Klimaatneutraal toerisme voor bestemming Nederland

Jaarlijks organiseren het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, de provincies, het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen en Gastvrij Nederland de Nationale Toerisme Top. Een bijeenkomst voor en door de gastvrijheidssector, waar belanghebbenden elkaar informeren en inspireren, kennis uitwisselen en elkaar ontmoeten. Dit jaar werd de Toerisme Top met ruim 500 deelnemers gehouden in Almere met als locatie de Floriade.

Koersdocument De Toerisme Top is bedoeld om als sector gezamenlijk te werken aan een duurzame ontwikkeling van de bestemming Nederland, zoals geschetst in Perspectief 2030. Tijdens de Toerisme Top in Almere werd dan ook het koersdocument ‘Op weg naar klimaatneutraal toerisme’ gepresenteerd tijdens de werkgroep Klimaatneutraal toerisme van de Taskforce Samenwerking Gastvrijheidseconomie. In dit document worden kansen benoemd als*:

  • Accommodaties – Een belangrijke kans voor het klimaatneutraal krijgen van toeristische accommodaties, is verspreiding van informatie en kennis. Over energiebesparende maatregelen, best practices en positieve businesscases, bijvoorbeeld. Ook ondersteuning bij het maken van maatwerk klimaatplannen helpt goed, evenals inzicht in de waarde van labelling en certificeringen.
  • Recreatieaanbod – Naast verduurzaming van fysieke gebouwen, zijn er kansen ten aanzien van met name het beleid rondom voedsel en plastic. Diverse initiatieven en pilots, vaak als samenwerking tussen ondernemers en overheid, moeten de klimaatimpact van bijvoorbeeld voedsel verminderen.
  • (Online) touroperators – Het overall beeld is dat steeds meer touroperators werken richting klimaatneutraal toerisme. Door hun positie tussen vraag en aanbod in, kunnen touroperators en online platforms een wezenlijk verschil maken, zowel richting ondernemers als richting consumenten. Vanuit het perspectief van de bestemming Nederland is het waardevol om meer inzicht te krijgen in de mate waarin dit gebeurt, alsook manieren om hier meer op te sturen.

Het blijkt onmogelijk om voor de hele sector een plan neer te leggen, daar is zowel de materie als de sector te divers en complex. Wel kan iedereen vanuit zijn of haar rol acties als bovengenoemd oppakken en doorvoeren om zo tot een klimaatneutraal toerisme in 2050 te komen. Daarbij geven ze in het koersdocument aan dat er vijf acties* zijn waar iedereen al mee aan de slag kan gaan.

  1. Starten en doorpakken
  2. Normeren en incentiveren van gewenste acties
  3. Programma-ontwikkeling met focus op lokaal perspectief
  4. Gezamenlijk onderzoek naar mogelijkheden gedragsverandering
  5. Oprichting actiegericht netwerk

Verdere programma

Tijdens het plenaire deel gingen ondernemers met elkaar in gesprek over de kansen en belemmeringen met betrekking tot verduurzaming. Ook deelden de minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens en meteoroloog Reinier van den Berg hun visie over dit onderwerp.

In de deep dive sessie gaf Annemarie Gerards, projectmanager communicatie Floriade, toelichting op de Growing Green Cities thematiek en aansluitend was er gelegenheid een aantal voorbeelden van duurzame innovaties bij Floriade te bezoeken.

De Floriade Expo

Eens in de tien jaar komen alle tuinbouw experts bijeen gedurende de wereldtuinbouwtentoonstelling van de Floriade Expo. Van over de hele wereld verzamelen zich experts die groene oplossingen presenteren die steden, dorpen en landen leuker, mooier en duurzamer maken.

Binnen het thema ‘Growing Green Cities’ toonden dit jaar meer dan 400 nationale en internationale deelnemers hun nieuwste groene uitvindingen, oplossingen en toepassingen. Zo toonde Qatar hun ‘Desert Nest’ waarbij ze traditionele vormen met moderne technieken combineerde en toonde de Verenigde Arabische Emiraten planten die gedijen onder extreme omstandigheden.

De Floriade heeft deelnemers dit jaar dan ook weer met deze bijzondere Expo geïnspireerd om groener en gezonder te leven. Ook na Floriade Expo 2022 blijven er onderdelen van deze Expo bestaan en bouwt Almere verder aan de nieuwe, groene, autoluwe stadswijk ‘Hortus’

*BRON VAN KANSEN EN ACTIES GENOEMD IN BOVENSTAAND ARTIKEL, KOERSDOCUMENT ‘OP WEG NAAR KLIMAATNEUTRAAL TOERISME’, TOERISME TOP 2022.

Villages Nature® Paris bestaat alweer 1 jaar. Een jaar geleden openden we dit geheel nieuwe totaalconcept op het gebied van duurzaam toerisme, ontstaan vanuit een unieke samenwerking tussen Pierre & Vacances-Center Parcs en Euro Disney S.C.A. Villages Nature® Paris. Het park ligt naast Disneyland® Paris en vlakbij Parijs.

In dit eerste jaar hebben we een aantal mooie mijlpalen bereikt en kunnen we wat eerste cijfers met je delen, waaronder een paar leuke weetjes die je in de afbeelding hieronder vindt.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Leigh van der Poorten via [email protected] of 06-43029062.

Villages nature Center Parcs