Consolidatie en onderscheidend vermogen zijn trends in recreatief vastgoed

De markt voor Recreatief Vastgoed is bijzonder veelkleurig. De NVM maakt sinds enkele jaren een rapport over de vakantiewoningen. Maar er is nog een recreatief marktsegment; de verkoop van recreatiebedrijven. De babyboomers, vaak de pioniers in de sector, kijken uit naar hun pensioen. Lang niet altijd is er bedrijfsopvolging in de familie of directe omgeving. Er werden recent 6 campings overgenomen door Franse ketens.

Op de website Funda in Business is ‘Toerisme en Dagrecreatie’ een aparte categorie. Daar worden begin april 59 bedrijven aangeboden. Daarnaast zijn er ondernemers die liever kiezen voor een zogenaamde ‘stille verkoop’ of worden de bedrijven zonder tussenkomst van een platform of makelaar verkocht. We vragen vastgoedexpert Henk-Jan Kruidenier naar zijn visie op de huidige markt…

De markt voor recreatiebedrijven is enorm in beweging.

Er worden veel bedrijven aangeboden en er vinden meer transacties plaats dan we de laatste jaren zagen. Nieuw is wel de sterke opkomst van Franse ketens die in hoog tempo Nederlands marktaandeel veroveren. Het aantal transacties is weliswaar (nog) gering, maar gezien het beperkt aantal grote spelers of ketenbedrijven op deze deelmarkt is de invloed van betekenis.

Het lijkt er dus op dat op dat de totale recreatiemarkt zich positief doorontwikkelt zonder overspannen toestanden. Dit is een wezenlijk verschil met de jaren 2006 tot 2009 toen veel bedrijven voor zodanig hoge prijzen werden verkocht dat de jaren erna dezelfde bedrijven noodgedwongen moesten verkopen tegen aanzienlijk lagere prijzen.

Vóór de crisis zorgde de uitpondmarkt voor een prijs opstuwend effect, iets wat nu in veel mindere mate een rol speelt. Weliswaar is er groeiende belangstelling vanuit projectontwikkelaars voor de binnenlandse markt van recreatief vastgoed. De eisen aan de locatie maken echter dat de vraag zich beperkt tot de toeristische A locaties aan het water, de Veluwe of het Zuid Limburgse landschap. De traditionele recreatieontwikkelaar beperkt zich allang niet meer tot enkel het uitponden. Deze wil ook voor langere termijn goede keuzes maken, waarbij spreiding ook een locatiekeuze kan zijn.”

Kleinschalige bedrijven – vaak emotionele motieven

In de categorie kleinschalige recreatiebedrijven speelt dat de vraag veelal vanuit woongenot wordt gestuurd. De combinatie met kleinschalige recreatie blijft zo altijd belangstelling houden bij een grote groep kopers. De invloed van televisieprogramma’s zoals Bed & Breakfast dragen hier ongetwijfeld aan bij.

Bij de prijsontwikkeling spelen dan ook veel vaker emotionele motieven een rol. Vanuit de exploitatie zijn prijzen vaak niet te onderbouwen en toch weten opvallend veel toetreders hier een financiering voor te vinden ondanks terughoudendheid bij banken.

Behoefte aan onderscheidend vermogen in recreatief vastgoed

Hoewel conjuncturele ontwikkelingen van invloed zijn op de recreatiebranche zien we dat transactieprijzen over de langere periode redelijk stabiel gebaseerd zijn op X keer de kasstroom. Daarin ontwikkelt recreatief vastgoed zich anders dan bijvoorbeeld agrarisch vastgoed. Ook hier zien we dat investeringen in gebouwen en bedrijfsmiddelen voortdurend kapitaal vergen.

Toch is de agrarische grondprijs geleidelijk gestegen naar een een zodanig niveau dat we allang niet meer uit kunnen gaan van de stelling dat recreatiegrond twee keer de agrarische waarde is. Grond is dan ook een schaars goed geworden in de agrarische sector die de afgelopen decennia een enorme sanering heeft ondergaan. Dit terwijl de toeristische bedrijvigheid toeneemt.

De ondernemer zal in toenemende mate moeten blijven investeren in onderscheidend vermogen om zijn gast te blijven uitdagen. Iets wat bij de aankoop van een recreatiebedrijf goed voor ogen moet worden gehouden.

Met dank aan: NVM. De NVM publiceert jaarlijks een rapport met daarin een overzicht van de markt voor vakantiewoningen. www.nvm.nl

De dynamiek in de markt voor recreatiewoningen blijft toenemen. Een vakantiewoning, waar je de waan van alledag even heerlijk van je af kunt zetten, raakt steeds meer in trek. NVM constateert in haar publicatie ‘De Nederlandse markt voor recreatiewoningen’ dat de vraag blijft stijgen.

Er komt heel wat kijken bij de aanschaf van zo’n tweede woning, stelt NVM-voorzitter Ger Jaarsma. “Een NVM-aankoopmakelaar kan hierbij adviseren en ontzorgen.

