Eventnieuws

Aankondiging Partnerselectie Veerdienst Marker Wadden

Geplaatst op: 27 november 2019

Natuurmonumenten zoekt een partner voor de exploitatie van een veerdienst van en naar Marker Wadden. De veerdienst selectie vindt plaats door middel van een door Natuurmonumenten zelf ingericht selectieproces.

Partnerselectie

Hierbij wordt de markt benaderd met een aankondiging welke op meerdere gremia wordt gepubliceerd. Dit is omdat Natuurmonumenten een brede benadering van de markt wil. Voor dit proces geldt expliciet dat Natuurmonumenten niet aanbestedingsplichtig is en derhalve de aanbestedingswet niet van toepassing is.

Hieronder vindt u een korte schets van: de veerverbinding Marker Wadden, Marker Wadden, Natuurmonumenten, de partner die Natuurmonumenten zoekt, een beschrijving van het proces Partnerselectie en het eerste deel van de planning.

Veerverbinding Marker Wadden; welkom in nieuwe natuur

Om het haveneiland van het nieuwe natuurgebied  Marker Wadden optimaal toegankelijk te maken wil Natuurmonumenten een robuuste, professionele en toekomstbestendige veerverbinding tussen Bataviahaven in Lelystad en de haven van Marker Wadden realiseren. Doelstelling is om minimaal 40.000 bezoekers per jaar met deze veerdienst te vervoeren. Om invulling te geven aan de bezoekersbeleving zoekt Natuurmonumenten een partner die zowel de vervoersvraag optimaal invult als een onvergetelijke belevenis organiseert voor de bezoeker van  Marker Wadden.

Aankondiging partnerselectie veerdienst Marker Wadden

Marker Wadden

Marker Wadden is een initiatief van Natuurmonumenten, met als doel de natuur van het Markermeer te herstellen.  Samen met Rijkswaterstaat en aannemer Boskalis wordt de eerste fase van Marker Wadden gerealiseerd. Natuurmonumenten is erfpachter van  Marker Wadden. De ambitie van Natuurmonumenten is om het natuurgebied groter te maken. Dieren en planten profiteren al van de nieuwe natuureilanden. Daarnaast wordt het Markermeer nu aantrekkelijker voor natuurliefhebbers en watersporters.  Het haveneiland van Marker Wadden is open voor publiek. De haven is bereikbaar voor pleziervaart en er zijn charterschepen die dagtochten naar Marker Wadden aanbieden. Er komt een  goede ontvangstlocatie zodat met de nieuwe veerdienst  meer bezoekers kunnen genieten van de natuur en dit nieuwe stukje Nederland. Het is de wens van Natuurmonumenten om met deze veerdienst een bezoek aan de Marker Wadden mogelijk te maken. Daarbij is de ambitie van Natuurmonumenten om een bezoek aan de Marker Wadden in de top van de meest bijzondere uitjes in Nederland te laten behoren.

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is dé beweging van mensen met hart voor de natuur. We willen mensen, van jong tot oud, in het hart raken en de fascinatie voor de natuur delen met en via onze achterban. We activeren mensen om buiten in de natuur iets geweldigs te beleven. Dat doen we omdat de natuur een bron van inspiratie en verwondering is. Daar moeten we zuinig op zijn en goed voor zorgen. Want in een dichtbevolkt land is natuur extra kwetsbaar. Daarom beschermt Natuurmonumenten natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. Overal in Nederland. Voor iedereen. Die natuur stellen we veilig tot in de eeuwigheid door natuur aan te kopen, te beheren en toegankelijk te maken voor iedereen. Dat doen we met steun van vrienden, vrijwilligers, leden en bedrijven. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.natuurmonumenten.nl.

