Recreatief Totaal editie 4, 2020

Recreatief decor in de hoofdrol

De omgeving waarin recreatie plaatsvindt verdient de nodige aandacht. Voor een vakantiepark kan dat de natuurlijke omgeving zijn; in een attractiepark wordt de omgeving vaak gecreëerd, en noemen we het thematisering. Het decor is binnen de recreatiesector vaak een element dat pas opvalt als het niet (meer) klopt. 

Neem de opkomst van zonnepanelen. Het is een nobel streven om minder afhankelijk te worden van niet-duurzame energie. Op steeds meer plekken verschijnen zonnepanelen op daken of als complete parken in het landschap of op het water. Wat zijn de gevolgen voor de kwaliteit van het landschap; ons recreatief decor? Het is tegenwoordig vrij gemakkelijk om de zonnepanelen te plaatsen. Wat kunnen we nu doen om wildgroei op dit gebied te voorkomen? In ons openingsartikel zetten we de ontwikkelingen eens op een rijtje. 

Een decor kun je ook zelf creëren. We noemen het dan vaak ‘thematiseren’. Zeker in tijden waarin het budget van de attractiesector onder druk staat, is er met thematiseren een nieuwe wereld te winnen. In ons artikel over The Pirates Experience (in oprichting) is er dankzij thematisering al een verdienmodel gecreëerd voordat de attractie is gestart. In het artikel over ‘Trends in thematisering’ gaan we o.a. in op de term ‘immersive’ waarvoor we in het Nederlands nog geen goede vertaling kennen. Toch wordt het principe inmiddels steeds vaker toegepast.  

Waar we tijdens het realiseren van dit magazine duidelijk van doordrongen werden; Het decor, zowel natuurlijk als gethematiseerd, is belangrijk voor je boodschap of verhaal dat je wilt vertellen. Mede daarom geven we in deze editie van Recreatief Totaal het decor een hoofdrol.  

Ik wens je veel inspiratie in het decor van recreatie.