Recreatiebedrijven klaar voor het nieuwe seizoen? Drinkwaterinstallatie veilig in gebruik

Lees de tips om de drinkwaterinstallatie veilig in gebruik te nemen

Biedt een recreatiebedrijf haar gasten de mogelijkheid om te overnachten, zoals een camping, een bed and breakfast, of een groepsaccommodatie? En is deze niet het hele jaar door geopend? Dan heeft dat gevolgen voor het beheer van de drinkwaterinstallatie.

Winterperiode bijna op z’n eind

Misschien sluit het bedrijf bijvoorbeeld in de winterperiode. De drinkwaterinstallatie is dan tijdens de sluiting niet of nauwelijks gebruikt of is (gedeeltelijk) buiten gebruik genomen. De leidingen zijn leeggelaten. Een goed idee: met lege leidingen voorkom je namelijk niet alleen schade door bevriezing, maar mogelijk ook de ophoping van schadelijke bacteriën. Binnenkort start het nieuwe recreatieseizoen en worden de meeste recreatiebedrijven weer geopend. Daarbij hoort ook het opnieuw in gebruik nemen van de drinkwaterinstallatie. Waar moet dan op gelet worden? Hoe borg je de waterkwaliteit en -veiligheid en lopen gasten geen gevaar?

Goed voorbereid: wat kun je doen voordat het seizoen start?

• Spoel de leidingen vóór het eerste gebruik altijd goed door. Doordat de leidingen droog hebben gestaan of het water (gedeeltelijk) stil heeft gestaan, kan er sediment of zogenoemde biofilm (een slijmlaag waarin schadelijke bacteriën kunnen groeien) losgelaten hebben. Het beste is om te spoelen zonder perlators, zeefjes, doucheslangen en/of -koppen. De verontreiniging spoelt dan uit de leidingen in plaats van op te hopen in de zeefjes, etc..
• Controleer de leidingen op lekkage. Eventuele gebreken kunnen zo opgespoord en verholpen worden, voordat het seizoen start.
• Laat monsters nemen van het drinkwater en laat deze controleren op de aanwezigheid van legionellabacteriën. Bij een eventuele normoverschrijding kan er dan tijdig een plan gemaakt worden en kunnen de juiste acties worden uitgezet, zodat de gasten geen gevaar lopen op een legionellabesmetting. Is het bedrijf meer dan 7 maanden per jaar geopend? Dan is er de verplichting om de monstername in de tweede helft van het seizoen te herhalen.
• Zijn er aanpassingen gedaan aan de drinkwaterinstallatie? Bijvoorbeeld tijdens een renovatie of verbouwing? Laat de aanpassingen dan verwerken in de risicoanalyse en het legionellabeheersplan, zodat vanaf de start alles weer up-to-date is en de juiste beheersmaatregelen worden toegepast.

Een fijn recreatieseizoen gewenst!

Meer informatie over watercontroles en/of aanpassingen van het legionellabeheersplan, of advies over spoelen? Kijk op www.c-mark.nl.