Het nieuwe normaal, je kunt best alvast beginnen…

Het nieuwe normaal, hoe zou dat er uit zien? Ik erger me een beetje aan de gebruikers van deze term, omdat zij er naar mijn idee van uitgaan dat het al een voldongen feit is. En daar weiger ik aan toe te geven, misschien wel omdat ik net gewend was aan het ‘oude’ normaal, wat dat dan ook precies moge inhouden. Maar toch kan ik er ook niet omheen, de wereld veranderd en dat is niet alleen maar tijdelijk door de corona crisis. Het troost me wel dat de wereld altijd wel aan het veranderen is, alleen niet zo schokkend en snel als nu.

We zitten er dus nog middenin, die crisis en we merken dagelijks wat een enorme gevolgen dat heeft. Sluiting, aanpassingen, weer sluiting en nog langer dicht, hoe moeten we dat volhouden en wanneer mogen we weer ‘normaal’ doen? En vooral, hoe moeten we straks verder. In de honderden, misschien wel duizenden nieuwberichten worden we prima op de hoogte gehouden van wat er gebeurt. En er zijn ook tientallen artikelen gewijd aan voorspellingen hoe het gaat worden. Lijstjes met tips te over en de vele consultancybureaus, brancheorganisaties en overheden staan in de rij om je van de beste adviezen te voorzien. Maar wie moet je geloven, waar kan je op vertrouwen en wat kan je zelf nu eigenlijk doen?

Bij al die twijfels is er één onderwerp waarvan we nu al kunnen zeggen dat het niet meer weg te denken is. Digitaal wordt (voor heel veel en steeds meer mensen) het nieuwe normaal. Nu moeten we ook wel, zo lang de winkels dicht zijn en we maar beperkt er op uit kunnen. Het is een geluk bij een ongeluk dat we zoveel met onze telefoon kunnen bestellen en thuis laten brengen. We doen dat massaal en de bezorgdiensten hebben nog nooit zo’n goede tijd gehad. Straks gaan we misschien wel weer een beetje op pad om producten en diensten te kopen, maar je zaken digitaal regelen gaat niet meer verdwijnen.

Ook de recreatie- en toerismesector moet daar vol op inspelen en flink in investeren. Het is onvermijdelijk om de relatie met de gast ook digitaal op te bouwen. Digitale dienstverlening is een nieuw vakgebied dat een brug moet slaan tussen communicatie en dienstverlening, die direct gelinkt is aan de gast en ICT, management en bestuur faciliterend op de achtergrond. Het ideaal is een totaal dienstverlening waarbinnen veel zaken digitaal kunnen, maar waarin ook ruimte blijft voor een persoonlijke benadering. Er wordt juist nu enorm veel ontwikkeld en je hoeft alleen maar om je heen te kijken – afkijken mag – om de beste kansen voor jezelf te selecteren en te verzilveren.

Maar dat is wat iedereen doet en dat is misschien wel niet genoeg. Je kunt er wel in vooroplopen, maar je niet echt mee onderscheiden. Dan moet je met vernieuwende concepten komen, waarin de componenten digitaal, veranderd gedrag na de crisis en innovatief stevig verankerd zijn. Het moet problemen oplossen en (sluimerende) wensen vervullen. Dat lukt alleen maar als je daar de tijd voor neemt en niet alleen maar noodverbanden aan het aanleggen bent of ad hoc oplossingen toepast.

Laatst was ik in gesprek met medewerkers van een evenementenbureau, die (eigenlijk) niets te doen hadden, want niets kon of mocht. Eén van de gespreksonderwerpen was crowd control bij de entree en hoe daar om te gaan met de 1,5 meter afstand. Mijn idee: geef iedereen zijn eigen ingang, dan heb je nergens last van. Natuurlijk is dat niet de ultieme oplossing, maar we merkten meteen in het gesprek dat er veel meer ruimte kwam voor allerlei alternatieve ideeën en oplossingsrichtingen, waarvan sommige echt nieuw voor het bedrijf en prima toepasbaar.

