Recreatief Totaal editie 5, 2019

Toeristen; van melkkoe naar kostenpost?

De sector toerisme en recreatie in Nederland doet het al enkele jaren uitstekend. Tijdens de crisisjaren was het zelfs een van de weinige sectoren die economische groei vertoonde en voor meer werkgelegenheid zorgde. De sector verbeterde haar economische positie vooral op eigen kracht en dat trok afgelopen jaren al de belangstelling van (vooral buitenlandse) investeerders. 

De groei van het toerisme heeft inmiddels ook de aandacht getrokken van diverse overheden. Het was jarenlang een grote wens van ‘de recreatiesector’ om serieus genomen te worden vanuit Den Haag. De focus in de nieuwe Actie-agenda Perspectief 2030, waarop de overheid haar beleid gaat formuleren wordt echter overheerst door het thema ‘overtoerisme’. De oplossing wordt o.a. gezocht in het verleiden van toeristen die naar Amsterdam komen, om ook voor andere bestemmingen te kiezen (lukt dat wel?) en in het managen van de bezoekersstromen. Op de Nationale Toerisme Top in Zeeland was keynote speaker Jeremy Simpson uitgenodigd. Hij betoogde dat toeristen de afgelopen jaren primair werden gezien als mooie inkomstenbron. Hij presenteerde een onderzoek waaruit blijkt dat toeristen ook heel veel kosten met zich meebrengen. Die rekening wordt (nog) niet door de toerismesector worden betaald. Ook zouden de bewoners onvoldoende inspraak hebben op de toeristische ontwikkelingen in hun regio. 

De overheid is nu bezig om ‘beleid’ te formuleren om het toerisme in Nederland te beteugelen en te managen. In Amsterdam, waar de overlast veruit het grootst is, zien we al volop maatregelen in de vorm van beperkingen voor bedrijven en groei van toeristische belastingen. Maar zelfs in regio’s met weinig toeristen staat ‘overtoerisme’ en ‘beheersbaarheid’ ineens op de agenda.  

Gaan we straks terugverlangen naar de tijd dat de recreatiesector niet serieus genomen werd?

Walter Jonker

Hoofdredacteur vakblad Recreatief Totaal

[email protected]