Vraag naar recreatiewoningen groeit sterk

De markt voor tweede woningen in Nederland groeit de laatste jaren sterk. In 2017 werden in totaal maar liefst 4.330 recreatiewoningen verkocht. Een stijging van 15% ten opzichte van het jaar ervoor. Dit blijkt uit onderzoek dat Bureau Stedelijke Planning voor de NVM heeft uitgevoerd. Wat is er ook fijner dan van tijd tot tijd de waan van alledag even achter je te kunnen laten en heerlijk te genieten in je eigen vakantiewoning in een mooi natuurgebied, aan de kust of in de bossen? Lekker wandelen, fietsen en genieten van de natuur en van elkaar.

Zeeland populair, meer recreatiewoningen

Volgens NVM-voorzitter Ger Jaarsma is met name Zeeland de laatste jaren populair. Daar worden bovendien meer recreatiewoningen gebouwd dan in andere regio’s. “De vraag naar recreatiewoningen neemt er toe, terwijl het aanbod snel afneemt. Alleen in het hogere segment staat nog voldoende te koop. Van alle recreatiewoningen in de prijsklasse boven de 500.000 euro wordt bijna de helft in Zeeland aangeboden.” Al blijven de Waddeneilanden de duurste regio: met een gemiddelde transactieprijs van € 351.888 in 2017, kosten de recreatiewoningen daar ruim het dubbele van het Nederlands gemiddelde.

Investering voor recreatiewoning

Een recreatiewoning is niet alleen een heerlijke plek voor jezelf, maar ook om te verhuren aan anderen. Steeds vaker wordt de tweede woning dan ook gezien als een goede investering. Volgens Jaarsma zijn dan met name de woningen tussen 250.000 en 500.000 euro interessant, afhankelijk van de ligging. “De totale vraag neemt in die prijsklasse ook het sterkst toe. Dit geldt zeker voor de aantrekkelijke gebieden, zoals de Zeeuwse kust.” Koop je een recreatiewoning als investering, dan moet je goed kijken naar verhuurmogelijkheden, de kwaliteit van het huis en de locatie, de financiering en de jaarlijkse kosten.

Recreatiewoning op vakantiepark

Het is ook mogelijk om een woning in een vakantiepark te kopen. Daarbij is het volgens Jaarsma goed om te kijken naar de kwaliteit van het park en de woningen. Steeds vaker worden verouderde vakantieparken namelijk gesaneerd of getransformeerd. Projecten zoals het Vitale Vakantieparken-programma op de Veluwe werpen duidelijk hun eerste vruchten af volgens Jaarsma. Dit programma heeft als doel om divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken te realiseren op de Veluwe. “Ook andere provincies zoals Noord-Brabant en Zeeland bereiden beleid voor om verouderd aanbod te saneren of te transformeren. Met name de grote spelers in de markt voor recreatiewoningen investeren fors. Zo heeft Landal GreenParks voor de komende jaren 300 miljoen euro gereserveerd, grotendeels voor kwaliteitsinvesteringen.”

Trends

In het exclusieve topsegment, zoals we dat zien in Zeeland, is permanente bewoning toegestaan. Wonen en recreëren komen in die kleinschalige luxe projecten samen. “Deze trend wordt steeds sterker zichtbaar in twee verschijningsvormen”, weet Jaarsma. “Enerzijds zien we een toename van vakantieparken bij bijvoorbeeld de Efteling, de Beekse Bergen en Slagharen. Anderzijds bieden vakantieparken steeds vaker dagattracties en nieuwe faciliteiten aan. ‘Waterpret-investeringen’ zijn een duidelijke waarneembare trend en ‘family entertainment centres’ zien we vaker als onderdeel van resorts.”

Toekomst van de recreatiewoning

De toekomst van de recreatiewoning ziet er dus goed uit. Al verwacht de NVM wel dat het aanbod in met name het lagere segment blijft dalen en de gemiddelde transactieprijs hierdoor zal stijgen. Jaarsma pleit dan ook voor meer nieuwbouw. Ook transformatie en herontwikkeling van bestaande parken is volgens de NVM-voorzitter belangrijk. “NVM-makelaars kunnen daarbij een uitstekende adviserende rol hebben, omdat zij weten wat de vraag in de markt is en wat de trends zijn. Daarnaast adviseren NVM-makelaars consumenten bij de aankoop van een recreatiewoning.”

Met dank aan: NVM. De NVM publiceert jaarlijks een rapport met daarin een overzicht van de markt voor vakantiewoningen. www.nvm.nl

Sinds 1990 is de VVV Goeree-Overflakkee gevestigd in ‘t Blaeuwe Huus in Ouddorp. Daar vonden gasten tot voor kort een balie met behulpzame medewerkers, een winkel en een kleine expositieruimte.

Sinds vandaag is er een VVV Inspiratiepunt te vinden, waar gasten op een eigentijdse en interactieve manier kunnen verkennen wat er te zien en te doen is op Goeree-Overflakkee. Beleving staat daarbij centraal.

Inspiratie over Goeree-Overflakkee

Vernieuwing VVV Goeree-Overflakkee

De beleving start bij een interactieve tafel, waarop een maquette van het eiland is weergegeven met markante gebouwen. Door middel van projectie wordt de tafel tot leven gebracht. Surfers varen over de tafel, tulpen bloeien op en fietsers bewegen er overheen. Op een groot touchscreen kan de keuze voor diverse thema’s worden gemaakt. Op basis van het thema past de projectie van de tafel zich aan. Als de gast bijvoorbeeld kiest voor ‘Een natuurgebied bezoeken’ kunnen er verschillende natuurgebieden aangeklikt worden. Op de tafel verschijnt de locatie, op het touchscreen informatie over het gebied en op een grote wand achter de tafel foto’s van het natuurgebied.