Er zijn vele manieren om in de gedachtewisselingen met elkaar gebruik te maken van de kracht van onze hersenen. We noemen dat creativiteitstechnieken en ik weet uit ervaring dat die kunnen helpen bij het stimuleren van je denkkracht en het openstaan voor nieuwe ideeën. Je moet het wel durven en niet meteen beginnen met ‘ja maar’ en andere puur rationele benaderingen, want dan kom je niet verder. Bedenk dat een idee nog geen oplossing is, maar je wel een stap dichterbij kan brengen.

Creativiteitsmethodieken dus. Voor mij is de definitie van creativiteit het lat en samenwerken van fantasie en verstand door het gebruik van creativiteit in een juist toegepast proces. Deze definitie geeft ook meteen de twee fasen aan, die daarbij horen. In de eerste fase fantasieën, dromen, onmogelijkheden, wilde ideeën, vooral om nieuwe invalshoeken en richtingen te verkennen. De tweede fase kenmerkt zich vooral door het vertalen van het voorgaande naar mogelijke oplossingen. Om dit proces op gang te brengen gebruik ik vaak methodieken die je aan het denken zetten.

In het hierboven genoemde voorbeeld maakte ik gebruik van één van de termen uit Osborn’s checklist, namelijk ‘omkeren’. In deze methodiek wordt gebruik gemaakt van vragen die van de deelnemers een andere kijk op het probleem eisen. Hulpmiddel hierbij is een negental gedwongen wijzigingen in de probleemstelling om nieuwe oplossingsrichtingen te genereren. Stel dat we het probleem veranderen, vergroten, verkleinen, aanpassen, herschikken, omkeren, vervangen, anders gebruiken of samenvoegen, wat zou er dan gebeuren?

Het zijn krachtige methodes om tot vernieuwing en innovatie te komen, mits de durf er is om eerst te fantaseren. De innovaties en vernieuwing die hard nodig is om klaar te zijn voor het ‘nieuwe normaal’ en zo onderscheidend te zijn dat de continuïteit van het bedrijf verzekerd is. En het kan op ieder moment van de dag met een willekeurige groep worden opgepakt. Maar het is ook een goede keuze om een professional in te schakelen, die het gehele proces begeleid en uitwerkt, waarbij de hoeveelheid ideeën en mogelijke oplossingen alleen maar groter zal zijn.

Laatste tip: als je er dan toch mee aan de slag gaat, zorg dan dat je de ideeën niet enkel in het gesprek naar voren laat komen, maar leg ze allemaal vast, zodat je er nog een keer op terug kunt kijken. Tegenwoordig kan dat natuurlijk allemaal digitaal en op afstand. Kijk bijvoorbeeld maar eens op https://en.linoit.com/.

Alleen maar registreren en je kunt gratis gebruik maken van je eigen canvas, maar ook anderen uitnodigen hier aan deel te nemen. Een brainstormsessie op afstand is dan snel georganiseerd. Maar als het weer mag na de corona, kan je natuurlijk ook weer gewoon bij elkaar gaan zitten. Maak dan gebruik van echte post its om zoveel mogelijk ideeën op papier te krijgen. Je kunt ze daarna gemakkelijk ordenen of combineren. In beide gevallen kan iedereen op heel eenvoudige wijze zijn aandeel in het resultaat leveren, alleen maar opschrijven.

