Poolse keten van vakantieparken kiest nieuwe naam: BalticParcs

Een startende Poolse keten van vakantieparken, met inmiddels 2 parken operationeel, heeft besloten om onder een nieuwe naam naar buiten te treden: BalticParcs – HolidayParcs and Lake Resorts. Tegen een eerder gekomen naam was bezwaar binnengekomen door Landal Greenparks, die vond dat de naam teveel op hun merknaam leek.

Om verwarring en problemen te voorkomen heeft de startende Poolse keten daarom besloten tot een naamswijziging. De organisatie achter BalticParcs heeft toegezegd om deze naam ‘P……l’ niet meer te noemen.

BalticParcs staat aan de vooravond van een voortvarende uitrol van vakantieparken in Polen. Er zijn inmiddels twee parken open; Barkocin Village in het Noord-Poolse merengebied en Ustka Wytowno, gelegen op 3 km van de Baltische zeekust. Deze twee eerst parken in aanbouw verwachten de komende tijd extra investeringen in nieuwe uitbreidingsfases en voorzieningen. Daarnaast liggen er goedgekeurde (bouw)plannen voor nog zes nieuwe parken in de komende twee jaar.

Naast de concrete plannen voor de kortere termijn, worden er ook al voorbereidingen getroffen voor een verdere expansie. Daarmee wil BalticParcs binnen afzienbare tijd doorstomen naar het marktleiderschap op het gebied van vakantieparken in Polen. De CEO van BalticParcs, Marek Zabek, heeft nog ruim 150 grondposities in het land, waarmee er voldoende opties zijn voor toekomstige ontwikkelingen. In samenwerking met het Nederlandse adviesbureau Pleisureworld wordt bovendien gewerkt aan een bedrijfsstructuur die gericht is op het faciliteren van een grote keten van parken, waarin diverse ervaren professionals uit de Nederlandse recreatiemarkt een ondersteunende rol hebben. 

Autonome groei en partnerships

Om de snelle groei mogelijk te maken is BalticParcs op zoek naar verschillende vormen van samenwerking. Zo staat de nieuwe keten o.a. open voor projectontwikkelaars die zelfstandig een park willen ontwikkelen, franchisenemers en participatie door investeringsmaatschappijen.

Meer informatie: www.balticparcs.com

Banken en andere geldverstrekkers hebben afgelopen jaar hun investeringsadviezen  voor de toeristische sector bijgesteld. Waren zij aanvankelijk  nog pessimistisch, inmiddels mag gezegd worden dat de seinen  op groen staan. Hierbij is er wel sprake van grote verschillen tussen de  verschillende deelsectoren. Waar bijvoorbeeld voor groepsaccommodaties  en de bruine vloot nog weinig licht aan de horizon gloort, herstellen  campings en bungalowparken sneller dan verwacht en wordt door  investeerders alweer een groei van 5% verwacht ten opzichte van 2019. 

Jos Klerx, sectormanger Horeca, Recreatie  en Toerisme bij de Rabobank stelt dat de  Nederlandse vakantieparken en campings  vrij goed door de crisis zijn gekomen. “De  hele vrijetijdseconomie staat onder druk  door de effecten van de coronapandemie,  maar het binnenlands toerisme bloeit,  hoewel buitenlandse gasten zeker gemist  worden, vooral in de schouderseizoenen.”

Sinds afgelopen zomer is er sprake van een  grotere binnenlandse vraag. Deze hogere  vraag (+20%) in combinatie met hogere  tarieven (en steunmaatregelen) heeft ervoor  gezorgd dat de schade over afgelopen jaar  enigszins beperkt bleef. Voor de zomer 2021  verwacht de econoom van de Rabobank  eenzelfde ontwikkeling, waarbij vooral  gasten uit Nederland zullen zorgen voor volle  parken. De onzekerheid of ook buitenlandse  gasten weer Nederland gaan bezoeken heeft  met name een impact op de bezettingsgraden  in het schouderseizoen. Voor de tweede  helft van het jaar verwacht Klerx evenwel  herstel van het toerisme uit de buurlanden,  wat zal bijdragen aan het herstel van de hele  vrijetijdssector. Door deze ontwikkelingen is  hij positief over de sector.

