EUREGIO-project “Ontsluiting Erfgoed” bundelt krachten voor uniform erfgoedaanbod

Een grensoverschrijdende samenwerking tussen het toeristisch en erfgoedveld in Noord- en Midden-Limburg en aangrenzend Duitsland wordt gelanceerd onder de naam Euregio-project “Ontsluiting Erfgoed”. Het doel is om een uniform erfgoedaanbod te creëren voor het overvloedige erfgoed in dit uitgestrekte gebied.

De regio herbergt een rijke schat aan erfgoed, elk met een uniek verhaal dat van belang is voor recreatie in het gebied. Momenteel wordt dit erfgoed op diverse manieren en in verschillende kwaliteiten aangeboden, wat bezoekers en bewoners dwingt tot een ware speurtocht per gemeente om informatie te vinden. Het streven is om deze versnippering een halt toe te roepen.

De gezamenlijke cultuurhistorie overschrijdt de huidige lands-, regio- of gemeentegrenzen. Een brede samenwerking is cruciaal voor de ontwikkeling van één digitaal erfgoedplatform in Noord- en Midden-Limburg en aangrenzend Duitsland. Limburg Marketing en Niederrhein Tourismus bundelen daarom de krachten met de erfgoedsector en het beleidsveld. Samen streven zij ernaar het materiële en immateriële erfgoed op een uniforme en hoogwaardige wijze te presenteren aan bezoekers en bewoners.

Door het delen van kennis, het opzetten van brede samenwerkingsverbanden, het gebruik van de nieuwste technieken, het koppelen van diverse databanken en het professioneel vermarkten van informatie, wordt optimaal gebruik gemaakt van wat de regio te bieden heeft op erfgoedgebied. Het Euregio-project “Ontsluiting Erfgoed” legt het fundament voor een duurzame relatie tussen de erfgoed- en toerismesector, met als uiteindelijk doel een grensoverschrijdend platform voor de ontsluiting van erfgoed te realiseren, dat aan Nederlandse zijde bekend zal staan als de Erfgoed Route Limburg. Het project zal in 2024 worden uitgevoerd en vormt de start van de verwezenlijking van dit ambitieuze doel.

Het hoofddoel van het project is om de achterliggende verhalen van zowel materieel als immaterieel erfgoed in de gehele regio te vertellen en in beeld te brengen, en dit in drie talen. Hierdoor kunnen toeristen en bewoners alle verhalen ontdekken via één methode, zonder te hoeven zoeken naar verschillende verschijningsvormen in diverse gemeentes.

Voor meer informatie over het Euregio-project “Ontsluiting Erfgoed”, kun je terecht op deze website.

Bron: Limburg Marketing