Auteur: Max van Leeuwen

Met de openstelling van recreatiebedrijven (onder voorwaarden) is de coronacrisis in een volgende fase beland; We mogen weer op vakantie. Aan het reizen naar andere landen kleven nog de nodige beperkingen. Het is inmiddels wel duidelijk dat dit jaar veel meer Nederlanders kiezen voor een vakantie in eigen land. En daar wordt volop op ingespeeld……

Verwachting verblijfstoerisme in Nederland

Vergeleken met 2019 zal Nederland naar schatting tussen de 12 en 15 miljoen minder buitenlandse verblijfsgasten ontvangen. Dit betekent een daling van – 58% tot – 74%. Wat de binnenlandse markt betreft zal er naar verwachting sprake zijn van tussen de 11 en 15 miljoen minder aankomsten van Nederlanders in de diverse logiesaccommodaties in eigen land. Dit is een daling van – 43% tot – 58%. In totaliteit betekent dat dat Nederland in 2020 als gevolg van het coronavirus tussen de 24 en 30 miljoen minder verblijfstoeristen telt dan in 2019. (Bron: NBTC, 2 juni 2020)

Initiatieven rond herstart toerisme:

NBTC: Offensief Duurzaam Herstel Bestemming NL

Voor het herstelprogramma Destinatie NL wordt een programma op de langere termijn opgezet, waarbij er op dit moment nog veel onzeker is. In de eerste fase speelt vooral voorlichting een belangrijke rol. Voor ondernemers wordt bijvoorbeeld een Toolkit gemaakt zodat ze na de crisis beter in staat zijn om zelfstandig buitenlandse toeristen te werven. Dat zorgt er voor minder afhankelijkheid van grote boekingsplatformen.
Ook wordt een onderzoek opgezet waarmee ondernemers een beter profiel krijgen van internationale doelgroepen.

Het NBTC ziet de initiatieven als een beweging waarbij diverse partijen, met eigen initiatieven, op aan kunnen haken. Wie de hashtag #Hiermoetjezijn ziet, weet dat dit onderdeel uitmaakt van het NBTC initiatief.

Enkele hoofdpunten uit het interview met NBTC directeur Jos Vranken over het hersteloffensief: 

 • Het hersteloffensief wordt samengevlochten met de bestaande NBTC-strategie; Perspectief 2030 voor een duurzame ontwikkeling van de bestemming Nederland.
 • Belangrijkste insteek is om de kans op te pakken om Nederlanders (opnieuw) kennis te laten maken met de mogelijkheden in eigen land – ook de nog onontdekte plekken (spreiding)
 • Er zijn nog geen extra financiële toezeggingen vanuit het ministerie EZK of de provincies. Het NBTC financiert de eerste fase uit het eigen budget.
 • Het NBTC heeft vanuit het ministerie van EZK meer ruimte gekregen om zich ook (beperkt) met binnenlandse vakanties bezig te houden.
 • De Destinatie Marketing Organisaties (DMO’s) zijn voor het hersteloffensief de partners in het veld. Zij hebben vervolgens weer contact met ondernemers.
 • Belangrijk is ook om uit deze crisis lessen te leren die de destinatie Nederland na de coronacrisis goed kan gebruiken.

Meer informatie: www.nbtc.nl 

Verenigde bloggers:
Welkom terug in Nederland 

Een initiatief dat vanuit betrokkenen in de sector is ontstaan is de campagne #WelkomteruginNL. Het is een campagne zonder budget waaraan bloggers, vloggers, instagrammers, websites en andere betrokkenen belangeloos meewerken. De ondersteunende groep (initiatiefnemers en ambassadeurs) bestaat inmiddels uit meer dan 100 personen en organisaties. 

De bedoeling van de campagne #WelkomteruginNL is om in korte tijd een kettingreactie te ontketenen om bewustwording te creëren voor de toerisme- en recreatiemogelijkheden in Nederland.

Als we vragen naar de rol van ondernemers, dan blijkt dat die op hun eigen manier kunnen bijdragen: “Voor zowel onze initiatiefnemers als de bloggers is het samenwerken met bestemmingen, ondernemers en influencers hun normale businessmodel. Dit krijgt dus nog een vervolg.”

Meer informatie:
www.welkomterugin.nl 

Initiatieven vanuit Provincies

Diverse provincies stellen specifiek financiering beschikbaar om de gastvrijheidssector en/of de cultuur en erfgoedsector door de coronacrisis heen te helpen. Onderstaand overzicht bestaat uit de activiteiten die zin gepubliceerd op de websites van de diverse provincies. We hebben alle provincies (online) bezocht. Maar het is natuurlijk mogelijk dat we nog regelingen hebben gemist.

