Recreatief Totaal editie 2, 2020

Een herstart van recreatie en toerisme oude stijl?

De uitbraak van het coronavirus, en de maatregelen die daarna volgden, hebben de recreatiesector hard geraakt. De marges lagen al niet erg hoog, en daardoor hebben veel bedrijven weinig reserves om een sluiting of beperking lang vol te houden. Het komt de komende tijd aan op creatieve oplossingen. Maar ook aan harde maatregelen zal de sector niet ontkomen. Faillissementen en ontslagen zijn bijna onvermijdelijk. 

Inmiddels bereiden veel ondernemers zich al weer voor op het post-corona tijdperk. Er komt in ieder geval veel financiële steun vrij om een herstart mogelijk te maken. Daarbij wordt ook gekeken of andere problemen, die al voor de coronacrisis speelden, ook onderdeel van de hersteloperatie kunnen worden.

Wij kunnen wel een lijstje aandragen:

  • De (niet) vitale vakantieparken 
  • Het overtoerisme in Amsterdam (en overgenomen door andere regio’s)
  • Het verduurzamen van de sector
  • Het toegankelijker maken van de sector
  • Het personeelstekort en beperkte groeiperspectief in de sector
  • De disbalans in belastingen op binnenlandse en buitenlandse vakanties
  • De verslaving van de (Nederlandse) consument aan ‘korting’

Als die onderwerpen ook onderdeel worden van het herstelproject, dan kan er uit deze crisis wellicht ook nog iets positiefs ontstaan.