Recreatief Totaal editie 1, 2019

Vloeibaar goud

Water is zo gewoon, maar blijkt in de praktijk van grote waarde; Ook voor de recreatiesector. De hele watersportsector is er van afhankelijk, en een locatie in de omgeving van de kust of een meer heeft een natuurlijke meerwaarde. Weinig verblijfsrecreatieve bedrijven durven het aan om geen (duur) zwembad in hun service-aanbod op te nemen. Bewerkt water is ook een bron van inkomsten.

Dat zien we terug in het artikel over de wellness-sector, waar water vaak de hoofdrol speelt. De bijzondere aantrekkingskracht van water wordt door de recreatiesector breed onderkend. Regio’s en bedrijven zorgen er voor dat water bereikbaar en beleefbaar wordt gemaakt. Een goed voorbeeld zijn de Maasplassen in Midden Limburg. Dat gebied is in 30 jaar tijd uitgegroeid van een lastig toegankelijk gebied tot een topregio voor waterrecreatie. De Maas blijkt nu een ader van goud voor toeristische ontwikkelingen.

Nederlanders en het water

In ons land zijn we opgegroeid met water. Het is letterlijk overal; en in overvloed aanwezig. Bijna alle Nederlanders hebben op jonge leeftijd leren zwemmen; en dat beperkt de risico’s die water natuurlijk ook met zich meebrengt. Water – gegoten in de juiste recreatieve vorm, is een bijzonder kenmerk voor Nederland, waar we ons nog veel beter mee kunnen onderscheiden. Voor de binnenlandse markt betekent dat ‘inspelen op de traditie van waterplezier’; de buitenlandse gasten kunnen we wijzen op onze bijzondere cultuur die is ontstaan dankzij de overvloedige aanwezigheid van water.

Ik wens je voor komend seizoen niet ‘heel veel regen’, maar wel een spetterend 2019.       <

Walter Jonker
Hoofdredacteur vakblad Recreatief Totaal