Van tramrit tot pop-up museum

Vernieuwing VVV Goeree-Overflakkee

Maar er is meer te beleven. Zo kunnen gasten in het nagemaakte interieur van een oude RTM tram een video over het eiland bekijken. Bewegingseffecten in de bankjes voelen hierbij aan alsof je werkelijk een tramrit maakt. Verderop staan enkele bekende inwoners van Goeree-Overflakkee, zoals Dave von Raven of Richard Groenendijk. Zij vertellen over hun binding met het eiland en hun favoriete plekken. Ook is er een pop-up museum met mini tentoonstellingen van musea. En op speciale verlichte panelen worden bijzondere natuurfoto’s getoond.

Water als thema bij vernieuwing VVV Goeree-Overflakkee

Het thema water is belangrijk voor Goeree-Overflakkee. Op surfzeilen worden watersportbeelden geprojecteerd en actuele weersinformatie, zoals windsnelheid en golfhoogte. Op een culinaire tafel kun je een vismenu kiezen, waarna een culinair visgerecht op een bord verschijnt. Gevolgd door uitleg over de betreffende vissoort.

De realisatie van het VVV Inspiratiepunt Goeree-Overflakkee is begeleid door Patrick Polie van DestinatieX.

Vakantiehuizen op bestaande vakantieparken – Nieuwbouwprojecten met gegarandeerd rendement leiden al snel af van slim investeren in vakantiewoningen op een bestaand park. Juist op wat oudere parken en ogenschijnlijk minder goede locaties liggen mooie kansen, mits de juiste keuzes worden gemaakt. Een belangrijke rol is weggelegd voor de recreatiemakelaar en de verhuurbemiddelaar. Zij beschikken samen over de nodige kennis om deze kansen maximaal te benutten.

We vroegen NOVASOL Vakantiehuizen, Europees marktleider in de verhuur van vakantiehuizen naar deze kansen en hoe deze slim kunnen worden benut.

Focus op benutten potentie individuele vakantiewoning

Op veel parken met particuliere huiseigenaren wordt om meerdere redenen gewerkt met een poulesysteem, allotment en dergelijke. Dit is vanuit de parken gezien begrijpelijk, echter qua particulier investeringspotentieel niet altijd het meest interessant.

Het verhuren van een producttype met een voorbehoud als ‘het interieur en faciliteiten kunnen afwijken’ werkt namelijk al remmend op de verhuur. Voor een huiseigenaar is het daarentegen juist interessant om ‘onderscheidend vermogen’ te laten zien en hierin (extra) te investeren.

Hij/zij heeft bijvoorbeeld extra lange bedden voor eigen gemak en creëert daarmee direct een mooi uniek punt waarmee de verhuur kan worden gestimuleerd.

Een verhuurbemiddelaar als NOVASOL kan de gevolgen van bepaalde keuzes voor het rendement inzichtelijk maken. Dergelijke informatie kan een doorslaggevend verkoopargument zijn voor de makelaar en uiteraard een koopmotief voor een potentiele eigenaar.

Kwaliteitsverbetering op parken door rendementsproduct

Volgens NOVASOL ligt er ook een gouden kans om een hoger rendement te realiseren door slim te investeren in bestaand recreatievastgoed in het oudere, lagere segment. Een renovatieplan geeft inzicht welke investeringen nodig zijn om de woning optimaal te kunnen verhuren. Dat kan gaan om het huisdiervriendelijk maken van de woning, toevoegen van wellness-faciliteiten en dergelijke. Een verhuurbemiddelaar geeft hierover advies en een prognose over het verwachte huurrendement.

Particuliere investeerders genoeg die zoeken naar dergelijke opties om rendement te behalen. Aan de makelaar om vraag en (lokaal) aanbod bij elkaar te brengen. Voor het vakantiepark kan het de broodnodige positieve impuls betekenen in termen van kwaliteit. Gerenoveerde woningen leiden tot een hogere bezetting en minder klachten en dat zet vaak andere particuliere eigenaren aan om ook te investeren in de eigen woning.

Hoog rendement vakantiehuizen, praktijkvoorbeeld

Een verouderde vakantiewoning wordt gekocht door een particuliere eigenaar voor €45.000,- en gerenoveerd voor hetzelfde bedrag. Volledig gericht op maximale verhuur.

Het verhuurrendement na deze renovatie is €20.000,-. Met minimale jaarlijkse lasten bedraagt het netto rendement circa 16%.

Ter vergelijking: een netto rendement á 4-6% bij een recreatiewoning wordt doorgaans als heel redelijk beschouwd.

Vakantiehuizen op recreatieparken potentie

Met dank aan: NOVASOL Vakantiehuizen

NOVASOL, dansommer en Ardennes-Etape vormen NOVASOL A/S met hoofdkantoor in Virum, Denemarken.

Het heeft dochterondernemingen in 18 Europese landen en meer dan 60 kantoren verspreid over Europa.

Meer dan 2.500 vaste en niet-permanente werknemers en freelancers zijn bij NOVASOL A/S in dienst.

