Uit Recreatief Totaal

Sport met een verdienmodel is een enorme groeisector

Geplaatst op: 18 maart 2020

Sport is een belangrijk segment binnen de recreatieve activiteiten van Nederlanders. Nederland heeft traditioneel een rijk verenigingsleven,  waar mensen hun sport beoefenen. Maar tijden veranderen en sport wordt steeds vaker aangeboden door commerciële partijen. Ook op vakantieparken is sport bijna standaard een onderdeel van het recreatieve aanbod. Denk bijvoorbeeld aan zwemmen, fitness of tennis. 

Ook de Nederlandse overheid stimuleert sport. Dat gebeurt nog vaak via de traditionele verenigingskanalen of door het bieden van sportmogelijkheden in de openbare ruimte. Sporters maken gebruik van een gevarieerd sportaanbod bij onder andere sportverenigingen (23%), commerciële sportaanbieders (18%) en in de openbare ruimte (47%).

Het aantal sporters dat gebruik maakt van commercieel sportaanbod groeit, net als het aantal sporters dat ongebonden sport in de openbare ruimte. Het aantal mensen dat lid is van een sportvereniging is stabiel tot licht dalend. In de commercieel aangeboden sporten is groei te zien bij bootcamp, yoga en kickboksen. De grootste sport in Nederland, fitness, lijkt qua deelnemers te stabiliseren.

KPMG publiceerde recent een uitgebreid rapport over de sportmarkt in Nederland, waarin ook de omvang en structuur van de commerciële sport in beeld werd gebracht. Enkele conclusies die betrekking hebben op het commerciële sportaanbod: 

Er is meer behoefte aan flexibel sportaanbod en ongebonden sportbeoefening, Fitness is de grootste sport met bijna 3 miljoen beoefenaars. Het aantal deelnemers stabiliseert sinds 2013. 
De grootste groei is te vinden bij bootcamp, yoga en kickboksen
Sporters gaven in 2018 2,8 miljard uit aan sport. 1,8 miljard kwam bij het commerciële sportaanbod terecht. 
Commerciële sportaanbieders zijn voor 80% van hun inkomsten afhankelijk van uitgaven van sporters (verenigingen: 50%)
Horeca-inkomsten dragen 2,8% bij aan de inkomsten van commerciële sport.
Subsidies zorgen voor 8,6% van de inkomsten van commercieel sportaanbod. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan gemeentelijke ondersteuning van zwembaden.

Sportdeelname verbreed

De grotere sportdeelname biedt volop kansen voor bedrijven die inspelen op de nieuwe behoefte aan meer flexibiliteit en beleving. De groei heeft met name te maken met een verbreding van de sportdeelname. De jeugd sportte altijd al veel, maar de oudere generatie (65 t/m 80 jaar) wordt ook steeds sportiever. Sinds 2013 is het aantal mensen dat sport in deze leeftijdsgroep gestegen met 10%. Ook de leeftijdsgroep 45 t/m 64 jaar is met 10% gegroeid, maar de leeftijdsgroep 31 t/m 44 jaar relatief het meest met 11%.

Manifest Ondernemende Sportaanbieders

Commerciële sportaanbieders willen in de toekomst een eigen plek krijgen in overleg over sportontwikkeling in Nederland. Recent richten zij daarom het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) op. 

De oprichters van het PAS zijn o.a. FNRS (Maneges), NVG (Golfbanen), HISWA/RECRON (watersport en recreatiebedrijven met sportaanbod), NLActief (sport- en beweegbedrijven w.o. fitness), WIZZ (zwembaden) en de VeBON (buitensport). Dit is slechts een begin, want het platform staat open voor andere organisaties die ondernemende sportaanbieders vertegenwoordigen. 

Het platform bracht onlangs een manifest uit met zeven punten waar de samenwerkende POS-bedrijven zich voor willen inzetten: 

Meer mensen die meer sporten en bewegen: dat is het doel van ons Platform voor Ondernemende Sportaanbieders. Voor deze ambitie is een optimaal klimaat voor sportaanbieders een voorwaarde. 

Wij ondernemende Sportaanbieders zijn gepassioneerde sportondernemers met als grootste drijfveer om anderen te laten genieten van hun sport. Wij maken het verschil in sportontwikkeling door samen met onze 50.000 medewerkers 5 miljoen Nederlanders op regelmatige basis te laten sporten.

Wij dragen graag bij. In het landelijke krachtenveld tussen samenleving, politiek en sportbonden leveren wij als sportaanbieder een onderscheidende en verbindende bijdrage aan de ontwikkeling sportparticipatie in ons land. Daarom wensen wij een bijdrage te leveren aan de adviezen en beleidsvoorstellen van de Nederlandse Sportraad en onderschrijven wij als  POS de visie van het Nationaal Sportakkoord en dragen bij aan de realisatie hiervan. Hiertoe zijn wij partner bij het sportakkoord, tezamen met de VSG, NOC*NSF en het ministerie van VWS.

Wij helpen sportaanbieders op een hoger plan. Om de sport te laten groeien brengt het POS brancheorganisaties van gepassioneerde sportaanbieders bij elkaar. Het POS zet in op kennisdeling op de voor ondernemers relevante terreinen om hen zo beter in staat te stellen sporters te activeren. 

Wij werken vanuit vrijheid in verbondenheid. Iedere deelnemende brancheorganisatie heeft een eigen agenda. Voor een groot deel echter lopen de belangen nadrukkelijk samen. Juist hier geldt de kracht en de verbinding van het collectief. Daarom staat het POS open voor andere ondernemende sportaanbieders, gericht op de breedtesport waarbij gezond, vitaal en sociaal kernbegrippen zijn. 

Het POS is autoriteit op het terrein van breedtesport, sportbeleving en sportorganisatie met ruim 4.000 sportaanbieders verenigd in brancheorganisaties.

Ondernemers hebben daadkracht. De verenigde ondernemende sportaanbieders hebben zeggings- en daadkracht. Het collectief opereert met draagvlak en mandaat namens de ondernemende sportaanbieders.

Meer informatie:

www.ondernemendesportaanbieders.nl 

Uw nieuws op de website

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal? Laten het ons weten via [email protected] of via deze handige upload module. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de lancering van een nieuw product, bedrijfsovername, de opening van uw nieuwe locatie, of wat te denken van het winnen van een award.