Overijssel: ”Het college stelt voor om in totaal € 3,3 miljoen beschikbaar te stellen vanuit het Stimuleringsfonds voor verschillende overbruggingsmaatregelen. De maatregelen moeten ondernemers en instellingen helpen om de komende periode, waarin de 1,5 meter leidend is, door te komen. Voor de vrijetijdssector betekent dit bijvoorbeeld het digitaliseren van routes en meten van drukte. Vanuit de verschillende ‘taskforces’ op het gebied van cultuur en (vrijetijds)economie zullen de komende tijd nog meer voorstellen volgen, daarvoor is een flexibel budget van € 2 miljoen beschikbaar.”

Gelderland: “De Provincie Gelderland maakt € 4,6 miljoen vrij voor de ondersteuning van toerisme en recreatie. De sector is hard getroffen door de COVID-19-maatregelen. Het steunpakket kwam tot stand na overleg met de branche zelf. De financiële bijdrage in dit pakket voor het Gelders toerisme, is bestemd voor de zogeheten overbruggingsperiode binnen de crisis. De maatregelen sluiten zoveel mogelijk aan bij de bestaande uitvoeringsagenda ‘Beleef het in Gelderland’. De financiële steun voor toerisme heeft verschillende elementen, bijvoorbeeld ondersteuningsregelingen voor ondernemers. De provincie wil de steunmaatregelen voor de toeristische sector in augustus 2020 in laten gaan.

In Gelderland organiseert RBT VAN voor de regio’s Veluwe, Nijmegen en Arnhem een campagne met de hashtag #MooiDichtbij.

Groningen: “De provincie Groningen stelt in totaal € 11,5 miljoen beschikbaar om de gevolgen van corona aan te pakken. Het gaat om het ondersteunen van het bedrijfsleven, het midden- en kleinbedrijf (mkb), de retail, vrijetijdseconomie en maatschappelijke en culturele instellingen. De provincie gaat allereerst ondernemers ondersteunen bij het inrichten van hun onderneming voor de anderhalvemetereconomie. De provincie richt zich hierbij specifiek op kleine ondernemers in de zwaarst getroffen sectoren, zoals het mkb, de vrijetijdssector en culturele instellingen.

Voor de (middel)lange termijn richt de provincie zich op de toekomst van Groningen: het creëren van meer werk, (om)scholing en digitalisering; verduurzaming, het versterken van de vrijetijdssector en het stimuleren van toerisme. Ook wordt er geld gereserveerd voor om onverwachte kansen te grijpen.

Friesland: “Ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector kunnen steun krijgen uit een nieuwe anderhalvemeter-regeling. De provincie geeft tot 1500 euro subsidie voor aanpassingen die bedrijven moeten realiseren voor de anderhalvemeter-economie. Er is 1 miljoen euro voor beschikbaar. Provinciale Staten moeten er op 24 juni nog wel een besluit over nemen. Het is de bedoeling om de regeling zo snel mogelijk klaar te hebben. Zodra ondernemers aanvragen kunnen indienen, zal de provincie dat publiekelijk bekend maken. De anderhalvemeter-regeling is de belangrijkste maatregel uit het vandaag gepresenteerde Corona Actieplan Gastvrij Fryslân.”

Flevoland: “Provincie Flevoland en Visit Flevoland openen een subsidieregeling voor ondernemers in de gastvrijheidssector. De subsidie is bedoeld om bedrijven 1,5 meter proof te maken. In totaal is er 350.000 euro beschikbaar. Ondernemers in de gastvrijheidssector kunnen 50 procent van de kosten die gemaakt zijn om 1,5 meter maatregelen te treffen, vergoed krijgen. Het kan gaan om materialen zoals schermen, signing of extra informatievoorziening. Maar ook het inhuren van advies en/of uitvoeren van diensten om deze maatregelen te treffen.”