Met meer dan 50.000 vakantiehuizen in 28 landen is NOVASOL A/S de grootste Europese aanbieder van vakantiehuizenverhuur.

Verhuur van vakantiehuizen

In 2018 bood NOVASOL A/S vakantiehuizenverhuur aan voor meer dan 2 miljoen gasten.

Meer informatie: www.novasol.nl

Hoe ziet de receptie van de toekomst er uit? Dankzij nieuwe technologie en automatisering kun je wellicht wat functies stroomlijnen. Het centrale aanspreekpunt voor vragen zal ongetwijfeld overeind blijven. Maar blijven de wachtrijen op de incheckdag een noodzakelijk kwaad?

Incheckmoment als ‘slechte start’?

Allereerst kijken we naar de huidige belangrijkste rol van een receptie: het in- en uitchecken. Het incheckmoment is het eerste contact van de gast die op een park arriveert. Vaak is dat op de vrijdagmiddag (voor weekendjes) of de maandagmiddag (start van de midweek). Deze eerste ervaring betekent vaak wachten in de rij voordat je naar je kampeerplek of huisje wordt verwezen. Nadat je de nodige informatie over de regels op het park hebt ontvangen.

Die wachtrij is veel ondernemers een doorn in het oog, want het is geen prettige start van het verblijf. In dit artikel komen diverse alternatieven aan bod die dat incheckmoment aantrekkelijker maken, versnellen, of zelfs helemaal wegnemen. Dat heeft een grote invloed op de rol en inrichting van de receptie van de toekomst. Er ontstaat dan ook weer ruimte voor andere functies die de gastvrijheid bevorderen en rendement verbeteren. We bekijken enkele concepten die al deels zijn ingevoerd bij vakantieparken en hotels.

De receptieloze aankomst

Diverse partijen hebben al een pilot opgezet met een receptieloze aankomst. Dat kan op meerdere manieren worden georganiseerd. De incheck kan bijvoorbeeld thuis al online gebeuren- net als bij een vliegtuigvlucht. Bij aankomst kan een slagboom, voorzien van een kentekenherkenning, automatisch worden geopend. Een plattegrond met de locatie van het verblijf kan zonder probleem digitaal worden meegestuurd. Het afhalen van sleutels is nog wel een puzzel. Als de sloten van het vakantiehuisje voorzien zijn van een kaartlezer, dan kan van tevoren een kaart worden opgestuurd. Ook een slot met een pincode (Marveld) kan een oplossing zijn.

Kiosk of informatie bij de slagboom

Receptie van de toekomst

Er zijn ook andere manieren om de incheckprocedure bij de receptie weg te nemen. Als eerste zien we de opkomst van de kiosk. Op de Franse camping Les 4 Saisons in Grane wordt gebruik gemaakt van zo’n incheckkiosk. De eigenaren zeggen dat ze daardoor meer tijd hebben gekregen om de gasten persoonlijk te woord te staan. Kiosken zijn ook handig voor camperplekken van een bescheiden omvang. Daar is lang niet altijd personeel aanwezig om de bijdrage voor een staanplaats te innen. Na aanmelding kan o.a. stroom en water worden vrijgegeven op de kampeerplek.

Vakantiepark Stoetenslagh werkt sinds 2017 met een incheckpost bij de slagboom, waarbij nieuwe gasten in de auto hun welkomstpakket ontvangen en worden geregistreerd.

Receptie van de toekomst: gelijk doorrijden naar de accommodatie

Ondernemer Jan van Veen ligt het systeem toe: “Gasten komen nu aan en rijden direct door naar de receptielodge, waar ze alle spullen ontvangen voor hun verblijf, zoals informatie over het park en omgeving, activiteitenprogramma, douche, zwembad en slagboom kaarten. Direct daarna kunnen ze doorrijden naar de kampeerplek of accommodatie.”

Dit systeem zien we ook terug bij de nieuwe parken van CenterParcs. Daar ontvang je bij de aankomstkiosk ook een polsbandje met een RFID code. Die is gekoppeld aan het vakantieverblijf en kan op het park ook worden gebruikt voor toegang en identificatie. Op termijn kan er zelfs een digitale portemonnee aan worden gekoppeld.

Receptie op de app

Nog een ontwikkeling die de receptie gaat ontlasten is de opkomst van de park-app. Hiermee kan de gast op de mobiele telefoon van alles regelen. Inchecken met een app behoort al tot de opties. Maar er zijn nog meer kansen; bijvoorbeeld op het gebied van upselling en het bieden van informatie over de omgeving. Hier is dan ook geen receptiemedewerker-tijd voor nodig. Nog een voordeel van een app is dat deze vaak ook nog na het verblijf op de telefoon blijft staan. Zo kan deze ingezet blijven worden voor marketingdoeleinden.

De huiskamerontvangst

Een trend die volledig haaks staat op de receptieloze aankomst is de huiskamer-ontvangst. Daar wordt juist de tijd genomen om de gast welkom te heten en te acclimatiseren. De crux bij dit concept zit in het aangenaam invullen van de wachttijd. Dat begint met een comfortabele plek om te wachten en een gastvrije invulling met bijvoorbeeld een hapje en drankje. Dit soort ontvangst zien we o.a. bij de receptie van Camping De Lakens in Overveen. Bij deze strandcamping is de receptielounge omgetoverd in een beach-zitje. Je kunt er alvast informatie vinden over activiteiten en bezienswaardigheden in de omgeving. Ook bungalowpark Hoenderloo kiest voor een receptie die gecombineerd wordt met een gastvrije ontvangst. De receptie en de bar is hier gecombineerd.