“Over 2021 verwacht de Rabobank  een groei van vijf procent ten  opzichte van 2019” 

Wat wel genoemd moet worden is dat parken  die op basis van hun activiteitenniveau  (grote centrumvoorzieningen) een onderscheidend  vermogen hebben, meer hinder  ondervinden doordat zij niet het ‘product’  kunnen bieden dat de gast verwacht. Dit zet  op dit moment de tarieven onder druk. Een  volledig herstel voor dit type vakantiepark  zal plaatsvinden op het moment dat maatregelen  zo versoepeld worden dat activiteiten  weer volledig uitgevoerd kunnen worden.

Aantal overnachtingen groeit harder dan aanbod

In de verblijfsrecreatie zien we een opvallende  ontwikkeling. Zo daalde het aantal  slaapplaatsen op campings sinds 2012 met  ongeveer 15 procent, maar nam het aantal  slaapplaatsen op vakantieparken juist met  ruim 20 procent toe. Dit kan worden toegeschreven  aan de trend dat de consument  een luxer product wenst. Voor investeerders  een interessante ontwikkeling. Hoewel het  aantal slaapplaatsen op campings afneemt,  is opvallend genoeg het aantal overnachtingen  ongeveer gelijk gebleven. Op vakantieparken  steeg het aantal overnachtingen met  35 procent, dit is sneller dan de ontwikkeling  van het aantal slaapplaatsen, waardoor de  gemiddelde bezettingsgraad van de parken  de afgelopen jaren is gestegen. 

Door de ontwikkeling van nieuwe vakantieparken  zal het aantal slaapplaatsen op  vakantieparken de komende jaren verder  toenemen. Deze groei zal in eerste instantie  voor het hoogseizoen een beperkt effect  hebben op bestaande exploitaties, doordat  in het hoogseizoen de vraag vaak het  aanbod overstijgt. Wel is de verwachting dat  een snelle toename van het aanbod, vooral  in het achterland, kan leiden tot een druk op  de tarieven in het schouderseizoen.

Minder faillissementen

Wat verder opvalt is dat er minder faillissementen  zijn dan aanvankelijk verwacht.  Dit heeft drie oorzaken: 

1. Bedrijfsbeëindiging in plaats van faillissement 

2. Financiële overheidssteun 

3. Veel bedrijven zijn flexibeler geworden  waardoor ze sneller kunnen op- en  afschalen. 

Uit de eerdere financiële crisis blijkt dat het  risico op faillissement in de horeca relatief  laag is. Doordat er doorgaans weinig kapitaalgoederen  zijn, is het relatief eenvoudig  om het bedrijf zelf ‘geordend’ te beëindigen.  De horecabedrijven die afgelopen jaar  gestopt zijn, zijn veelal bedrijven zonder  personeel. Zorgelijk blijft dat de schuldenlast  naar overheid en banken toe fors is toegenomen.  Voor de horeca bedraagt deze  stijging zelfs 50%. 

Samenvoegingen in de sector zetten door

De afgelopen jaren werd de markt voor verblijfsrecreatie  gekenmerkt door consolidatie.  Dit zien we terug bij zowel campings als  vakantieparken. Internationale partijen en  nationale aanbieders zien de kansen in deze  markt. Dat de samenvoegingen doorzetten  is een logisch gevolg van de schaaleconomie.  De sector is een kapitaalintensieve sector  als het gaat om ontwikkeling, onderhoud  en investeringen. Ook zien we dat opvolging  binnen de familie niet altijd tot de mogelijkheden  behoort. Door deze ontwikkelingen  mag verwacht worden dat de samenvoeging  de komende jaren zal aanhouden. De  uitdaging is om een divers en eigentijds  vakantiepark te houden en tegelijkertijd te  voorzien in de vraag van de gast.

