Holland Water

Watervoorzieningen

Treasuring Water for 20 years

Wij willen dat u 100% controle heeft over de waterkwaliteit in uw gebouw. Met betrouwbare data en expertise om te sturen, en watertech die voor iedere situatie een oplossing biedt. Zodat u kunt zorgen voor glaszuiver water – met duurzaam en kostenefficiënt beheer. Onze missie is om u daarbij te helpen.

De drie belangrijkste redenen waarom klanten voor ons kiezen:

Waterveiligheid: Waterinstallaties moeten gewoon legionellavrij zijn. Punt. Met doordachte waterbehandeling en een nultolerantiebeleid kan dat.

Duurzaam: Eenentwintigste-eeuws waterbeheer is duurzaam – door ouderwetse paardenmiddelen te vervangen met slimme watertech.

Kostenefficiënt: Pappen en nathouden is uiteindelijk altijd duur. Daarom is het belangrijk om planmatig en stabiel legionellabeheer te voeren.