Dubbele doelstelling

Dat heeft hier een dubbele doelstelling. In de periodes dat de receptie niet echt nodig is, kan dezelfde balie ‘gewoon’ al bar dienen. Ook in de hotelsector is deze trend in opkomst. Hotels hebben vaak een lobby en lounge waar hotelgasten kunnen verblijven en elkaar ontmoeten. Daar wordt steeds meer werk van gemaakt. Een uitzonderlijk voorbeeld is te vinden in de verblijfsaccommodatie van themapark Puy du Fou. Daar logeer je bijvoorbeeld in een Middeleeuws kasteel. De hele receptie-aankleding is daar gethematiseerd. De receptie wordt daar dus ook gebruikt om je meteen in een bepaalde sfeer te brengen. (Escpaisme – vakantiesfeer)

De receptie als controllroom

Receptie van de toekomst

Als de inchecktijd wordt verkort of weggenomen, dan ontstaat er ruimte voor andere functies. In de hotelsector zien we dat de receptie, mede dankzij opkomst van nieuwe technieken en sensoren, de rol krijgt van controlekamer. Dankzij camerasystemen en sensoren kan op afstand van alles worden gerealiseerd.

De receptie speelt o.a. een rol bij:

  • De veiligheid op het bedrijf (controle met camera’s)
  • Duurzaamheid (lampen en verwarming uitzetten op plekken die niet worden gebruikt.)
  • Gastvrijheid (centrale plek waar verzoeken en bestellingen binnenkomen).

De commerciële receptie

Als een deel van de standaard dienstverlening wordt geautomatiseerd, dan komt er tijd vrij voor andere functies. Een daarvan is upselling. De gasten op het vakantiepark hebben hun accommodatie geboekt, maar beslissen vaak ter plekke welke activiteiten zij tijdens hun verblijf ondernemen. Activiteiten op het park kunnen bij de receptie onder de aandacht worden gebracht. De primaire bron is de receptiemedewerker die op maat een advies kan geven. Via beeldschermen kunnen gasten op ideeën worden gebracht. Denk daarbij niet alleen aan de extra activiteiten op je eigen park (bijvoorbeeld bowling of restaurant), maar ook aan excursies en tickets in de omgeving. Op vakantieparken laat de ondernemer vaak een kans liggen. Wie zich wil verbeteren op dit gebied zou eens een kijkje moeten nemen op een cruiseschip. Personeel wordt daar getraind op het verkopen van excursies. Arrangementen worden ingekocht en samengesteld op basis van de wensen van de passagiers.

De toegankelijke receptie

Sinds 2017 heeft Nederland de Europese afspraken geratificeerd die toegankelijkheid als norm stellen. Voor bedrijven in de gastvrijheidssector zou dit eigenlijk tot hun DNA moeten behoren. Maak het je gasten zo makkelijk mogelijk om hun informatie te verkrijgen; ook als zij te maken hebben met een beperking. De toegankelijkheid betreft vooral fysieke aanpassingen om de balie voor iedereen bruikbaar en toegankelijk te maken. Dat betekent onder andere een verlaagd gedeelte zodat mensen in een rolstoel op de balie kunnen kijken; een mobiele pinautomaat. Denk ook aan andere beperkingen zoals visueel (voldoende licht, leesbrillen beschikbaar ) of auditief (ringleiding voor mensen met een hoortoestel). Allemaal zaken om rekening mee te houden in de receptie van de toekomst.

Mixvormen receptie van de toekomst

Met name bij de grotere parken zien we dat er een functieverdeling kan plaatsvinden binnen de receptie. Zo kan bijvoorbeeld de VVV-functie los staan van de dienstverlening op het park. In Center Parcs Bois aux Daims bijvoorbeeld is er sprake van een ontvangst bij de slagboom. Daar kun je meteen worden doorverwezen naar je verblijf. Die werkt met een RFID polsbandje. Bij de centrale voorzieningen is een grote gastvrije receptie ingericht waar de gasten terecht kunnen bij een loket voor dienstverlening op het park. Er is ook een afzonderlijke balie voor toeristische informatie in de omgeving.

Receptie van de toekomst – Nederland kent verschillende typen recreatiebedrijven, met elk hun eigen doelgroep. Een receptie moet dan ook aansluiten bij de specifieke doelgroep en hun wensen en beeldvorming. Verwacht men een basic service of juist luxe en ontzorgende service?

De online, en de fysieke receptie van de toekomst

Een vakantiebeleving en daarmee de ‘customer journey’ begint eigenlijk al bij de reservering van de vakantie. Wij spreken daarom van een online receptie en een fysieke receptie. Voor het ene bedrijf geldt een uitgebreide receptie en voor het andere bedrijf volstaat men met een servicedesk. Kan er online gereserveerd worden, worden toegangspassen toegestuurd of wordt men verzocht aan de balie het e.e.a. af te halen. Indien toegangspassen worden toegestuurd kan men denken aan fysieke kaartjes of bijvoorbeeld een QR-code. Ook even voor vertrek een reminder sturen dat men alles heeft gepakt en informatie over verkeersomstandigheden zijn een onderdeel van de ‘customer journey’.

