Energie inzichtelijk maken met DAS

Energie inzichtelijk maken, dat is de eerste stap in de energietransitie. SunDisc heeft hier een ideaal systeem voor: DAS.

energie inzichtelijk maken met DAS van sundisc solar systems

Meetgegevens zoals SunDisc deze inzichtelijk maakt middels ons Data Aquisitie Systeem. Oftewel kortweg DAS

In een volgend nieuwsbericht zullen we het technische gedeelte van het DAS systeem nader toelichten.

Noem het ‘bevlogenheid’

SunDisc wil een aantal gemonitorde baden ondersteunen. Dit doen ze middels het DAS systeem. Hiermee voorziet Sundisc de zwembaden van inzichtelijke informatie. Denk hierbij aan: o.a. temperatuur verloop, rendementen en terugverdientijden.

Het wordt op deze manier voor de betreffende baden inzichtelijk wat het systeem uiteindelijk aan energie genereert. Ook kunnen ze ‘meekijken’ waar er eventueel nog verbeterpunten zijn. Met ‘de betreffende baden’ bedoelen we de besturen van zwembaden en/of het technisch bad personeel. Wat naast gegenereerde energie ook inzichtelijk wordt, is of er energie verloren gaat. Dit zou overmatig gebruik van suppletiewater kunnen zijn, bijvoorbeeld veroorzaakt door lekkages. Aan het einde van het seizoen bespreekt SunDisc deze gegevens met hen op locatie.

Ervaring met energie inzichtelijk maken

energie inzichtelijk maken met DAS van sundisc solar systems

SunDisc wil deze ervaringen delen met zoveel mogelijk zwembaden. Met maar één doel en dat is zwembaden behoeden voor sluiting. Want door solar energie oftewel zonne-energie te gebruiken, kunt u een belangrijke stap maken naar een verantwoord energiebeleid.

Een voorbeeld van de mogelijkheden die afdekking i.c.m. zonne-energie biedt, wordt duidelijk in de grafiek ‘meerjarig gasverbruik’. Voor aanvang van het seizoen 2012 is het bad afgedekt. En in 2014 heeft men gekozen voor solar energie.  Dit zwembad heeft gekozen voor een thermostaat setting van 22,5°C.  Is deze hoger, dan zal ook de gemiddelde temperatuur stijgen.

Daling van het gasverbruik en meer comfort

Door te kiezen voor de hierboven genoemde combinatie is het gasverbruik gedaald naar minder dan 10% van het historisch gebruik. Ook het comfort is toegenomen doordat de gemiddelde bassin temperatuur hoger ligt. Immers bij een hoge buitentemperatuur is het aangenaam als de bassintemperatuur ook hoger is. Zie hiervoor ook de grafiek temperatuurverloop. Het betreft hier de jaren 2017 en 2018.

Als u geïnteresseerd bent in een nadere uitleg over energie inzichtelijk maken met DAS, neemt u dan gerust contact op met SunDisc Solar Systems B.V.