Verduurzamen is een maatschappelijke verplichting

Bij verduurzamen van parken mag inmiddels  niet meer gesproken worden van een  trend. Dit is anno 2021 een maatschappelijke  verplichting. De uitdagingen per park zijn  uiteraard verschillend. Zo moeten parken  met veel vastgoed en grote centrumvoorzieningen  anders verduurzamen dan een  park met beperkt vastgoed. Hetzelfde geldt  voor parken die verouderd zijn of in gedeeld  eigendom. Maar dat dit komende jaren extra  aandacht vraagt zal duidelijk zijn.  Klerx geeft een treffend voorbeeld. “Steeds  vaker zal een gast arriveren in een elektrische  auto. Op dit moment kan dit nog  verkocht worden als premium optie, door  bijvoorbeeld bij de locatie een privé laadpaal  aan te bieden. Maar in de nabije toekomst  wordt investeren in laadpalen wordt echt  noodzakelijk.”

Voor sommige banken geldt inmiddels al dat  zijn niet meer beleggen of investeren in toeristische  activiteiten die dieren of hun habitat  verstoren of schaden, maar voor allen geldt  dat duurzaamheid een integraal onderdeel  van hun portfolio is.

Bronnen:
kennisdossiers toerisme/recreatie
ING, ABN-AMRO & Rabobank

Bij de meeste recreatieondernemers anno 2021 maakt duurzaamheid standaard onderdeel uit van de bedrijfsvoering. Verblijfsaccommodaties investeren in oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen. Musea hebben hun hun TL’s en gloeilampen vervangen door energiezuinige Ledverlichting, festival recyclen het afval en restaurants denken na over het aandeel vegetarische producten in hun assortiment en of een bamboe wegwerp-bord nu juist duurzaam is of niet.

Om op dat laatste maar gelijk antwoord te geven, misschien is de productie van een bamboe wegwerpbordje minder milieubelastend dan de productie van een plastic wegwerpbordje en daardoor op dat vlak duurzaam. Maar vergelijk je met een keramieken bord en neem je naast de productie ook langdurig gebruik mee, zal zo’n bamboe wegwerpbordje helemaal niet zo duurzaam zijn. Het is dus maar net wat je met elkaar vergelijkt.

Milieubarometer

Meten is weten. Wil je duurzaam investeren dan kun je beginnen met je aan te sluiten bij de Milieubarometer. Met deze online-monitor bereken je als bedrijf jouw CO2-footprint en zie je waar de meeste milieuwinst én kostenbesparing te behalen valt. Ook zie je hoe je ten opzichte van het branchegemiddelde presteert. Tientallen gemeenten en brancheorganisaties bieden een gratis startabonnement op de Milieubarometer aan. Van reisorganisatie TUI tot Diergaarde Blijdorp en van Het Kröller Müller Museum tot Condomerie Het Gulden Vlies maken gebruik van de milieubarometer. Meer info op www.milieubarometer.nl.

Onderstaande tabel is een voorbeeld van managementinformatie die een hotelier via de Milieubarometer verkrijgt:

Uit dit overzicht blijkt bijvoorbeeld dat per vloeroppervlak een onzuinig hotel drie keer zo veel energie gebruikt als een zuinig hotel. Per gastnacht verbruikt het onzuinige hotel wel zes keer zo veel energie. Voor het waterverbruik is het verschil nog groter: wel een factor tien. Hierdoor weet je direct waarin het loont om te investeren!

Green Key

Speciaal voor accommodaties in de recreatie- en vrijetijdsbranche is de Green Key ontwikkeld, een internationaal duurzaamheidskeurmerk. Bedrijven met een Green Key keurmerk doen er alles aan om het milieu te sparen, zonder dat hun gasten inleveren op comfort en kwaliteit. Zij gaan daarbij een stap verder dan de normale weten regelgeving vereist. Zo zal een Green Key accommodatie altijd zuinig omgaan met energie en water. Denk hierbij aan het gebruik van zonnepanelen, spaarlampen, lichtsensoren en timers voor airconditioning en verwarming. Er wordt niet meer gewassen dan nodig is en er worden bijvoorbeeld milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen gebruikt. Het restaurant maakt gebruik van streekproducten of zelf geteelde groenten uit de moestuin. Etc. etc. Dit alles draagt bij aan het imago van het bedrijf, het comfortgevoel van de gast en last-but-not-least natuurlijk de status van natuur en milieu. Een investering in het behalen van een Green-Key-certificaat loont. De meeste camping- en bungalowpark ketens hebben geïnvesteerd in deze certificering voor de Green Key. Voor sommigen heeft dit geleid tot de bronzen variant, anderen hebben de zilveren versie al behaald en een selecte groep mag de gouden Green Key voeren.