De eerste (en laatste) indruk

De beleving van het vakantiepark begint dus al thuis. Dit wordt versterkt bij aankomst van de gast op het vakantiepark. Rijdt men langs het park, de parkeerplaats voor de receptie op, dan moet dit al een belevingsversterkend gevoel geven. Het moet geen afbreuk doen aan de beleving omdat de bewegwijzering bijvoorbeeld onvoldoende is, of dat er afval in direct zicht is voor de receptie.

De fysieke receptie is daarom in onze ogen één van de belangrijkste stappen in deze ‘customer journey’. De uitstraling van de buitenzijde van de receptie is je visitekaartje en dient mensen een goed en vertrouwd gevoel te geven. Ook na hun plezierige verblijf bezoeken de gasten als laatste contactpunt de receptie en de parkeerplaats. Het is dus het eerste en laatste fysieke deel van een vakantiebeleving van het vakantiepark.Receptie van de toekomst

Case: Receptie Camping Zonneweelde

Sinds medio april heeft Camping Zonneweelde een nieuw centrumgebouw. Waar men vroeger om de schuur, ingericht als winkel en horeca, en langs de milieustraat reden om bij de receptie te komen welke aan de bedrijfswoning was gepositioneerd wordt dit sinds dit jaar anders!

De oude entree van het bedrijf was voor Camping Zonneweelde niet meer wenselijk. Dit paste niet meer bij de gewenste uitstraling die Martin en Maaike Basting hebben voor Camping Zonneweelde. Samen met Martin en Maaike hebben Ralph Willemsen en Jendero Gielians van K3H Architecten ervoor gekozen om de receptie in het centrumgebouw te positioneren en het centrumgebouw te vergroten.

Receptie van de toekomst is een ‘blending van beleving’

Vanaf de parkeerplaats is de receptie duidelijk herkenbaar door een open uitstraling. De receptie is startpunt voor meerdere functies in het centrumgebouw, zoals ontvangstruimte, horeca, lounge-ruimte, shop en overdekt spelen.

Door functies in elkaar te weven ontstaat een ‘blending’ van beleving! De gast ervaart in één oogopslag wat het centrumgebouw te bieden heeft. Bij aankomst op de parkeerplaats kenmerkt de receptie zich door een open en transparante structuur waardoor mensen niet gestuurd of getriggerd hoeven te worden door borden, pijlen et cetera.

Het eerste echte persoonlijke contact ontstaat al doordat de betrokken eigenaar iedereen zelf welkom heet bij de slagboom. Kinderen zullen na een lange autorit enthousiast worden omdat het buitenbad bij aankomst meteen zichtbaar is; en het overdekt spelen bij binnenkomst in de receptie.

Bij binnenkomst kan men zich melden aan de receptie waar de receptiedames staand de gasten ontvangen, waarbij de gast en medewerker relatief dicht bij elkaar staan om geen afstandelijk gevoel te creëren. In de toekomst kunnen hier eventueel servicedesk geplaatst worden.

Alternatief: zelf inchecken bij de receptie van de toekomst

Men kan ook zelf inchecken bij een selfservicezuil zoals je tegenwoordig ook je bestelling bij de MacDonalds kunt doen. Het traditionele inchecken kan dus nog steeds, maar de verwachting is dat veel gasten zelf via de zuil inchecken en vervolgens automatisch een toegangsbewijs voor de slagboom ontvangen.

Op een later moment kan de gast terugkomen voor informatie over het park of omgeving. Dus in plaats van dat de receptie bepaalt wanneer de gast informatie krijgt aangeboden, mag de gast dat nu zelf beslissen.

Door het blenden van de ruimtes en funshop in de lobby / lounge zal de gast naar alle waarschijnlijkheid eerst rond gaan lopen en even plaats nemen om te genieten van een drankje om daarna pas aan inchecken te denken.

In de receptie is op meerdere manieren aangegeven wat er in de buurt te doen is, zoals bijvoorbeeld een narrowcasting gekoppeld aan infosite VVV en een PresTop-touchtafel.

Meer informatie: www.k3h.nl

De recepties van vakantieparken in Nederland zien er praktisch nog hetzelfde uit als 30 jaar geleden. Een ongeïnspireerde balie, een rek informatiefolders en wat koopwaar, veelal gesponsord speelgoed.

Er is nagenoeg niks veranderd en we zijn het punt van nostalgie wel voorbij. Ik voel eerlijk gezegd alleen nog maar frustratie als ik na een autorit van twee uur met drie kinderen in de rij moet staan om de sleutel van onze accommodatie in ontvangst te nemen. Beste vakantieparken van Nederland: dit móet en kan anders!

De receptie op vakantieparken van nu

Recepties op  vakantieparken:  Tijd voor vernieuwing!

De receptie op een vakantiepark is ontstaan uit de noodzaak om praktische zaken te regelen. De gasten moeten worden ingecheckt, de telefoon gaat en er zijn allerlei praktische vragen die moeten worden beantwoord. Een balie met een medewerker erachter is dan een voor de hand liggende oplossing. Om duidelijk te krijgen wat de rol is van een receptie op een vakantiepark en hoe het ook anders kan, maken we onderscheid in de rol van eerste aanspreekpunt, praktisch regelpunt en informatiepunt.

