Club van Elf; Stille motor achter kwaliteit Nederlandse dagrecreatie

De Club van Elf bestaat nog steeds, maar is voor het grote publiek niet meer zo zichtbaar. Waar de club, met inmiddels 22 leden, in de beginjaren collectieve marketingcampagnes opzette, is de focus inmiddels verlegd naar een netwerkorganisatie voor de grootste Nederlandse dagrecreatieve bestemmingen. We spraken met directeur Kees Klesman over de meerwaarde die de Club van Elf heeft voor haar leden en de Nederlandse dagrecreatie.

Dat de Club van Elf tegenwoordig wat minder zichtbaar is bij het grote publiek wordt beaamd door Klesman: “We hebben geen consumentenportal meer en willen dat ook niet. De Club van Elf is vooral actief om via onderling netwerken de kwaliteit van de Nederlandse dagrecreatie te verbeteren. Onze achterban is tegenwoordig zeer veelzijdig; pretparken, dierentuinen, musea, en stadsattracties. Wat ons bindt is dat het allemaal professioneel georganiseerde dagattracties zijn die niet alleen interesse hebben in het eigen bedrijf, maar ook in de sociaal-cultureel-economische impact van hun organisatie op de maatschappij. Eigenlijk is de Club van Elf een echt Nederlands fenomeen. Nederlanders hebben een model gevonden waarbij concurrenten toch goed kunnen samenwerken. Een mooie analogie zijn onze dijken die iedereen beschermen – ook je concurrent – maar waarvoor wel samenwerking is vereist.”

De Club van Elf onderscheid drie hoofddoelstellingen:
1. Professionaliteit
Klesman: “Door onderlinge uitwisseling en kennisdeling maak je de hele sector beter. Als topbedrijven van Nederland op het gebied van recreatie heb je ook een verantwoordelijkheid naar de hele branche. We komen meerdere malen per jaar bij elkaar om specifieke onderwerpen te bespreken. Onderwerpen die recent op tafel zijn gekomen zijn o.a. veiligheid, privacywetgeving, sociale marketing, maatschappelijk verantwoord ondernemen en sales.”

2. Toekomstbestendig
Onder deze kop komen onderwerpen aan bod die te maken hebben met de toekomst van de recreatiesector. Hieronder valt o.a. lobbywerk t.a.v. politieke ontwikkelingen die niet goed zijn voor onze sector. Hierin wordt o.a. samengewerkt met Gastvrij Nederland en VNO-NCW.

3. Publiek imago
De grote toonaangevende attractiebedrijven zien het als hun verantwoordelijkheid om ook in te spelen op maatschappelijke effecten van de bedrijfsvoering. Een van de zichtbare maatregelen die dat heeft opgeleverd is een afspraak om in alle bedrijven roken in wachtrijen te verbieden. Ook duurzame gebouwen en gezonde voeding zijn onderwerpen die op dit moment besproken worden.

Hoe staat de Nederlandse attractiesector er voor?
Klesman: “De attractiesector in Nederland groeit nog altijd door. Niet alleen in omvang, maar zeker ook in kwaliteit. Toch is de professionele attractiesector in Nederland nog niet zo heel oud. We geraken net uit de pubertijd. Het is tijd om volwassen te worden.”

Voor de toekomst schetst Klesman een belangrijk trend die de attractiesector gaat raken:
– We zien dat mensen steeds meer behoefte hebben aan persoonlijk contact.
– Door mensen in een andere context te brengen kun je ze makkelijker stimuleren om met elkaar in contact te komen.
– Mensen zijn op zoek naar locaties die echt en authentiek zijn.
– Locaties met natuur, cultuur en avontuur bieden de omstandigheden van een andere context.

Kennisnetwerk Club van Elf
Volgens Klesman volgen ontwikkelingen in de recreatiesector – en de hele maatschappij elkaar in een razend tempo op: “Het is bijna onmogelijk om al die verandering bij te houden en er op in te spelen. Het is daarom steeds belangrijker om de kennis van het collectief te gebruiken en weer wat meer te vertrouwen op je gevoel en instinct. Dat s ook war wij met de Club van Elf mee bezig zijn. Met elkaar kun je beter en sneller ontwikkelingen onderkennen en daar goed op inspelen.”

Het eerstvolgende grote congres van de Club van Elf, op 1 november van dit jaar, staat in het teken van de toekomst van de recreatiesector.

Meer informatie: www.clubvanelf.nl