Samengevat

Groen/duurzaam investeren begint met meten. Tools als de milieubarometer en de Green Key zijn hiervoor uitermate geschikt in de vrijetijdsbranche. Een investering hierin betaalt zich dubbel-en-dwars uit. Maar let op, een duurzame investering is geen momentopname. De opgave is niet om binnen de kortste keren de eindbestemming te bereiken. Zoals iedere ondernemer weet, de lat kan namelijk altijd hoger. Belangrijker is het bewustzijn en de transitie in denken en handelen. Deze verloopt langs de weg van de geleidelijkheid. Het consequent volgen van het uitgestippelde pad. Stap voor stap. Daar vaart het bedrijf én het milieu wel bij.


Wat is duurzaam?

Duurzaam is ‘hip’. Je hoort het begrip tegenwoordig overal. Duurzame huizen, duurzame kleding, duurzame festivals en ga zo maar door. Maar wat betekent het eigenlijk wanneer iets duurzaam genoemd wordt? Dikke kans dat als je de oma’s vraagt naar wat duurzaam is, ze wijzen naar hun oerdegelijke eikenhouten meubels die al decennialang meegaan. Eerlijk is eerlijk. Zij hebben gelijk. Duurzaam betekent van origine dat iets lang meegaat en dat het weinig aan slijtage of bederf onderhevig is. Toch ligt de focus bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen meer op een ander aspect van duurzaamheid. We hebben het dan over of iets meer of minder belastend is voor het milieu. Dit wordt ook bedoeld met ‘groen’ of CO2-neutraal investeren. Beleggen in materiële vaste activa die onder aan de streep tot minder milieubelasting leiden. Hierbij spelen productie, gebruik en eventuele uiteindelijke ontmanteling een rol. Wordt iets gepresenteerd als een duurzame investering of groene belegging, vraag dan door. Ga na wat er precies geclaimd wordt en beoordeel zelf waar jij veel waarde aan hecht. Als iets duurzaam is in de zin dat het lang meegaat, is het vaak automatisch ook minder belastend voor het milieu. Het hoeft minder snel vervangen te worden door een nieuw exemplaar en kost dus uiteindelijk minder (schaarse) grondstoffen, dan objecten die ieder jaar vervangen worden. Maar let op, er zijn er ook dingen die lang meegaan en intussen juist heel belastend zijn voor het milieu zoals bijvoorbeeld een slijtvaste verf op basis van vluchtige stoffen…

Het zal velen niet ontgaan zijn, SnowWorld heeft sinds 2019 meerdere bedrijven overgenomen. Het hele merk is op de schop genomen en ze zijn Europese marktleider geworden. Goede overnames en slimme uitbereidingen zorgen voor een sterk en gezond bedrijf.

SnowWorld Zoetermeer en SnowWorld Landgraaf

Koos Hendriks was de persoon die startte met SnowWorld Zoetermeer. Wim Hubrechtsen, huidige CEO van SnowWorld, omschrijft Koos als een doener, durver en als een visionair die zijn plan moest en zou realiseren. “Koos Hendriks heeft SnowWorld Zoetermeer en SnowWorld Landgraaf laten uitgroeien tot waar ze nu zijn”, zegt hij. Eind 2013 ging SnowWorld de beurs op. Met het doel om financieel ruimte te creëren en zo de Europese markt te betreden. Er werd gewerkt aan uitbereidingen, maar overnames en nieuwe sneeuwhallen bleven nog even uit.