Zeeland: “Omdat de huidige steunmaatregelen van het Rijk onvoldoende zijn, neemt de Provincie het voortouw bij de vorming van een Zeeuws stimuleringsfonds voor cultuur. “Er wordt een voorstel gedaan voor de vulling van dit fonds; daarnaast worden gemeenten en bedrijven actief benaderd om het fonds aan te vullen”, aldus gedeputeerde Anita Pijpelink. “Het idee is om de middelen uit het stimuleringsfonds aan te wenden voor het 1,5-meter-proof maken van musea en evenementen.”

Utrecht: “Het voorgestelde steunpakket voor de cultuur en erfgoedsector kent een bedrag van 6 miljoen euro. Dit bedrag is niet genoeg om de hele Utrechtse cultuur- en erfgoedsector te ondersteunen. Daarom moeten er keuzes gemaakt worden. Uitgangspunten zijn bijvoorbeeld: toekomstbestendigheid van een organisatie, cofinanciering door gemeenten, regionaal belang van de instelling, relatie van de instelling met het provinciale beleid, tonen van cultureel ondernemerschap en flexibiliteit en zoveel mogelijk regionale spreiding.”

Ondernemers in de regio Utrecht kunnen sinds enkele weken de hulp inroepen van URECA voor al hun corona-gerelateerde vraagstukken. Een netwerk van experts en collega-ondernemers uit het regionale bedrijfsleven, gemeenten en provincie Utrecht ondersteunt hen belangeloos.

Brabant: “De provincie Noord-Brabant ontwikkelt, samen met de 5 grote steden (Breda, ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg, samen BrabantStad), een steunpakket voor de regionale culturele infrastructuur in Brabant. Voor de Brabantse regionale infrastructuur wordt een plan gemaakt van ongeveer € 8 miljoen.”

“De afgelopen maanden heeft VisitBrabant samen met de Brabantse vrijetijdssector hard gewerkt aan een Brabantbrede campagne om Brabant als toeristische bestemming stevig op de kaart te zetten en de Brabantse vrijetijdsondernemers het podium te bieden dat ze verdienen. In de campagne ‘Hier moet je zijn in Brabant’, wordt landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal met elkaar verbonden en intensief samengewerkt aan een duurzaam herstel van het toerisme.”

Professionele interieuradviseurs en interieurarchitecten hebben zich de afgelopen decennia gespecialiseerd in inrichtingsconcepten voor recreatiewoningen. De groei van de vrijetijdssector, de toename van vakantieparken alsmede de aantrekkelijkheid van de recreatiewoning als investering zijn de aanjagers van deze professionalisering. Binnen bureaus werken specialisten die zich uitsluitend bezighouden met het interieurontwerp van verblijfsaccommodaties in de toeristische branche. Zijn er trends te ontdekken in de  interieurs?

‘Recreatief Totaal’ sprak met interieuradviseurs en architecten over de inrichting van vakantiewoningen. Meerdere factoren- zo stellen zij- bepalen het ontwerp. Zo zijn onder meer het karakter van de omgeving, de beschikbare ruimte,  en de inrichting van de te bouwen woningen van belang. De vormgeving  hiervan varieert sterk, van strakke designbungalows, duurzame chalets tot no-nonsense Tiny Houses. En laten we niet de groeistuipen van de afgelopen decennia vergeten: veel vakantieparken in Nederland zijn aangelegd en uitgebreid met honderden kant-en-klaar chalets of ‘vaste’ mobilhomes die snel op hun bestemming werden neergezet en met een minimale aandacht voor het interieur in de verhuur zijn gebracht. Gelukkig is die ontwikkeling in de afgelopen jaren veranderd.

