BedrijfsnieuwsVerblijfsrecreatie

De Groene Koepel creëert meerwaarde voor haar ondernemers én gasten door structurele samenwerking

Geplaatst op: 16 april 2019

In de huidige, sterk veranderende recreatiemarkt zet De Groene Koepel zich in voor de groene verblijfsrecreatie in Nederland en vlak over de grenzen. Haar netwerken van Natuurkampeerterreinen en Trekkershutten staan al tientallen jaren zo stevig als een huis, mede dankzij de structurele samenwerkingsverbanden die de stichting daarvoor aangaat. Tijd om een kijkje in de keuken te nemen.

Samenwerking op kernwaarden

De Groene Koepel werkt al sinds jaar en dag samen met collega’s uit het veld, van structurele samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld RECRON, Vogelbescherming Nederland en het Fietsplatform, tot partners op projectbasis als GearDropper en Natuurpresentaties. Ook de erkende leveranciers van Trekkershutten leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het netwerk door enkel hutten te bouwen die voldoen aan de richtlijnen die door de stichting zijn opgesteld. Ondanks de grote diversiteit aan partners, weten zij elkaar allemaal te vinden binnen de vier kernwaarden van De Groene Koepel: natuur, duurzaamheid, cultuurhistorie en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Een duidelijke profilering.


Meerwaarde creëren

Op dit moment heeft De Groene Koepel zo’n 20 partners op projectbasis, naast de 20 structurele samenwerkingspartners en 10 erkende leveranciers van Trekkershutten. Het zijn echter niet de aantallen waar de focus op ligt, maar juist de inhoud. Directeur Marieken Nieuwdorp licht daarbij de bijzondere dubbelfunctie van De Groene Koepel toe: “Enerzijds bedienen we de gast die gebruik maakt van het netwerk van natuurkampeerterreinen en Trekkershutten, anderzijds zijn we er voor onze 400 aangesloten ondernemers. We vinden het belangrijk om meerwaarde te creëren voor beide partijen. Kennisdeling en bewustwording liggen dan ook ten grondslag aan onze activiteiten.” Een goed voorbeeld is Vivara, leverancier van natuurbeschermingsproducten. Door het aanbieden van mezenkasten en bijbehorende voorlichting, wordt samengewerkt aan de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups op en rondom recreatiebedrijven.

Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur

De Groene Koepel is een marketing- en belangenbehartigingsorganisatie voor de drie keurmerken Natuurkampeerterreinen, GroepsNatuurkampeerterreinen en Trekkershutten. Daarnaast staat zij met het DGK Lab als kennis- en ontwikkelcentrum aan de basis van verschillende innovaties in de verblijfsrecreatie. De Groene Koepel staat altijd open voor nieuwe samenwerkingsverbanden.

Op de website degroenekoepel.nl is meer informatie te vinden voor bedrijven.

Uw nieuws op de website

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal? Laten het ons weten via [email protected] of via deze handige upload module. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de lancering van een nieuw product, bedrijfsovername, de opening van uw nieuwe locatie, of wat te denken van het winnen van een award.