Tijd voor verandering

Belgische zakenman Marc Coucke behaalde in 2017 een meerderheidsbelang van 64%, en in 2018 wordt er een nieuwe CEO aangesteld, Wim Hubrechtsen. Marc gaf aan dat SnowWorld in rustig vaarwater terecht was gekomen. “Het nieuwe was er een beetje af”, zegt hij. En dan? Tijd voor doorpakken en te gaan werken aan de Europese doelstellingen. Daar was geld voor nodig. Een herfinanciering bleek de oplossing om verder te kunnen gaan investeren.

Het merk ‘body’ geven

Toen ging het hard. In 6 maanden tijd groeide SnowWorld van 2 naar 8 locaties. Daar hoorde ook een nieuwe huisstijl bij, die werd geïntroduceerd in juni 2019. Het merk SnowWorld kreeg door de uitbereidingen en nieuwe merkuitstraling een andere rol, ze werden anders gezien, er kwamen door de groei andere samenwerkingen en inkoopprijzen konden omlaag. De investering van SnowWorld is een prachtig voorbeeld van 1+1=3, synergie.

Van 2020 tot 2024

Tijd voor een nieuw tactisch plan van 4 jaar, wat is er nodig? SnowWorld is een echt wintersportbedrijf, daardoor vooral erg druk in de winter. De zomermaanden zijn rustiger, en dat moet anders. SnowWorld wil zijn seizoen verbreden, ze gaan investeren in meer activiteiten. Er is bijvoorbeeld bij SnowWorld Zoetermeer een alpenspeeltuin gerealiseerd, 1000 m2 speelplezier en gratis toegang. Dit sluit mooi aan bij de overgenomen Ayers Rock, een in- en outdoor adventure center. Naast extra activiteiten wil SnowWorld zich ook meer gaan richten op verblijfsaccommodaties. SnowWorld Landgraaf heeft al laten zien dat een hotel van toegevoegde waarde is.

Meerderheidsbelang in Alpenpark Neuss

Het nieuwe SnowWorld 2.0 staat ook voor een Europese ambitie, er werd dan ook nog steeds gekeken naar verschillende Europese mogelijkheden. Alpenpark Neuss bleek de perfecte locatie. De sneeuwbaan in Duitsland ligt op slechts 50 autominuten afstand van SnowWorld Landgraaf. “Er zijn sneeuwbanen op grotere afstand in Duitsland. Maar Alpenpark Neuss is by far de beste sneeuwbaan, er zijn al extra activiteiten, het heeft een 4 sterren superior hotel en heeft potentie. Het past perfect bij het plan van SnowWorld, het geeft synergie en brengt schaalvoordelen met zich mee”, geeft Wim aan. Een meerderheidsbelang van 66 procent in Alpenpark Neuss werd verkregen in oktober 2020. Belangrijk bij een dergelijke overname is dat het direct opgenomen moet worden binnen de SnowWorld organisatie. Personeel moet zien dat de overname een kans is voor het bedrijf, zij zijn degenen die direct in contact staan met de klant en de beleving voor een groot gedeelte maken. “De SnowWorld baan in Neuss moet echt een SnowWorld beleving worden, maar het moet lokaal blijven aansluiten. Verschillen tussen de diverse locaties is niet erg”, vertelt Wim. Na het overnemen van Alpenpark Neuss stop het niet, SnowWorld wil verder groeien binnen Europa. Er lopen al enige jaren gesprekken in Milaan. “Het bestemmingsplan ziet er goed uit, maar er is nog een hoop te bespreken. Het is zoals vaak een moeilijk proces waar veel partijen bij betrokken zijn”, legt Wim uit.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

SnowWorld investeert in meer dan alleen groei. Ook hoog in het vaandel staat duurzaamheid. Niet als modewoord, maar echt om de wereld minder te belasten. Alle SnowWorld locaties zijn Green Key Goud gecertificeerd, dat houdt in dat duurzaamheid overal in het bedrijf toegepast wordt, en er meer gedaan wordt dan de normale wet- en regelgeving vereist. Uiteraard is er geïnvesteerd in zonnepanelen. De 13.000 zonnepanelen leveren op zonnige dagen voldoende energie om quasi zelfvoorzienend te zijn. Er wordt ook verder gekeken naar de standaardoplossingen. Zo wordt de restwarmte van de koelinstallaties gebruikt om gedeeltes van het pand te verwarmen en worden leveringen zo gepland dat er maar 1 vrachtwagen per dag op locatie hoeft te komen. SnowWorld wil een duurzaam alternatief zijn voor het skiën in de bergen, en daar investeren ze in.