Receptionist is eerste aanspreekpunt

Allereerst zijn de dames en heren achter de receptie het eerste aanspreekpunt bij aankomst. Bij aankomst vul je soms nog formulieren in, je ontvangt een plattegrond van het park waarop wordt uitgetekend waar jouw accommodatie zich op het park bevindt. Op datzelfde kaartje vind je vaak wat praktische informatie over het park. De openingstijden van het zwembad en de parkwinkel, het activiteitenprogramma, etc. Verder ontvang je de sleutel, eventueel een slagboompas of zwembadpasjes en kun je vervolgens op weg naar je accommodatie.

Praktische zaken regelen bij de receptie

Gedurende het verblijf op een vakantiepark kun je ook voor verschillende praktische zaken bij de receptie terecht. Inschrijven voor kinderactiviteiten, huren van een dvd (ja, dat bestaat ook nog), was- en droogmunten voor de wasserette, het regelen van extra kindermeubilair of beddengoed, vouchers voor het internet, reserveren van de bowlingbaan of tennisbaan, etc. Dan vervult de receptie nog de functie van informatiepunt . Vergelijk deze rol met die van het VVV-kantoor. Als het goed is kun je allerlei informatie over de omgeving verkrijgen. Zijn er leuke fiets- en wandelpaden in de buurt? Welke steden of dorpen in de omgeving zijn leuk om te bezoeken? Zijn er leuke attractieparken in de buurt? Een goed restaurant? Je kunt er wandelkaarten, fietskaarten en autoroutes krijgen, ansichtkaarten en allerlei informatiefolders. Vaak kun je bij de receptie ook entreebewijzen met korting kopen.

Zijn de recepties op vakantieparken nog wel van deze tijd?

Het antwoord is hier simpelweg nee. De recepties op vakantieparken lopen ver achter op trends en ontwikkelingen en sluiten niet meer aan bij de behoefte van gasten. De receptie is er nog steeds op geënt praktische zaken op te lossen. Het is een noodzakelijk kwaad. Er wordt niet direct geld verdiend dus daar wordt zo weinig mogelijk aandacht aan besteed. Maar dingdong, het draait allang niet meer om wat het vakantiepark nodig heeft. Kijk naar wat de gast nodig heeft en bepaal dan welke functie(s) een receptie nog moet hebben.

Allereerst is de receptie als ontvangst een enorme frustratie. Als je na een lange reis aankomt met je auto vol bagage, dan wil je niet langs een receptie, dan wil je naar je accommodatie. Center Parcs speelt hier al op in door hun gasten de optie te bieden om met een e-ticket in te checken. Er zijn ook parken die de sleutel van de accommodatie van tevoren opsturen naar hun bezoekers. Dit lijkt geen houdbare oplossing, maar sluit wel aan bij de behoefte aan gemak. We kijken uit naar een digitale sleutel waarmee we meteen onze accommodatie in kunnen, zonder gedoe, zonder recepties.

Praktische ondersteuning receptie overgenomen door technologie

Veel van de praktische ondersteuning van een receptie kan worden overgenomen door technologie. En dat is ook nog eens een stuk duurzamer, om er nog maar een trend in te gooien. De grote vakantieparken hebben al apps waarin je kunt zien wat er allemaal op het park te doen is, het activiteitenschema kunt inzien en activiteiten kunt boeken, restaurants kunt bekijken en reserveren en waarin je kunt zien wat er allemaal in de omgeving te doen is. Dit mag nog wel veel uitgebreider en dat zal in de toekomst ook gebeuren. Je mobiel als digitale sleutel tot je accommodatie en het zwembad, extra services boeken, een bakfiets huren, fietsroutes en wandelroutes bekijken, het kan in de toekomst allemaal digitaal. Je kunt dan, voordat je vakantie begint, vast bekijken wat je wilt gaan doen en dit eventueel regelen. Heerlijk toch?

Van informatie naar inspiratie

Recepties op  vakantieparken:  Tijd voor vernieuwing!

Als we dan de receptie niet meer nodig hebben voor aankomst en het regelen van praktische zaken, wat blijft er dan nog over? Weinig. Je zou ervoor kunnen pleiten om de receptie in z’n geheel op te heffen. Het vakantiepark wordt een vrije zone zonder “toegangspoort”, je komt en gaat wanneer je wilt, allemaal te regelen via het internet. Het sluit ook naadloos aan bij de behoefte van bezoekers aan rust en cocoonen. We hebben helemaal geen zin om langs een receptie te moeten om allerlei zaken te regelen.

Persoonlijk contact met gasten via de receptie

Toch zijn er redenen om het persoonlijk contact met de gast juist wél te willen. Er zijn altijd bezoekers die het fijn vinden om een aanspreekpunt te hebben. Een andere ontwikkeling is dat mensen graag meer beleving zoeken en geïnspireerd willen raken. Daar is persoonlijk contact een mooi middel voor. Maar dan moet het heel anders. Buig de ouderwetse recepties om naar een ruimte waarin gasten worden meegenomen. Luister naar ze en bied maatwerk. Ontvang ze met een kop koffie of thee in een sfeervolle ruimte waar ze positief verrast worden.

