Recreatief Totaal editie 5, 2018

Een jonge sector met vitaliteitsproblemen

De moderne verblijfsrecreatie is nog een vrij jonge sector. De pionier op het gebied van bungalowparken is Piet Derksen, die in 1980 zijn eerste Sporthuis Centrum opende (Nu: Center Parcs De Eemhof). En in 1970 stond Wim van den Berg (SVR) nog op de barricades om ‘kamperen bij de boer’ gelegaliseerd te krijgen. Het is dan ook opmerkelijk dat deze jonge sector nu al gevitaliseerd moet worden.

In vele delen van het land worden projecten voor Vitale Vakantieparken opgezet. Blijkbaar heeft deze markt niet de flexibiliteit om, net als bij andere marktsegmenten, tot een natuurlijk evenwicht te komen. Wat ook niet meehelpt is dat diverse gemeenten te lang gedoogd hebben dat verlieslatende parken zich mochten richten op andere doelgroepen. Het kwam hen prima uit dat deze parken als opvang dienden voor mensen die in het maatschappelijk leven buiten de boot vielen. Nu de problemen op de minder vitale parken uit de hand dreigen te lopen, moet er een oplossing gezocht worden. Gaan gemeenten, die wel jarenlang toeristenbelasting en ozb hebben geïnd, en bespaard hebben op hun sociale opvangtaak, daar straks ook aan meebetalen?

Cees Slager, voorzitter van de RECRON, merkte onlangs terecht op dat alle aandacht voor de slechte bedrijven in de branche, er voor zorgt dat de toppers en goedlopende bedrijven vergeten worden. Die bedrijven hebben andere behoeften. Zij willen investeren, uitbreiden en vooruit denken – en het liefst zonder al te lange procedurele beslommeringen. Als deze uitbreiding plaatsvindt door het overnemen van minder vitale parken, dan kan dat een opleving van de hele sector betekenen. Op die manier kan het evenwicht in de markt weer hersteld worden en onze sector weer als een vitale jonge god de toekomst tegemoet treden.

Walter Jonker
Hoofdredacteur Recreatief Totaal