Binnen is buiten

De karakteristieke ligging in een natuurgebied, stad of streek is mede van invloed op de inrichting van het interieur tot die conclusie komen interieurontwerpers.
De bijzondere sfeer van de omgeving vinden we terug in het interieur van de vakantiewoning. Hebben we te maken met houten chalets die verscholen in de bossen liggen of zijn het rechthoekige bungalows met industriële puien vlakbij zee? Hoe dan ook het draait om de creatie van sfeer, de interactie tussen de gasten en de verblijfsaccommodatie, de indruk die zij krijgen van de woning. Worden zij verrast door het interieur, de ligging, het uitzicht? 

Hoe komt die communicatie met de omgeving tot stand? Door de indeling van de woning, kleurgebruik van het interieur, meubilair, gordijnen, vloerbedekking en technische faciliteiten in de keuken, woon- en slaapkamer en niet te vergeten de tuin, het contact met buiten. Sfeerposters van plant en dier aan de wanden van de vakantiewoning die harmoniëren met de kleur van de wanden, de verlichting, de meubels en de vloerbedekking, soms met  kenmerkende thema’s als duurzaamheid en milieu. Zo kan het duurzaamheidsimago gecommuniceerd worden aan de vakantiegasten. Verder zien we  moderne open keukens en smart-toepassingen als automatische verlichting en verwarming.

Open keuken

De ontwerpstudio van Jan des Bouvrie, gevestigd in het Arsenaal in Naarden-Vesting, geniet internationale bekendheid. De nestor van het interieurontwerp Jan des Bouvrie vierde dit jaar zijn 77-jarige verjaardag. Ongetwijfeld is hij een van de meest markante Nederlandse ontwerpers en heeft hij zijn stempel gedrukt op de ontwikkeling van het vak. Uitgebreid schetst hij dat in het boek   “Gezellig! Hoe typisch Nederlands is gezelligheid” van Petra Vethman, dat de open keuken één van de dingen is geweest die hij mede heeft gestimuleerd.
“Zorg ervoor dat het in huis open is en ruimten met elkaar in verbinding staan. De verbinding tussen binnen en buiten vind ik belangrijk. Ik ben, waar het maar mogelijk was, veranda’s gaan ontwerpen die zorgen voor samenhang tussen buiten en binnen. Dat geeft gezelligheid”.  In binnen- en buitenland kreeg Jan des Bouvrie bekendheid door het ontwerp van de kubusbank,  maar ook door het consequent toepassen van de kleuren wit en zwart in interieurs. Zijn basisfilosofie laat een voorkeur zien voor het minimalistische, het teruggaan naar de basis. Anders gezegd, een strakke inrichting die ruimte en ‘lucht’ creëert. 

Interieur als maatpak

Met zo min mogelijk ‘spullen’ een maximaal resultaat behalen. Een visie die eveneens is terug te vinden in Feng Shui, een Chinese filosofie die leert hoe de leefomgeving het geluk kan beïnvloeden. Debby Wezelenburg adviseert bedrijven en instellingen op het gebied van Feng Shui. “Met mijn interieurfilosofie spreek ik mensen aan door op een natuurlijke bewuste wijze een ruimte in te richten met kleurgebruik, fijne materialen en prettige vormen. Hierdoor voelen zij zich prettiger en wordt het welbevinden vergroot. Het gaat om een harmonisch  interieur dat een positieve invloed heeft op de gemoedsgesteldheid van de gast”.

Mark Valentijn, ontwerper bij de Studio in het Arsenaal: “De basis van Feng Shui passen wij altijd al toe op een ongedwongen natuurlijke manier. Volgens ons zijn er tegenwoordig geen echte trends meer. Zorg ervoor dat je dicht bij jezelf blijft zodat je een interieur ontwerpt dat past als een maatpak. Het interieur heeft invloed op de emotie. Dat is overigens wel heel persoonlijk. Waar de één heel blij wordt van een lichte omgeving, wordt een ander weer blij van een kleurrijke omgeving”. Landal Greenparks liet in het Vakantiepark Mooi Zutendaal 24 nieuwe luxe villa’s ontwerpen door interieurarchitect Jan des Bouvrie. “Het was een prachtige uitdaging om in de traditionele bouwstijl van de villa’s licht en lucht naar binnen te brengen, twee elementen die zo kenmerkend zijn voor onze ontwerpen. Het resultaat is een vakantievilla met alle comfort waar het leven binnen en buiten naadloos op elkaar aansluit.”

