Uit Recreatief Totaal

Bargerveen: wat wordt uw rol in Buffer zuid?

Geplaatst op: 29 mei 2020

Rond het Bargerveen zijn verschillende buffers aangelegd om te

voorkomen dat het hoogveen door verdroging verloren gaat. Na

buffers bij Zwartemeer en Weiteveen is nu Buffer Zuid bij Nieuw-

Schoonebeek aan de beurt. Hier komt een zeer waterrijke buffer

waar naast natuur ook andere (economische) ontwikkelingen een

plek kunnen krijgen.

De Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek heeft de opdracht om invulling te zoeken voor Buffer Zuid. Voor de buffer zijn concrete randvoorwaarden vastgesteld met conceptuele uitgangspunten en ideeën. Naast de realisatie van natuurdoelen zijn er kansen voor economische ontwikkelingen, ook wel meekoppelkansen genoemd. Welke ideeën zijn met de markt realiseerbaar en hoe zien marktpartijen een werkbare invulling van de projectdoelstellingen en ambities? Voor de beantwoording van deze vragen wordt een marktconsultatie georganiseerd. De Bestuurscommissie nodigt partijen van harte uit om mee te denken welke rol zij kunnen spelen in de ontwikkeling van Buffer Zuid.

Het doel van de marktconsultatie is tweeledig:

  • Partijen kunnen kennisnemen van de ontwikkeling en de verschillende initiatieven in het plangebied;
  • De Bestuurscommissie krijgt inzicht in het marktpotentieel met het oogmerk om op succesvollewijze de projectdoelstellingen te realiseren en kansen maximaal te benutten.

Bent u geïnteresseerd, dan vindt u meer informatie over Bargerveen Buffer Zuid op

www.bargerveen-schoonebeek.nl/marktconsultatie

Wilt u deelnemen aan de marktconsultatie dan dient u dit kenbaar te maken voor 9 juni 2020. U doet dit door het invullen van de vragenlijst marktconsultatie op deze website. Als u de vragenlijst heeft ingevuld en geretourneerd, ontvangt u een uitnodiging voor de marktconsultatie.

Door het COVID-19 virus is een fysieke bijeenkomst op dit moment (nog) niet mogelijk. De Bestuurscommissie onderzoekt mogelijke alternatieven. Als u uw interesse kenbaar maakt via de vragenlijst, dan wordt u tijdig geïnformeerd wanneer en in welke vorm de marktconsultatie zal plaatsvinden. Hierbij worden te allen tijde de RIVM richtlijnen in acht genomen.

In het schema hieronder is de planning op hoofdlijnen weergegeven.

Planning Marktconsultatie                                                                    Datum

Publicatie marktconsultatie                                                                       vanaf 12/05/2020 

Uiterste datum indienen vragenlijst door gegadigden                                 09/06/2020

Beoordeling vragenlijsten                                                                          juni 2020

Mededeling uitnodiging marktconsultatie                                                  juni 2020  Marktconsultatie bije

Uw nieuws op de website

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal? Laten het ons weten via [email protected] of via deze handige upload module. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de lancering van een nieuw product, bedrijfsovername, de opening van uw nieuwe locatie, of wat te denken van het winnen van een award.