Tips van CEO Wim Hubrechtsen

Sinds de herfinanciering heeft SnowWorld meerdere bedrijven overgenomen. Wim heeft daar bovenop gezeten, wij vroegen hem daarom om tips. “Als je gaat investeren, kijk dan of het past binnen het strategisch plan. Ga niet overnemen voor het overnemen, niet om alleen de grootste te worden. Doe het weloverwogen en laat je bijstaan door mensen die kennis hebben. Begin je aan de overname, doe het dan snel. Een overname is emotioneel geladen, het is daarom ook extra belangrijk om het op een correcte manier te doen”.

Ervaringen van andere personen met dezelfde doelen, ideeën of andere raakvlakken inspireren. Nicky Broos is de voormalige eigenaar van de eerste indoor sneeuwbaan van Nederland en de huidige initiatiefnemer & mede-eigenaar van de Multi Activity Center in Roosendaal. Nicky heeft 5 keer in grote projecten geïnvesteerd, is pionier geweest binnen de recreatie branche, heeft wereldwijd geïnspireerd en deelt graag zijn ervaringen.

Overnemen skibaan

Nicky Broos zijn eerste grote financiële investering op zakelijk vlak was het overnemen van de skibaan die zijn vader in 1982 had opgezet. Een regelmatige bezoeker van de skibaan, en ondertussen geen onbekende meer van Nicky, was een fiscalist. Hij bleek van ongekende waarde tijdens het proces van de overname. De kosten voor professionals zijn hoog, maar in dit specifieke geval bespaarde een 1.000 gulden investering 72.000 gulden. Nicky zijn eerste les op het gebied van investeren; laat je adviseren door professionals. Dat is de reden waarom Nicky altijd investeerders zoekt die ook waardevolle kennis hebben voor het project.

Plastic wordt ingeruild voor echte sneeuw

Investeren begint volgens de ondernemer in hart en nieren met over je eigen grens stappen, een open blik hebben en met een duidelijk beeld van waar je naar toe wilt. En een visie had Nicky, de wintersportbeleving in eigen land. En die beleving kwam er. Op goede vrijdag in 1995 stuurde Nicky Broos een persbericht de wereld in, er kwam een sneeuwbaan aan. En snel, de baan werd namelijk datzelfde jaar geopend op 16 december, als eerste in Nederland. De start was direct goed, bezoekers kwamen, maar ook internationale pers wist de weg te vinden naar Skidôme Rucphen. Achteraf had de sneeuwbaan vanaf het begin groter moeten zijn. Alhoewel het succes daardoor niet groter had hoeven zijn. Er is altijd een balans tussen de investeringskosten en het inkomen die daarop volgt. Het is een evenwicht dat van tevoren ingeschat moeten worden.

Rucphen indoor sneeuwbaan

Skydiven zonder vliegtuig

Na de indoor sneeuwbaan kwam er een nieuw project op zijn pad, dit was in 2006. Een echtpaar in Roosendaal had een uniek idee, een indoor skydive centrum in Roosendaal. Nicky werd verliefd op het project en investeerde, hij bemachtigde 30% van de aandelen. “2006 tot 2010 was een hel”, vertelt hij. Skydiven was een moeilijk product, helemaal tijdens de crisis die in Nederland heerste. Het centrum ging langs het randje van de afgrond. Het bewijs voor Nicky dat alleen investeren niet voldoende is. Hij zat aan de zijlijn, en kon niets doen. Ook de investeerders moeten een team zijn. Het echtpaar uit Roosendaal nam afstand van het project en Nicky ging verder met een kleinere team investeerders. Er moest extra geld op tafel komen om het project te redden. Wat was er nodig? Gastbeleving en toegankelijkheid. Een gedeelte van de oplossing zat in de boodschap, marketing. Laat mensen zien dat het veilig is, je springt niet echt uit een vliegtuig. Het werkte niet om te vertellen dat er instructeurs stonden met 8000 sprongen. Dat zei niets. Er moesten instructeurs komen die de gastbeleving konden versterken. Er werd samengewerkt met CIOS Zuidwest-Nederland, een indoor skydive vak werd in het leven geroepen. Dit bleek een goede zet en werd opgemerkt. Er bestaat nu een onafhankelijke internationale opleiding die je opleidt tot Tunnel Instructor.