Wensen en behoeften

Het is gebruikelijk dat interieurarchitecten vrijwel vanaf het begin betrokken worden bij de projectontwikkeling van vakantiewoningen, omdat de uitstraling van het in- en exterieur een wezenlijk onderdeel is van het totaalconcept waarmee vakantieparken uiteenlopende doelgroepen benaderen. Het betekent dat vakantieparken als moderne marketinggerichte organisaties krachtig inspelen op de wensen en behoeften van de hedendaagse gast, zeker wanneer het gaat om de inrichting. Interessant is in dit verband de refresh of restyling van verouderde recreatiewoningen. Geef ze een opknapbeurt en richt ze opnieuw in zodat ze weer een aantal jaren meekunnen. Bijvoorbeeld het vernieuwen van de badkamer of keuken en herinrichten van de woonkamer. Bij de professioneel gerunde vakantieparken gebeurt dit geregelmatig, want ‘de houdbaarheidsdatum’ van een interieur wordt steeds korter en de eisen van de gast hoger.

Bekende aanbieders als CenterParcs, LandalGreenparks en Roompot hebben richtlijnen ontwikkeld voor de inrichting van interieurs van vakantiewoningen. De actuele woontrends zien we in 2020 terug in de recreatiewoning. Zo valt de toegenomen aandacht voor duurzame materialen en stoffen op.
In dit verband dient ook te worden genoemd de open keuken en de daarbij behorende technische apparatuur. De open keuken, de keramische kookplaat, de elektrische oven, de afwasmachine, de moderne Italiaanse koffiemachine, sapcentrifuge, ze behoren standaard tot de inrichting van de moderne recreatiewoning. Bij luxe bungalows behoort ook de sauna en jacuzzi tot de faciliteiten.

A-merken in beeld

Naast de keuken en woonkamer zijn ook de slaapkamer en badkamer aangepast aan de eisen van de verwende gast. We zien kwaliteitsmatrassen van hotelkwaliteit. Badkamers met luxueuze douches en ligbad met bubbels Het zijn voorzieningen waarvan de gast  echt niet meer van opkijkt. Ook het zonneterras met loungebanken buiten zijn gewoon geworden, evenals de bijbehorende buitenkeuken of barbecue. In de grote vakantieparken zien we in de interieurs van de recreatiewoningen de bekende a-merken  terug: trendy expresso-machines van Krups of Nespresso, matrassen van AUPING, bad- en douche crèmes van Rituals. 

Gespecialiseerd bureau is Ross Tucker Projectinterieur. Het bedrijf heeft een afdeling recreatie en werkt samen met interieurontwerpers als Femke Arts. ”We zijn betrokken geweest bij interieurconcepten van Landal Landgoed Posterholt. De villa’s  liggen in de bossen. Er is voor modern meubilair gekozen met strakke en ronde lijnen, gecombineerd met diverse materialen. Verder zijn grijsblauwe tinten toegepast”. Mensen zoeken vooral sfeer en comfort tijdens hun vakantie, aldus Femke Arts. Ze voegt eraan toe dat ook een lichtplan onderdeel is van het interieurontwerp. Voor vloeren wordt vaak pvc gebruikt.
“Hout-look kunststof vloeren zijn momenteel populair omdat ze duurzaam, slijtvast en betaalbaar zijn”. Volgens Femke Arts verwachten vakantiegasten in hun recreatiewoning meer luxe dan thuis.

Kortom, bij interieurs van vakantiewoningen gaat het om de beleving van de gast. Die dient een goed gevoel te krijgen tijdens zijn verblijf. Generieke interieurs die toch maatwerk uitstralen is het streven. Het vinden van de juiste balans tussen comfort, gemak, luxe en duurzaamheid, is cruciaal. Onderscheidend vermogen speelt een rol.  