Veerdienst Marker Wadden Partner

De overtocht naar Marker Wadden is een essentieel onderdeel van de beleving. De bezoeker beleeft het gevoel van lucht, ruimte en natuur op het Markermeer. Natuurmonumenten wil dus meer dan een transportvraag invullen; een fantastische beleving aanbieden met een partner die de waarden van Natuurmonumenten onderschrijft. Natuurmonumenten zoekt een partner voor de meerjarige exploitatie (10-25 jaar) van een veerdienst die zowel de vervoersvraag invult als een onvergetelijke belevenis organiseert voor de bezoeker van de Marker Wadden.

Proces van partnerselectie

Geïnteresseerde partijen vinden meer informatie over de veerdienst en de Marker Wadden op www.natuurmonumenten.nl/partnerselectieveerdienst. Zij dienen hun interesse om deel te nemen aan de procedure om te komen tot een partner die de veerdienst gaat exploiteren, kenbaar te maken voor 16 december 2019.

Dit doen partijen door het invullen van het ‘formulier 1e selectie Veerdienst Marker Wadden’ welke kan worden gedownload op de website. Het ingevulde formulier dient te worden verstuurd naar [[email protected]]. Vragen over de selectie kunnen per email tot 6 december worden gesteld. Hierop zal met een memo Vraag&Antwoord door Natuurmonumenten worden beantwoord. De memo Vraag&Antwoord wordt gepubliceerd op de website. Bij meer dan 8 aanmeldingen worden op basis van de door gegadigden verstrekte informatie en de inhoudelijke beantwoording van vier vragen zoals vermeld op het formulier, 8 partijen geselecteerd die uitgenodigd worden om deel te nemen aan een informatiebijeenkomst. Deze informatiebijeenkomst zal plaats vinden op 15 januari 2020.

Na deze bijeenkomst worden deze 8 partijen in de gelegenheid gesteld om hun visie op de exploitatie van de veerdienst te presenteren (pitch). Ter voorbereiding zullen deze partijen aanvullende informatie over de beoogde samenwerkingsvorm en een Vraagspecificatie (concept 1.0) ontvangen. In het schema hieronder is de planning op hoofdlijnen weergegeven.

Op basis van de presentaties worden 3 partijen geselecteerd om met Natuurmonumenten een dialoog te voeren over de invulling van de veerdienst en de meerjarige exploitatie. Op basis van de dialoog worden partijen uitgenodigd een offerte in te dienen. Natuurmonumenten is vrij in de selectie en heeft vrije keuze welke partijen zij wil laten doorgaan naar een volgende stap. Daarnaast is zij vrij om, bijvoorbeeld afhankelijk van het aantal gegadigden, te besluiten van de procedure af te wijken.

Proces selectie veerdienst Marker Wadden

Voorwaarden

Natuurmonumenten kan de procedure op ieder moment intrekken of wijzigen zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op een opdracht of een (schade)vergoeding.

Natuurmonumenten vergoed eveneens geen kosten of risico’s die worden aangegaan in het kader van de stappen die worden doorlopen in dit proces van partnerselectie. Deze zijn voor eigen rekening en kunnen derhalve niet worden verhaald op Natuurmonumenten.

Door deelname aan het selectieproces gaat u akkoord met de voorwaarden.

Planning

Aankondiging 21 november 2019
Uiterste datum indienen vragen 6 december 2019
Memo Vraag&Antwoord 10 december 2019
Uiterste indiendatum aanmelding 16 december 2019
Mededeling uitnodiging Informatiebijeenkomst 20 december 2019
Informatiebijeenkomst 15 januari 2020

Indicatie planning vervolg

Pitch en ronde tafelgesprekken Februari 2020
Offerte traject Maart t/m mei 2020
natuurmonumenten kondigt partnerselectie veerdienst marker wadden aan

Deze planning is indicatief en kan door Natuurmonumenten worden gewijzigd. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Uw nieuws op de website

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal? Laten het ons weten via [email protected] of via deze handige upload module. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de lancering van een nieuw product, bedrijfsovername, de opening van uw nieuwe locatie, of wat te denken van het winnen van een award.