Inspireer de gasten met workshops over de lokale cultuur of lezingen over de natuur in de omgeving, maar laat ze niet in de rij staan om in te checken of de bowlingbaan te reserveren.

Receptie is ontstaan uit de noodzaak om praktische zaken te regelen.

Verhoog uw omzet per klant met impuls artikelen zoals magneetjes, sleutelhangers, kaarten en speelgoed. Deze dragen namelijk meer en meer bij aan de totale omzet. Maar welk impulsartikel past bij uw bezoeker?

Verhoog uw omzet door gevoel of herinnering

Het blijkt dat bezoekers een hogere bereidheid hebben om een souvenir te kopen, als het item een specifiek gevoel of een herinnering oproept: iets dat de bezoeker tijdens het bezoek heeft ervaren. Denk hierbij aan uw topattractie afgebeeld op bijvoorbeeld een sleutelhanger.

Merchandising op maat

Eerder was het alleen mogelijk om merchandising in grote aantallen te bestellen. Dit bracht de bijbehorende risico’s met zich mee, zoals voorraad en kosten. Dit maakte het moeilijk om tijdig op nieuwe ontwikkelingen in te springen. Bij Trendzz For You heeft u de mogelijkheid specifieke merchandising te ontwikkelen. Dit kan al vanaf 60 stuks per item. Laat uw topattracties of merk afbeelden op sleutelhangers of magneten: een mooi aandenken aan het bezoek!. Gepresenteerd in een strakke display, voorzien van een kopkaart die specifiek voor u ontwikkeld kan worden.

Uw specialistVerhoog uw omzet per klant

Trendzz For You is specialist in maatwerk voor zowel magneten als sleutelhangers. Maar biedt daarnaast ook nog verschillende lijnen van kwalitatieve producten. Zoals natuurkaarten, 3D natuurkaarten, 3D kinderkaarten, speelgoed maar ook pluche vogels met ieder zijn eigen uniek geluid.

De bezoeker bepaalt.

Wij kijken samen met u waar de behoefte ligt van uw bezoeker. En zorgen voor merchandising die de impulsaankoop vergroot. Daarnaast zijn onze producten kwalitatief en ten toon gesteld in mooie displays die positief bijdragen aan uw recreatiebedrijf.

Recht van ruil

Wat bij de ene onderneming een goede keuze is hoeft bij een andere onderneming niet zo te zijn. Wij denken dat we samen met u een goed assortiment kunnen samenstellen. Mocht dit onverhoopt toch niet zo zijn dan bieden we bij ons standaard assortiment altijd het “recht van ruil”. Dan vervangen we het kosteloos voor een ander product, dus zonder risico.

Het is een mooi moment om eens terug te blikken op het vorige jaar. 2018 gaat bij ons de boeken in als het jaar waarin veel te doen was op de markt van vraag en aanbod. In 2018 zijn er vele recreatie- en watersportbedrijven verkocht door ons kantoor.

Opvallende zaken bij verkoop recreatie- en watersportbedrijven

Zaken die daarbij opvallen: 1 de interesse van grote buitenlandse recreatieondernemers/ investeerders in de Nederlandse recreatie- en watersportsector; 2 de financierings(on)mogelijkheden; 3 de vastberadenheid van kopers in zijn algemeenheid.

1 Buitenlandse interesse

Sinds 2018 hebben we contact met diverse grote buitenlandse partijen die graag in Nederland voet aan de grond willen krijgen. Nederland en de Nederlandse recreatiemarkt worden door hen gezien als een groeimarkt, als gevolg van het hoge besteedbaar inkomen en het relatief hoog aantal vrije dagen. Daarnaast hebben zij vaak al positieve ervaringen met de Nederlandse consument in hun eigen land.

2 Rendement

Waar de diverse banken hun loket hebben dichtgetrokken voor vastgoedfinancieringen, wordt de financiering van recreatie- en watersportbedrijven gelukkig nog gezien als bedrijfsfinancieringen, althans bij eigen gebruik! Wat wel opvalt dat is dat de doorlooptijd bij banken er door de uitgebreide regelgeving niet korter op is geworden, in tegendeel. Verder valt op dat er alternatieve financieringsvormen zijn in de vorm van particulieren financieringen, crowdfunding, etc. Er zijn veel vermogende mensen die opzoek zijn naar rendement op hun vermogen. Daarnaast is er uiteraard de verkoper die steeds vaker geld leent aan de koper. Dat kan gaan van een financiering van 75% van de koopsom met een eerste recht van hypotheek (hier komt geen bank aan te pas) tot een achtergestelde lening van een klein deel van de koopsom om het financieringsproces te helpen.

3 Volop kansen

Recreatie- of Watersportbedrijven verkopen?  Honger bij de kopersmarkt

Er is weer veel honger bij de kopersmarkt om te kopen. Ondanks financieringsvraagstukken en andere hobbels zijn kopers vastberaden om te kopen. Aangezien de basis van een succesvolle verkoop begint bij een welwillende koper en een welwillende verkoper, biedt dat volop kansen!

Uw recreatie- of watersportbedrijf verkopen?

Ook van plan om te verkopen? Kijk eens op onze website www.maasrbm.nl.