Met de juiste groenvoorziening investeren in mens, milieu en maatschappij

Duurzaamheid in de buitenruimte vertaalt zich niet alleen in de toepassing van duurzame en kwalitatieve hoogwaardige materialen, maar ook door een investering in mens, milieu en maatschappij. Bij Van de Bijl & Heierman BV, sinds kort opererend onder de naam VDBH, is het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verweven in het hele beleid. Hoe zij dit precies doen? We gingen in gesprek met Job de Visser, commercieel adviseur bij VDBH.

Het bedrijf VDBH houdt zich voornamelijk bezig met advisering, ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen, (bouw)terreinen en groenvoorzieningen. Met het groter wordend aanbod van vakantieparken in Nederland en de ruimte die de gast steeds meer gaat waarderen om de accommodaties heen, merken zij dat hun diensten steeds belangrijker worden. “Uniek is dat wij alles in huis hebben om zowel projectmatig en qua terreinbeheer alles compleet in eigen beheer uit te voeren. We hebben de kennis en de creativiteit. Maar ook ruim 140 vakbekwame medewerkers en een uitgebreid modern machinepark. We ontwerpen, tekenen en calculeren, coördineren, realiseren en onderhouden. Indien gewenst, bieden wij (goedkopere) alternatieven om een budget sluitend te krijgen”, vertelt Job.

Hoe pas je duurzaamheid toe in groenvoorziening?

“Wij zijn als bedrijf gecertificeerd voor ISO 14001, ISO 9001, VCA** en Groenkeur. Daarnaast proberen wij restproducten te hergebruiken, denk aan benutting van hemelwater, afvoer naar bio centrales en verantwoord afvalscheiding. We proberen richting onze opdrachtgevers inzichtelijk te maken welke materialen duurzaam van aard zijn qua levensduur en productie zoals bijvoorbeeld de keuze voor een gebonden halfverharding in plaats van asfalt. Wanneer we kijken naar half verhardingen zien wij een, naar ons idee, must voor de recreatiebranche, namelijk het toepassen van waterdoorlatende en klimaat-adaptieve materialen. Daarnaast liggen er op dat gebied mogelijkheden in de toepassing van dak- en gevelgroen. Duurzaamheid betekent ook het oog hebben voor ecologie. Hierin kunnen wij advies geven over het toepassen van ecologische- en biodiversiteitsmaatregelen zoals insectenhotels, nestkasten, bloemenmengsels en beplantingen”, geeft Job aan.

CO2-reductiedoelstelling

VDBH wil graag haar steentje bijdragen aan de reductie van CO2-uitstoot. Daarom hebben zij zich laten certificeren voor de CO2- prestatieladder trede 5. De CO2-prestatieladder is een instrument om de CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen.

“Jaarlijks worden er CO2-reductie doelstellingen gesteld om de CO2-uitstoot te verminderen. Ondanks een absolute toename van de uitstoot door bedrijfsgroei is het gelukt om de uitstoot relatief te laten dalen met 14%. We hebben dit onder andere voor elkaar gekregen door gebruik te maken van CO2 -saving diesel, een innovatie van onze brandstofleverancier. Daarnaast hebben we onze bedrijfspanden vol gelegd met zonnepanelen, waarmee we ons eigen stroom opwekken, waar onze elektrische machines en wagenpark weer gebruik van maakt.

VDBH duurzaamheid blad blijft in natuur

In het uitvoerend werk hebben wij als doel gesteld om 3% CO2 te reduceren in de verwerking van het groenafval door middel van toepassing van de zogehete ‘Bokashimethode’. Hierbij wordt organisch restmateriaal teruggegeven aan de bodem. In 2020 verwerkten wij ruim 185 ton blad op deze wijze. Per 100 ton blad reduceren wij 33% CO2 ten opzichte van de conventionele methode (compostering). In de verwerking van de totale hoeveelheid groenafval is dat een reductie van 4%. Voor vakantieparken op boslocaties is dit ook een geweldig toepassing!”, laat Job ons weten.

Over VDBH

Van de Bijl & Heierman (VDBH) houdt zich voornamelijk bezig met advisering, ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen, (bouw)terreinen en groenvoorzieningen. Het bedrijf heeft meer dan 30 jaar ervaring en is gecertificeerd voor ISO 9001, ISO 14001, VCA** en Groenkeur. Daarnaast is VDBH ErBoerkend, SBB-opleidingsbedrijf en lid van de VHG en de Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer (BVOB) om het kennisniveau hoog te houden.

Meer informatie: www.vdbh.nl.

Droogte in grote delen van de wereld, overweldigende overstromingen op andere plaatsen en orkanen die steeds krachtiger en destructiever worden. Het klimaat verandert en nog steeds worden er bossen gekapt en stoten we elk jaar meer CO uit.

Forbo

Als we ons gedrag niet veranderen, zullen onze kinderen een wereld erven die deels onleefbaar is, met alle problemen van dien. Over klimaatverandering wordt heel wat afgepraat en goede intenties getoond, maar gaan we ook wat doen?

Forbo heeft haar zoveelste stap gezet: Marmoleumvloeren worden vanaf nu CO neutraal +  (CO negatief, red.) geproduceerd. Dat betekent dat Marmoleum niet bijdraagt aan klimaatverandering omdat het CO₂ meer dan evenredig wordt gecompenseerd. De vloer draagt dus bij aan een betere wereld voor huidige en toekomstige generaties. Daarmee lost Forbo haar motto’s ‘Creating a better environment’ en ‘Committed to the health of one’ verder in.

Forbo is het eerste bedrijf dat een CO neutrale linoleumvloer produceert. Dat komt in hoofdzaak omdat de basis van de vloer goed, gezond en duurzaam is: ze wordt gemaakt van hernieuwbare natuurlijke grondstoffen. Daarnaast heeft Forbo het gebruik van fossiele brandstoffen voor de productie enorm gereduceerd als ook haar relatie met haar toeleveranciers aanzienlijk verduurzaamd. Forbo is trots dat het naast fraai design ook op het gebied van duurzaamheid een ware Hollandse Meester is.