijven; van hekwerken en poorten (v.h. ook bekend onder de naam Van Vliet Kastanjehout.nl) tot landschapsmeubilair en duurzame verlichting. 

Meer informatie: www.duurzaamhout.nl