Overname indoor sneeuwbaan

In 2012 kreeg Nicky te horen dat de indoor sneeuwbaan in Terneuzen failliet dreigde te gaan. Nicky besloot om naar de pandeigenaar te gaan, hij gaf hem de tip om het stroom niet af te sluiten bij een eventueel faillissement. Dat zou namelijk voor een temperatuurstijging zorgen waardoor de sneeuw als een lawine naar beneden zou komen, dwars door zijn pui heen. De tip bleef hangen en wekte interesse, hoe wist hij dat? Gesprekken volgde en Skidôme Rucphen kon uitbreiden door de locatie in Terneuzen over te nemen, voor slechts 1 euro exclusief BTW. Uit een succesvolle onderhandeling kwam naar voren dat het eerste jaar geen huur betaald hoefde te worden voor het pand in Terneuzen, en het tweede jaar was het bedrag nog steeds zeer laag. Toch zagen vele geen heil in deze investering. Nicky had zijn huiswerk wel gedaan. Hij wist bijvoorbeeld dat de twee locaties niet zouden concurreren met elkaar. De skihal in Terneuzen had rond de 75 a 80 procent Belgische klanten, en Skidôme Rucphen maar 20 a 25 procent. De tol tunnel tussen de locaties was ook een mooie barrière. Waarom deze investering? Nicky zag een goede sneeuwhal waar zijn bestaande concept naar gekopieerd kon worden, en zijn vrouw geloofde er ook in. Ze hebben er een succes van gemaakt. Een extra bijkomstigheid van de investering was opschaling. Door de groei werd het interessanter voor bedrijven om een samenwerking aan te gaan, werd het inkopen van stroom goedkoper, maar kon ook cross-selling ingezet worden.

Overname SnowWorld

En toen gebeurde er iets onverwachts. Marktleider SnowWorld klopte in 2018 op de deur om een overname te bespreken. Dan kun je volgens Nicky twee dingen doen, vanuit je emotie reageren en de deur dichtgooien. Of, je blik openhouden en open staan voor ideeën. Hij koos voor het tweede. “SnowWorld wilde hun marktaandeel vergroten door middel van consolidatie, dan is het eten of gegeten worden”, geeft Nicky aan. Op 1 februari 2019 was Skidôme verkocht. Kort bestond het idee van stoppen met werken, maar daarvoor bleek te veel ondernemersbloed in het lichaam van Nicky te zitten.

Multi Activity Center in Roosendaal

Een geheel nieuw project, anders dan de anderen. Weer met een duidelijke visie en doel. Er komt een gethematiseerd Multi Acitivity Center. Maar hoe krijg je de investering voor elkaar? Nicky Broos legt uit dat er uiteraard een goed plan klaar moet liggen met een financiële analyse, marktanalyse en alle andere facetten die horen bij een ondernemingsplan. Dan is het een kwestie van bekendmaken. Communiceer dat er gezocht wordt naar investeerders en stel een team samen. Ook dit keer zijn investeerders gekozen die qua kennis een grote bijdrage kunnen leveren aan de MAC. Zo heeft een investeerder veel ervaring met decor en een andere met software. Nicky investeert zelf ook 2 miljoen euro. “Door zelf risico te nemen geef je investeerders vertrouwen”, aldus Nicky. Het Multi Activity Center krijgt een Alpine thema. Dit wordt overal in doorgetrokken, tot in het kleinste detail. Zo lasergame je boven en onder de boomgrens, kart je tussen de bergen, maar zijn ook de toiletten en de menukaarten inhoudelijk in een alpine jasje gestoken. “Je creëert op deze manier echt een merk, dat is sterker dan de activiteiten. Het maakt niet uit wat je aanbiedt, als het maar in het alpine thema gestoken kan worden en er een beleving van gemaakt kan worden”, vertelt Nicky. De investering is succesvol als er een positief rendement is, als er een 2e of 3e vestiging toegevoegd kan worden (mits daar ruimte voor is binnen de markt) en alles na een aantal jaar eventueel verkocht kan worden.