Highlights trends

 • Uitstraling interieur haakt in op het imago van het park
 • Professionalisering interieurarchitecten
 • Toepassing duurzame gerecyclede interieurproducten
 • Gebruik  a-merken  in keuken, bad- en slaapkamer
 • Omgeving vakantiewoning is van invloed op het interieur

Center Parcs is marktleider als het gaat om het verblijf van een korte of langere vakantie op een vakantiepark, alles draait om ‘Echt even samen’. De internationaal opererende organisatie Center Parcs Europe heeft buiten Nederland onder meer parken in Duitsland, Frankrijk en België. Opvallend is de doelgerichte differentiatie in verblijfsaccommodaties, zowel in functionaliteit als design. 

Zo is het ene park meer gericht op een doelgroep van families met jonge kinderen, en het andere park meer gericht op een familie met tieners. Remco den Draak, Product Marketing Manager bij Center Parcs: “De differentiatie is terug te vinden in de verschillende luxe niveaus, maar ook zeker in subtiele designaanpassingen per park, en het verbrede aanbod van het accommodatieportfolio met onder andere de themacottages. Voorbeelden van deze themacottages zijn onze Avontuur cottages en Beach Chilla’s. De interieurs hiervan brengen de unieke beleving van een verblijf heel dicht bij onze kleine en grote gasten”.

Center Parcs kijkt steeds naar de wensen van de gast. Naast de vraag naar extra luxe draait het ook om beleving en inspiratie. Een andere omgeving dan thuis. “Op deze manier willen we ook in de ervaring van accommoderen een nieuwe standaard zetten voor zowel ouders als kinderen. Uiteraard wordt de keuze welke bijzondere accommodatie in welk park komt gemaakt aan de hand van de doelgroep en het karakter van het park.”

Balans standaardisatie en differentiatie

“Bij de inrichting van Beach Chilla’s in Park Zandvoort zie je dat er alles aan gedaan is om de echte beach-vibe te krijgen. Onder andere met de toepassing van sfeervol drijfhout in het interieur, felle modieuze kleuren en gitaren aan de wand.
Helemaal fun natuurlijk is een kinderbed in de vorm van een retrobusje. Andere bijzondere accommodaties zijn de Avontuur cottages die te vinden zijn in het Franse park ‘Les Trois Forêt, Je loopt in iedere kamer een andere wereld binnenOok op ‘De Eemhof worden binnenkort de eerste Avontuur cottages in gebruik genomen. 

De diversiteit in de accommodaties past bij de hedendaagse behoeften van de gasten. Het aanbod van bijzondere accommodaties zoals woonboten, boomhuizen of themacottages zoals de nieuwe Beach Chilla’s op Park Zandvoort, spelen krachtig in op de beleving van de natuur, strand, zee en bos. De differentiatie zit hem in het aanbod. De standaardisatie geeft zekerheid voor de gast (welk comfort, service en luxe biedt iedere accommodatie van Center Parcs?) en aan de invulling van de specifieke types (wat zit er precies in een Comfort cottage ten opzichten van een Premium, VIP of Exclusive cottage). 

Onderscheidend vermogen

Het onderscheidend vermogen tussen de parken is terug te vinden in het unieke karakter van elk park. Naast de ligging is ook de doelgroep bepalend voor het aanbod op het park. Dit zie je ook terug in de designs van de accommodaties, daardoor ontstaat een zogenoemde “Couleur Locale”. Je kunt hierbij denken aan decoratie en kleuren die gelinkt zijn aan de bosrijke omgeving van een van onze parken tussen de bomen, of aan een decoratieve invulling die je associeert met de zee bij een kustpark. 

Op deze manier is er sprake van een kwalitatieve beleving, die toch overal net weer even anders is en die wordt onderstreept door het karakter van de locatie en de karakteristiek van het design.

Met dank aan: Marthijn Tabak, CenterParcs