Nicky Broos zijn investering tips

1) Maak van de investeerders een team. Leer van hun kennis en spar met elkaar

2) Kies voor investeerders met praktijkervaring, die het zelf hebben gedaan

3) Investeer met eigen vermogen, dit toont vertrouwen

4) Blijf investeren in kwaliteit en onderhoud. Achterstand is moeilijker in te halen

5) Heb een plan B en C klaarliggen, “wat als” ideeën. Denk aan opschalen, afschalen en ombuigen

6) Zorg altijd voor financiële ruimte zodat er ook geïnvesteerd kan worden in mindere jaren

7) Investeer 1 keer in de 10 jaar groots

De “Global Leisure Group” die bestaat uit marktleidende organisaties zoals SPI Global Play, Global Attractions, SPI Global Play Retail, The Play Installation Company, SkyRider en TechSpray doet een grote investering in Sidijk BV. Met de overname van het Friese bedrijf versterkt de groep zich enorm als internationaal marktleider in leisure totaalconcepten.

Met een verdubbeling van de productievloer naar 8.500 m2 in 2020 stond de ambitie van Sidijk helder op papier: ‘binnen 5 jaar uitgroeien tot Europees marktleider in leisure totaalconcepten.’ Met behulp van de Global Leisure Group komt dit alles in een stroomversnelling en kan Sidijk samen met de andere bedrijven binnen de Global Leisure Group nieuwe ambities stellen.

Zo kan Sidijk haar krachten bundelen met SPI Global Play. Door deze samenwerking ontstaat direct één van de grootste organisaties ter wereld die internationaal vernieuwende leisure concepten realiseert. De groep is actief in alle werelddelen en is in staat om complete leisure parken te bouwen. Van volledig gethematiseerde trampolineparken en binnenspeeltuinen tot Ninja Obstacle Courses en een scala aan Family Entertainment concepten zoals Glow ’N Golf, SkyRider en Laser Gaming.

Ronald Rotteveel, Managing Director van Sidijk is zeer blij met deze stap. “Het combineren van onze marktpositie, kennis en creatieve oplossingen met de ervaring en financiële slagkracht van de Global Leisure Group, stelt ons in staat om onze groeiplannen met meer kracht en snelheid uit te voeren. Wij werkten de afgelopen jaren al meermaals samen met SPI Global Play en dit heeft tot succesvolle projecten geleid zoals het leisure centrum in The Wall te Utrecht en zeer recent een aantal mooie projecten voor Center Parcs in binnen- en buitenland.”

Ook Mikael Wettergren, CEO van SPI Global Play verheugt zich op de samenwerking. “Het management van Sidijk heeft hun bedrijf met succes uitgebouwd tot een sterke organisatie met ervaren professionals en een indrukwekkend klantenbestand. De moderne confectieafdeling en de expertise die Sidijk heeft met het bouwen van trampolineparken maakt dat we hoogstaande leisure concepten kunnen bieden. De overname van Sidijk speelt dan ook een belangrijke rol in de toekomst van de groep.” Met een groeiende internationale vraag naar unieke leisure concepten bestaat er een enorm groeipotentieel voor de groep. “We kijken dan ook enorm uit naar de samenwerking met het Sidijk-team.”, aldus Mikael.

Dinsdag 26 januari jongstleden is Sidijk BV officieel overgenomen door de Global Leisure Group. In het komende jaar zullen nog een aantal andere partijen zich aansluiten bij de groep om de positie als internationaal marktleider verder te versterken.